Activiteiten | Vlaamse Erfgoedbibliotheek http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/activiteiten/feed/35 nl GovPub: platform rond de bewaring van seriële overheidspublicaties http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/activiteit/govpub <div class="field field-type-filefield field-field-images"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/sites/default/files/activiteit/4197/8162-govpub.jpg" class="imagecache imagecache-image_detail_medium imagecache-imagelink imagecache-image_detail_medium_imagelink"><img src="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/sites/default/files/imagecache/image_detail_medium/activiteit/4197/8162-govpub.jpg" alt="Voorpagina Belgisch Staatsblad" title="" width="250" height="363" class="imagecache imagecache-image_detail_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>Steeds meer bibliothecarissen en archivarissen worden geconfronteerd met uitdagingen wat betreft de bewaring van hun collecties seriële overheidspublicaties. Het gaat dan in het bijzonder over parlementaire publicaties, zoals het <i>Belgische Staatsblad</i>, en provinciale publicaties (bestuursmemorialen). Deze publicaties nemen heel wat meters magazijnruimte in beslag.</p> <fieldset class="fieldgroup group-details"><span class="legend">Details</span><div class="field field-type-text field-field-activiteit-type-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Soort activiteit&nbsp; </div> <div class="inline-element">Initiatief</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-activiteit-periode-dat"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Looptijd&nbsp; </div> <div class="inline-element"><span class="date-display-start">07-2015</span><span class="date-display-separator"> - </span><span class="date-display-end">12-2018</span></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-primair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://faro.be" 0="s:6:&quot;a:0:{}&quot;;">FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed</a></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-secundair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/" 0="s:6:&quot;a:0:{}&quot;;">Vlaamse Erfgoedbibliotheek</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-rol-veb"><span class="legend">Vlaamse Erfgoedbibliotheek</span><div class="field field-type-content-taxonomy field-field-beleidsperiode-tax"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2013-2018</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-rol-veb-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Projectpartner</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-userreference field-field-contact-veb-usr"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Aanspreekpunt&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/account/david-coppoolse" title="Gebruikersprofiel weergeven.">David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)</a></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-contact-veb-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Contactinfo&nbsp; </div> <div class="inline-element"><p><a href="https://faro.be/medewerkers/bart-de-nil" target="_self">Bart De Nil</a> (FARO)</p> </div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-referenties"><span class="legend">Zie ook</span><div class="field field-type-nodereference field-field-nieuws-gerelateerd-nid"> <div class="field-label">Nieuwsberichten&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/nieuws/2016/09/3727-project-seriele-overheidspublicaties-govpub-van-start">Project seriële overheidspublicaties (GovPub) van start</a> </div> </div> </div> </fieldset> <p><a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/activiteit/govpub" target="_blank">lees verder</a></p> Collectiebeleid GovPub 2013-2018 Thu, 15 Nov 2018 12:15:46 +0000 David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheek) 4197 at http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be Overlegplatform voor erfgoedbibliotheken http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/activiteit/overlegplatform-erfgoedbibliotheken <div class="field field-type-filefield field-field-images"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/sites/default/files/activiteit/813/3305-overlegplatform-erfgoedbibliotheken.png" class="imagecache imagecache-image_detail_medium imagecache-imagelink imagecache-image_detail_medium_imagelink"><img src="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/sites/default/files/imagecache/image_detail_medium/activiteit/813/3305-overlegplatform-erfgoedbibliotheken.png" alt="Fragment uitnodiging voorstelling Vlaamse Erfgoedbibliotheek" title="Fragment uitnodiging voorstelling Vlaamse Erfgoedbibliotheek" width="250" height="352" class="imagecache imagecache-image_detail_medium"/></a> </div> </div> </div> <h2>Dialoog</h2> <p>Het overlegplatform is een initiatief van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek in samenwerking met de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief en Documentatie (<a href="https://www.vvbad.be/">VVBAD</a>). Via deze jaarlijkse bijeenkomst willen we voeling houden met wat er leeft binnen haar cultureel-erfgoedgemeenschap. Op het platform toetst de Vlaamse Erfgoedbibliotheek haar&nbsp;werking (in het voorbije en toekomstige werkingsjaar) af bij de brede sector. </p><fieldset class="fieldgroup group-details"><span class="legend">Details</span><div class="field field-type-text