Cursus 'Digitaliseren en digitaal archiveren. Module 4: Juridische context'

Logo cursusaanbod 'Digitaliseren en digitaal archiveren'

FARO herhaalt deze module uit haar cursusaanbod rond digitalisering. De volgende onderwerpen komen aan bod:

Digitalisering, archivering en ontsluiting van erfgoed  (Legal Researcher Evi Werkers)
Bibliotheken, archieven en musea zien dankzij de digitalisering talrijke nieuwe mogelijkheden ontstaan, zowel op het vlak van archivering van werken die dreigen verloren te gaan, als op het vlak van ontsluiting van deze werken naar het publiek. Een grote hoeveelheid van het materiaal dat zich in hun collectie of archief bevindt is beschermd door auteursrechten en naburige rechten die toebehoren aan een persoon wiens toestemming moet worden verkregen bij gebruik van de vrucht van diens inspanningen, tenzij een wettelijke uitzondering kan worden ingeroepen of het werk in het publieke domein valt. In deze uiteenzetting zal worden ingegaan op de wettelijke erfgoedexcepties en de mate waarin deze soelaas kunnen bieden voor de activiteiten van erfgoedspelers.

Verweesde werken (Legal Researcher Robin Kerremans)
Een 'verweesd' werk is een werk dat (nog steeds) onder de bescherming van het auteursrecht of een naburig recht valt, maar waarvan de rechthebbende niet gekend is of niet gevonden kan worden, zodat een persoon die van dit werk gebruik wil maken op een manier waarvoor de toestemming van deze rechthebbende vereist is, deze toestemming onmogelijk kan verkrijgen. Bij de archivering of ontsluiting van erfgoedmateriaal kan dit een ernstig obstakel vormen. Op beleidsniveau werden reeds verschillende stappen ondernomen om dit probleem aan de kaak te stellen op een manier dat zowel gebruikers als rechthebbenden er wel bij varen. We bekijken in deze presentatie welke wegen kunnen worden bewandeld.

Creative Commons-licenties: een valabel alternatief (Legal Researcher Evi Werkers/Robin Kerremans)
In dit onderdeel zal worden toegelicht waar een licentie inhoudelijk aan moet voldoen volgens de Belgische Auteurswetgeving. De Auteurswet voorziet een algemene regeling maar ook versoepelde regels of strengere regels in bepaalde situatie. Vervolgens gaan we na in welke mate Creative Commons-licentiemodellen kunnen worden beschouwd als alternatief in de grenzeloze internetomgeving. We gaan na hoe de licenties functioneren en hoe rechthebbenden de licenties kunnen invullen naargelang persoonlijke voorkeuren. Wat zijn de voor- en nadelen van deze licentiemodellen?

Digitale archivering en privacy: publieke toegang tot het privéleven? (Legal Researcher Niels Vandezande)
Een belangrijke doelstelling in het digitaal archiveren is het duurzaam bewaren van digitale informatie, waarbij het veelal de bedoeling is dat deze informatie vervolgens publiek toegankelijk gemaakt wordt. Tussen al die digitale informatie kan zich privé-informatie bevinden waarvan men liever niet heeft dat deze voor de eeuwigheid bewaard blijft en door iedereen kan worden ingekeken. Bij de uitbouw van een digitaal archief kan hierdoor een conflict ontstaan met het recht op privacy, dat de verwerking van persoonsgegevens aan banden legt. In deze presentatie wordt nagegaan in welke mate het begrip ‘persoonsgegevens’ uit de Privacywet toegepast kan worden op de verschillende bronnen van informatie (klassieke digitale documenten, audiovisuele documenten) die men in een digitaal archief kan terugvinden. Vervolgens zal worden bekeken wat de gevolgen hiervan zijn voor privacygevoelige documenten in een digitaal archief en of de Privacywet uitzonderingen toestaat voor de erfgoedsector en archieven in het algemeen.

Toegang tot en hergebruik van overheidsinformatie (Dr. Katleen Janssen)
Musea, archieven en bibliotheken zijn in het bezit van een enorme rijkdom aan informatie die waardevol kan zijn voor burgers, non-profitorganisaties of bedrijven. Hoe is de beschikbaarheid van deze informatie geregeld onder de openbaarheid van bestuur, en moeten musea binnenkort hun informatie laten hergebruiken?

Doelgroep: Leidinggevenden en stafmedewerkers.

Meer informatie vindt u op de website van FARO.

Details
Datum 
15-03-2012
Praktisch

Prijs: 50 euro
Uiterste inschrijfdatum: 8 maart 2012
Maximum aantal deelnemers: 100

  • Agendabericht
  • |
  • 20-01-2012
  • |
  • David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)