field-field-activiteit-type-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Soort activiteit&nbsp; </div> <div class="inline-element">Overleg</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-activiteit-periode-dat"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Looptijd&nbsp; </div> <div class="inline-element"><span class="date-display-start">01-2010</span><span class="date-display-separator"> - </span><span class="date-display-end">12-2018</span></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-primair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element">Vlaamse Erfgoedbibliotheek vzw</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-secundair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.vvbad.be/">Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief en Documentatie</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-rol-veb"><span class="legend">Vlaamse Erfgoedbibliotheek</span><div class="field field-type-content-taxonomy field-field-beleidsperiode-tax"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2009-2012</div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2013-2018</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-rol-veb-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Projectleiding</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-userreference field-field-contact-veb-usr"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Aanspreekpunt&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/account/eva-wuyts" title="Gebruikersprofiel weergeven.">Eva Wuyts (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-referenties"><span class="legend">Zie ook</span><div class="field field-type-nodereference field-field-nieuws-gerelateerd-nid"> <div class="field-label">Nieuwsberichten&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/agenda/2018/11/4176-overlegplatform-2018">Overlegplatform voor erfgoedbibliotheken 2018</a> </div> <div class="field-item even"> <a href="/agenda/2017/05/3828-overlegplatform-voor-erfgoedbibliotheken-2017">Overlegplatform voor erfgoedbibliotheken 2017</a> </div> <div class="field-item odd"> <a href="/agenda/2014/11/3317-overlegplatform-voor-erfgoedbibliotheken-5">Vijfde overlegplatform voor erfgoedbibliotheken</a> </div> <div class="field-item even"> <a href="/agenda/2013/10/2908-overlegplatform-voor-erfgoedbibliotheken-4">Vierde overlegplatform voor erfgoedbibliotheken</a> </div> <div class="field-item odd"> <a href="/agenda/2012/11/2608-agenda-derde-overlegplatform-voor-erfgoedbibliotheken">Derde overlegplatform voor erfgoedbibliotheken</a> </div> <div class="field-item even"> <a href="/agenda/2011/10/1933-tweede-overlegplatform-erfgoedbibliotheken">Tweede overlegplatform voor erfgoedbibliotheken</a> </div> <div class="field-item odd"> <a href="/agenda/2010/06/818-eerste-overlegplatform-erfgoedbibliotheken">Eerste overlegplatform voor erfgoedbibliotheken</a> </div> </div> </div> </fieldset> <p><a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/activiteit/overlegplatform-erfgoedbibliotheken" target="_blank">lees verder</a></p> Organisatie Informatie-uitwisseling Netwerking Samenwerking Overleg Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief en Documentatie (VVBAD) 2009-2012 2013-2018 Tue, 09 Oct 2018 12:18:45 +0000 Eva Wuyts (Vlaamse Erfgoedbibliotheek) 813 at http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be Wijzer Waarderen: waardering als basis van de Bibliotheekcollectie Vlaanderen http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/activiteit/wijzer-waarderen <div class="field field-type-filefield field-field-images"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/sites/default/files/activiteit/4039/8004-wijzer-waarderen.png" class="imagecache imagecache-image_detail_medium imagecache-imagelink imagecache-image_detail_medium_imagelink"><img src="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/sites/default/files/imagecache/image_detail_medium/activiteit/4039/8004-wijzer-waarderen.png" alt="Afbeelding van een weegschaal" title="Foto: Eddo Hartmann" width="265" height="198" class="imagecache imagecache-image_detail_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>In een erfgoedcontext is waarderen niet gelijk aan het bepalen van financiële waarde. Waarderen is het proces van onderzoeken, benoemen en documenteren van verschillende erfgoedwaarden op een rationele en gestructureerde wijze samen met interne en externe belanghebbenden. Bijvoorbeeld om het belang van een krantencollectie op Vlaams niveau vast te leggen.</p> <fieldset class="fieldgroup group-details"><span class="legend">Details</span><div class="field field-type-text field-field-activiteit-type-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Soort activiteit&nbsp; </div> <div class="inline-element">Project</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-activiteit-periode-dat"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Looptijd&nbsp; </div> <div class="inline-element"><span class="date-display-start">04-2017</span><span class="date-display-separator"> - </span><span class="date-display-end">09-2019</span></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-opdrachtgever-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Opdrachtgever&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.vlaanderen.be/nl/cultuur-sport-en-vrije-tijd">Vlaamse Overheid</a></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-primair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be">Vlaamse Erfgoedbibliotheek</a></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-secundair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.brugge.be/bibliotheek/erfgoed">Openbare Bibliotheek Brugge</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://bibliotheek.hasselt.be/">Bibliotheek Hasselt Limburg</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.consciencebibliotheek.be/nl">Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.uantwerpen.be/nl/bibliotheek/">Universiteitsbibliotheek Antwerpen</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://lib.ugent.be/">Universiteitsbibliotheek Gent</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://bib.kuleuven.be/">KU Leuven bibliotheken</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://faro.be/">FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.hetvirtueleland.be/">Centrum Agrarische Geschiedenis</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-rol-veb"><span class="legend">Vlaamse Erfgoedbibliotheek</span><div class="field field-type-content-taxonomy field-field-beleidsperiode-tax"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2013-2018</div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2018-2022</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-rol-veb-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Projectleiding</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-userreference field-field-contact-veb-usr"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Aanspreekpunt&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/account/melissa-hodza" title="Gebruikersprofiel weergeven.">Melissa Hodza (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)</a></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-contact-veb-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Contactinfo&nbsp; </div> <div class="inline-element"><p><a href="mailto:melissa@vlaamse-erfgoedbibliotheek.be" title="melissa@vlaamse-erfgoedbibliotheek.be">melissa@vlaamse-erfgoedbibliotheek.be</a></p> </div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-referenties"><span class="legend">Zie ook</span><div class="field field-type-nodereference field-field-activiteit-gerelateerd-nid"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Gerelateerde activiteiten&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="/activiteit/collectiewijzer-erfgoedbibliotheken">Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Gerelateerde activiteiten&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="/activiteit/collectiebeleid">Collectiebeleid</a></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-nodereference field-field-nieuws-gerelateerd-nid"> <div class="field-label">Nieuwsberichten&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/nieuws/2018/06/4117-toolbox-erfgoed-waarderen-faro">FARO lanceert online toolbox &#039;Erfgoed waarderen&#039;</a> </div> <div class="field-item even"> <a href="/nieuws/2018/02/4049-waarderen-vlaanderen">Vlaanderen leert waarderen</a> </div> <div class="field-item odd"> <a href="/nieuws/2016/11/3769-stavaza-traject-gedeelde-waarderingspraktijk-vlaanderen">Traject voor gedeelde waarderingspraktijk in Vlaanderen</a> </div> </div> </div> </fieldset> <p><a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/activiteit/wijzer-waarderen" target="_blank">lees verder</a></p> Collecties Collectiebeleid Collectiewaardering Waardering 2013-2018 2018-2022 Tue, 06 Feb 2018 08:02:46 +0000 Melissa Hodza (Vlaamse Erfgoedbibliotheek) 4039 at http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be Nominatie ‘The Belgian Press from the Great War’ voor UNESCO Memory of the World http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/activiteit/unesco-memory-of-the-world-the-belgian-press-from-the-great-war <div class="field field-type-filefield field-field-images"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/sites/default/files/activiteit/3597/7268-unesco-memory-of-the-world-the-belgian-press-from-the-great-war.jpg" class="imagecache imagecache-image_detail_medium imagecache-imagelink imagecache-image_detail_medium_imagelink"><img src="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/sites/default/files/imagecache/image_detail_medium/activiteit/3597/7268-unesco-memory-of-the-world-the-belgian-press-from-the-great-war.jpg" alt="Duitse soldaten tenmidden van de lokale bevolking in Noord-Frankrijk" title=" Illustrierter kriegs-kurier = courrier de guerre = oorlogskoerier (Collectie In Flanders Fields Museum - Abraham c:bnc:6700) " width="265" height="348" class="imagecache imagecache-image_detail_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>Vierentwintig Vlaamse en federale erfgoedorganisaties werkten de afgelopen jaren samen om de grootste gespecialiseerde collectie van kranten uit de Eerste Wereldoorlog online te brengen. Samen dienen ze een aanvraag in om de virtuele collectie van Belgische oorlogskranten én de papieren originelen op te nemen in het Memory of the World-register van de UNESCO. Ze willen hiermee het belang van de unieke collectie onderstrepen en haar internationaal nog beter op de kaart zetten.</p> <fieldset class="fieldgroup group-details"><span class="legend">Details</span><div class="field field-type-text field-field-activiteit-type-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Soort activiteit&nbsp; </div> <div class="inline-element">Initiatief</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-activiteit-periode-dat"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Looptijd&nbsp; </div> <div class="inline-element"><span class="date-display-start">09-2015</span><span class="date-display-separator"> - </span><span class="date-display-end">09-2017</span></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-primair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be" 0="s:93:&quot;s:85:&quot;s:77:&quot;s:69:&quot;s:61:&quot;s:53:&quot;s:45:&quot;s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">Vlaamse Erfgoedbibliotheek</a></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-secundair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.cegesoma.be" 0="s:93:&quot;s:85:&quot;s:77:&quot;s:69:&quot;s:61:&quot;s:53:&quot;s:45:&quot;s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;"> Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://viaa.be/" 0="s:93:&quot;s:85:&quot;s:77:&quot;s:69:&quot;s:61:&quot;s:53:&quot;s:45:&quot;s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">Vlaams Instituut voor Archivering (VIAA)</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.kbr.be/" 0="s:93:&quot;s:85:&quot;s:77:&quot;s:69:&quot;s:61:&quot;s:53:&quot;s:45:&quot;s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">Koninklijke Bibliotheek van België</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://faro.be/" 0="s:93:&quot;s:85:&quot;s:77:&quot;s:69:&quot;s:61:&quot;s:53:&quot;s:45:&quot;s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">FARO</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://packed.be/" 0="s:93:&quot;s:85:&quot;s:77:&quot;s:69:&quot;s:61:&quot;s:53:&quot;s:45:&quot;s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">PACKED</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.consciencebibliotheek.be/nl" 0="s:93:&quot;s:85:&quot;s:77:&quot;s:69:&quot;s:61:&quot;s:53:&quot;s:45:&quot;s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://lib.ugent.be" 0="s:93:&quot;s:85:&quot;s:77:&quot;s:69:&quot;s:61:&quot;s:53:&quot;s:45:&quot;s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">Universiteitsbibliotheek Gent</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://bib.kuleuven.be/" 0="s:93:&quot;s:85:&quot;s:77:&quot;s:69:&quot;s:61:&quot;s:53:&quot;s:45:&quot;s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">Universiteitsbibliotheek Leuven</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.limburg.be/pbl" 0="s:93:&quot;s:85:&quot;s:77:&quot;s:69:&quot;s:61:&quot;s:53:&quot;s:45:&quot;s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">Provinciale Bibliotheek Limburg</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.west-vlaanderen.be/genieten/cultuur/provincialeorganisaties/bibliotheek/Paginas/default.aspx" 0="s:93:&quot;s:85:&quot;s:77:&quot;s:69:&quot;s:61:&quot;s:53:&quot;s:45:&quot;s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">Provinciale Bibliotheek Tolhuis</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://kortrijk.bibliotheek.be/" 0="s:93:&quot;s:85:&quot;s:77:&quot;s:69:&quot;s:61:&quot;s:53:&quot;s:45:&quot;s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">Openbare Bibliotheek Kortrijk</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.arch.be" 0="s:93:&quot;s:85:&quot;s:77:&quot;s:69:&quot;s:61:&quot;s:53:&quot;s:45:&quot;s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">Algemeen Rijksarchief</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://advn.be/" 0="s:93:&quot;s:85:&quot;s:77:&quot;s:69:&quot;s:61:&quot;s:53:&quot;s:45:&quot;s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">Archief- en Documentatircentrum voor het Vlaams-nationalisme (ADVN)</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.amsab.be" 0="s:93:&quot;s:85:&quot;s:77:&quot;s:69:&quot;s:61:&quot;s:53:&quot;s:45:&quot;s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">Amsab-Istituut voor Sociale Geschiedenis (Amsab-ISG)</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.amvb.be/" 0="s:93:&quot;s:85:&quot;s:77:&quot;s:69:&quot;s:61:&quot;s:53:&quot;s:45:&quot;s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">Archief en museum voor het Vlaams leven te Brussel (AMVB)</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://kadoc.kuleuven.be/" 0="s:93:&quot;s:85:&quot;s:77:&quot;s:69:&quot;s:61:&quot;s:53:&quot;s:45:&quot;s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">KADOC Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.liberaalarchief.be" 0="s:93:&quot;s:85:&quot;s:77:&quot;s:69:&quot;s:61:&quot;s:53:&quot;s:45:&quot;s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">Liberaal Archief</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.letterenhuis.be/nl" 0="s:93:&quot;s:85:&quot;s:77:&quot;s:69:&quot;s:61:&quot;s:53:&quot;s:45:&quot;s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">Letterenhuis</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.inflandersfields.be" 0="s:93:&quot;s:85:&quot;s:77:&quot;s:69:&quot;s:61:&quot;s:53:&quot;s:45:&quot;s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">In Flanders Fields Museum</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.klm-mra.be" 0="s:93:&quot;s:85:&quot;s:77:&quot;s:69:&quot;s:61:&quot;s:53:&quot;s:45:&quot;s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.passchendaele.be/" 0="s:93:&quot;s:85:&quot;s:77:&quot;s:69:&quot;s:61:&quot;s:53:&quot;s:45:&quot;s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">Memorial Museum Passchendaele 1917</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-rol-veb"><span class="legend">Vlaamse Erfgoedbibliotheek</span><div class="field field-type-content-taxonomy field-field-beleidsperiode-tax"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2013-2018</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-rol-veb-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Projectleiding</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-userreference field-field-contact-veb-usr"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Aanspreekpunt&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/account/david-coppoolse" title="Gebruikersprofiel weergeven.">David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-referenties"><span class="legend">Zie ook</span><div class="field field-type-nodereference field-field-activiteit-gerelateerd-nid"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Gerelateerde activiteiten&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="/activiteit/digitalisering-belgische-kranten-eerste-wereldoorlog">&#039;Nieuws van de Groote Oorlog&#039;: Digitalisering van Belgische kranten uit de Eerste Wereldoorlog</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Gerelateerde activiteiten&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="/activiteit/abraham-catalogus-belgische-kranten-vlaamse-bibliotheken">Abraham. Inventariseringsproject voor krantencollecties in Vlaanderen en Brussel</a></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-nodereference field-field-nieuws-gerelateerd-nid"> <div class="field-label">Nieuwsberichten&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/nieuws/2015/11/3598-nominatie-belgische-pers-wo-i-unesco-memory-of-the-world">Erfgoedorganisaties nomineren Belgische pers uit WOI voor UNESCO Memory of the World</a> </div> </div> </div> </fieldset> <p><a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/activiteit/unesco-memory-of-the-world-the-belgian-press-from-the-great-war" target="_blank">lees verder</a></p> Kranten e-Erfgoed Beleid Digitale duurzaamheid Eerste Wereldoorlog (14-18) Kranten Memory of the World Nieuws van de Groote Oorlog UNESCO 2013-2018 Fri, 21 Apr 2017 13:40:09 +0000 David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheek) 3597 at http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be Haalbaarheidsstudie naar een digitaal ecosysteem voor de culturele sector http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/activiteit/haalbaarheidsstudie-digitaal-ecosysteem-culturele-sector <div class="field field-type-filefield field-field-images"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/sites/default/files/activiteit/3850/7737-haalbaarheidsstudie-digitaal-ecosysteem-culturele-sector.jpg" class="imagecache imagecache-image_detail_medium imagecache-imagelink imagecache-image_detail_medium_imagelink"><img src="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/sites/default/files/imagecache/image_detail_medium/activiteit/3850/7737-haalbaarheidsstudie-digitaal-ecosysteem-culturele-sector.jpg" alt="Netwerkdiagram" title="" width="265" height="269" class="imagecache imagecache-image_detail_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>Het departement Cultuur, Jeugd en Sport van de Vlaamse overheid gaf aan KPMG opdracht voor een haalbaarheidsstudie naar een operationeel netwerkmodel voor een gecoördineerde decentrale digitale dienstverlening voor de culturele sector. De studie tekent de krijtlijnen uit van een digitaal ecosysteem waarin diverse culturele digitale functies (productie, bewaring, presentatie en publiekswerking) met elkaar verbonden worden in een netwerkstructuur.</p> <fieldset class="fieldgroup group-details"><span class="legend">Details</span><div class="field field-type-text field-field-activiteit-type-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Soort activiteit&nbsp; </div> <div class="inline-element">Project</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-activiteit-periode-dat"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Looptijd&nbsp; </div> <div class="inline-element"><span class="date-display-start">01-2017</span><span class="date-display-separator"> - </span><span class="date-display-end">05-2017</span></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-opdrachtgever-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Opdrachtgever&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://cjsm.be/">Departement Cultuur, Jeugd en Media</a></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-primair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.kpmg.be">KPMG</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-rol-veb"><span class="legend">Vlaamse Erfgoedbibliotheek</span><div class="field field-type-content-taxonomy field-field-beleidsperiode-tax"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2013-2018</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-rol-veb-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Lid klankbordgroep</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-userreference field-field-contact-veb-usr"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Aanspreekpunt&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/account/david-coppoolse" title="Gebruikersprofiel weergeven.">David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <p><a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/activiteit/haalbaarheidsstudie-digitaal-ecosysteem-culturele-sector" target="_blank">lees verder</a></p> e-Erfgoed Digitaal erfgoed Digitale duurzaamheid Digitalisering Digitaal Ecosysteem 2013-2018 Fri, 21 Apr 2017 11:24:10 +0000 David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheek) 3850 at http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be Fototentoonstelling 'Boeken met een hoek af' http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/activiteit/fototentoonstelling-boeken-met-een-hoek-af <div class="field field-type-filefield field-field-images"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/sites/default/files/activiteit/3806/7657-fototentoonstelling-boeken-met-een-hoek-af.jpg" class="imagecache imagecache-image_detail_medium imagecache-imagelink imagecache-image_detail_medium_imagelink"><img src="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/sites/default/files/imagecache/image_detail_medium/activiteit/3806/7657-fototentoonstelling-boeken-met-een-hoek-af.jpg" alt="Campagnebeeld &#039;Boeken met een hoek af&#039;" title="Campagnebeeld &#039;Boeken met een hoek af&#039;" width="265" height="177" class="imagecache imagecache-image_detail_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>De fototentoonstelling ‘Boeken met een hoek af’ is een initiatief van de vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheek om het brede publiek te laten kennis maken met de verschillende soorten schadebeelden die boeken kunnen hebben.</p> <h2>Opzet</h2> <p>Het betreft een reizende tentoonstelling met zesentwintig verrassende beelden die tonen hoe boeken kunnen lijden én waarin we tips geven voor de boekenliefhebber om eigen boeken goed te bewaren. De tentoonstelling zal de komende jaren op verschillende locaties gratis te bezoeken zijn.</p> <fieldset class="fieldgroup group-details"><span class="legend">Details</span><div class="field field-type-text field-field-activiteit-type-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Soort activiteit&nbsp; </div> <div class="inline-element">Initiatief</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-activiteit-periode-dat"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Looptijd&nbsp; </div> <div class="inline-element"><span class="date-display-start">04-2017</span><span class="date-display-separator"> - </span><span class="date-display-end">12-2018</span></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-primair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element">Vlaamse Erfgoedbibliotheek</div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-rol-veb"><span class="legend">Vlaamse Erfgoedbibliotheek</span><div class="field field-type-content-taxonomy field-field-beleidsperiode-tax"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2013-2018</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-rol-veb-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Projectleiding</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-userreference field-field-contact-veb-usr"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Aanspreekpunt&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/account/eva-wuyts" title="Gebruikersprofiel weergeven.">Eva Wuyts (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-referenties"><span class="legend">Zie ook</span><div class="field field-type-nodereference field-field-activiteit-gerelateerd-nid"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Gerelateerde activiteiten&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="/activiteit/reizende-fototentoonstelling-erfgoedbibliotheken">Fototentoonstelling &#039;Erfgoedbibliotheken&#039;</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Gerelateerde activiteiten&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="/activiteit/upla-statistisch-model-schaderegistratie-erfgoedbibliotheken">UPLA: een statistisch model voor schaderegistratie in erfgoedbibliotheken</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <p><a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/activiteit/fototentoonstelling-boeken-met-een-hoek-af" target="_blank">lees verder</a></p> Conservering Communicatie Educatie Schaderegistratie Digitale fotografie Schadeatlas bibliotheken UPLA 2013-2018 Wed, 25 Jan 2017 14:57:22 +0000 Webredactie (Vlaamse Erfgoedbibliotheek) 3806 at http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be Tentoonstellingsproject 'Conn3ct: 2 media, 1 verhaal' http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/activiteit/conn3ct-0 <div class="field field-type-filefield field-field-images"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/sites/default/files/activiteit/3630/7545-conn3ct.jpg" class="imagecache imagecache-image_detail_medium imagecache-imagelink imagecache-image_detail_medium_imagelink"><img src="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/sites/default/files/imagecache/image_detail_medium/activiteit/3630/7545-conn3ct.jpg" alt="Conn3ct-logo en beeld met tablet waaruit boekpagina&#039;s waaieren" title="Campagnebeeld &#039;Conn3ct: 2 media, 1 verhaal&#039;" width="265" height="280" class="imagecache imagecache-image_detail_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>De Vlaamse Erfgoedbibliotheek organiseert, in nauwe samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek van Nederland (Den Haag), de Universiteit Antwerpen en de Provinciale Bibliotheek Limburg (Hasselt) een grootschalig internationaal tentoonstellingsproject. Dit project mondt uit in een reizende interactieve expositie in buiten- en binnenland, een website en een educatieve bibliotheektool.</p> <fieldset class="fieldgroup group-details"><span class="legend">Details</span><div class="field field-type-text field-field-activiteit-type-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Soort activiteit&nbsp; </div> <div class="inline-element">Project</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-activiteit-periode-dat"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Looptijd&nbsp; </div> <div class="inline-element"><span class="date-display-start">10-2015</span><span class="date-display-separator"> - </span><span class="date-display-end">10-2017</span></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-opdrachtgever-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Opdrachtgever&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be" 0="s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;">Vlaamse Erfgoedbibliotheek</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Opdrachtgever&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.kb.nl" 0="s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;">Koninklijke Bibliotheek (Nederland)</a></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-primair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be" 0="s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;">Vlaamse Erfgoedbibliotheek</a></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-secundair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.uantwerpen.be/" 0="s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;">Universiteit Antwerpen</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.limburg.be/pbl" 0="s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;">Provinciale Bibliotheek Limburg</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.sub.uni-goettingen.de/" 0="s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;">Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.brugge.be/bibliotheek" 0="s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;">Openbare Bibliotheek Brugge</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.consciencebibliotheek.be/nl" 0="s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;">Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element">Vlaams Fonds voor de Letteren</div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element">FARO</div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element">Locus</div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element">Mediawijs</div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-rol-veb"><span class="legend">Vlaamse Erfgoedbibliotheek</span><div class="field field-type-content-taxonomy field-field-beleidsperiode-tax"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2013-2018</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-rol-veb-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Projectleiding</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-userreference field-field-contact-veb-usr"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Aanspreekpunt&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/account/maartje-de-wilde" title="Gebruikersprofiel weergeven.">Maartje De Wilde (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <p><a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/activiteit/conn3ct-0" target="_blank">lees verder</a></p> Oude drukken Ontsluiting (cultureel) Publiekswerking 2013-2018 Wed, 13 Jan 2016 12:17:40 +0000 David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheek) 3630 at http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be Vele kleintjes, toolbox voor crowdfunding in de culturele sector http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/activiteit/vele-kleintjes <div class="field field-type-filefield field-field-images"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/sites/default/files/activiteit/3508/7098-vele-kleintjes.png" class="imagecache imagecache-image_detail_medium imagecache-imagelink imagecache-image_detail_medium_imagelink"><img src="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/sites/default/files/imagecache/image_detail_medium/activiteit/3508/7098-vele-kleintjes.png" alt="Vele kleintjes. Helpende hand bij crowdfunding in de culturele sector" title="Vele kleintjes. Helpende hand bij crowdfunding in de culturele sector" width="200" height="400" class="imagecache imagecache-image_detail_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>Onder de naam <i>Vele kleintjes </i>publiceerde de Vlaamse Erfgoedbibliotheek een online toolbox voor crowdfunding in de culturele sector. Wie overweegt om te gaan crowdfunden kan met deze praktijkgids snel en gemakkelijk aan de slag.&nbsp;</p> <fieldset class="fieldgroup group-details"><span class="legend">Details</span><div class="field field-type-text field-field-activiteit-type-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Soort activiteit&nbsp; </div> <div class="inline-element">Initiatief</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-activiteit-periode-dat"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Looptijd&nbsp; </div> <div class="inline-element"><span class="date-display-start">08-2014</span><span class="date-display-separator"> - </span><span class="date-display-end">07-2015</span></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-primair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element">Vlaamse Erfgoedbibliotheek</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-website-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Website&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.velekleintjes.be">www.velekleintjes.be</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-rol-veb"><span class="legend">Vlaamse Erfgoedbibliotheek</span><div class="field field-type-content-taxonomy field-field-beleidsperiode-tax"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2013-2018</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-rol-veb-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Projectleiding</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-userreference field-field-contact-veb-usr"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Aanspreekpunt&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/account/eva-wuyts" title="Gebruikersprofiel weergeven.">Eva Wuyts (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-referenties"><span class="legend">Zie ook</span><div class="field field-type-nodereference field-field-activiteit-gerelateerd-nid"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Gerelateerde activiteiten&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="/activiteit/boekensteun">Boekensteun (Adopt-a-Book, Crowdfunding)</a></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-nodereference field-field-nieuws-gerelateerd-nid"> <div class="field-label">Nieuwsberichten&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/nieuws/2015/07/3507-vlaamse-erfgoedbibliotheek-toolbox-crowdfunding-culturele-sector">Vlaamse Erfgoedbibliotheek publiceert toolbox voor crowdfunding in de culturele sector</a> </div> </div> </div> </fieldset> <p><a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/activiteit/vele-kleintjes" target="_blank">lees verder</a></p> Fondsenwerving Financiering Crowdfunding 2013-2018 Mon, 29 Jun 2015 18:22:42 +0000 David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheek) 3508 at http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be Informatie aan Zee 2015 http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/activiteit/informatie-aan-zee-2015 <div class="field field-type-filefield field-field-images"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/sites/default/files/activiteit/3374/6887-informatie-aan-zee-2015.jpg" class="imagecache imagecache-image_detail_medium imagecache-imagelink imagecache-image_detail_medium_imagelink"><img src="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/sites/default/files/imagecache/image_detail_medium/activiteit/3374/6887-informatie-aan-zee-2015.jpg" alt="Logo Informatie aan Zee 2015" title="" width="265" height="223" class="imagecache imagecache-image_detail_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>Op 17 en 18 september 2015 organiseert de VVBAD in Oostende haar tweejaarlijkse congres. <i>Informatie aan Zee </i>helpt bibliotheken, archieven en documentatiecentra om hun diensten op een professionele manier te ontwikkelen door een overzicht te geven van de recentste technologische evoluties. De conferentie omvat een beursgedeelte en een omvangrijk programma van presentaties, workshops, panels en productpresentaties.</p> <fieldset class="fieldgroup group-details"><span class="legend">Details</span><div class="field field-type-text field-field-activiteit-type-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Soort activiteit&nbsp; </div> <div class="inline-element">Initiatief</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-activiteit-periode-dat"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Looptijd&nbsp; </div> <div class="inline-element"><span class="date-display-start">11-2014</span><span class="date-display-separator"> - </span><span class="date-display-end">09-2015</span></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-primair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.vvbad.be/" 0="a:0:{}">VVBAD</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-rol-veb"><span class="legend">Vlaamse Erfgoedbibliotheek</span><div class="field field-type-content-taxonomy field-field-beleidsperiode-tax"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2013-2018</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-rol-veb-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Lid werkgroep</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-userreference field-field-contact-veb-usr"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Aanspreekpunt&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/account/david-coppoolse" title="Gebruikersprofiel weergeven.">David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-referenties"><span class="legend">Zie ook</span><div class="field field-type-nodereference field-field-activiteit-gerelateerd-nid"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Gerelateerde activiteiten&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="/activiteit/informatie-aan-zee-2013">Informatie aan Zee 2013</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Gerelateerde activiteiten&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="/activiteit/informatie-aan-zee-2011">Informatie aan Zee 2011</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <p><a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/activiteit/informatie-aan-zee-2015" target="_blank">lees verder</a></p> e-Erfgoed Professionele vorming Evenement Informatie aan Zee Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief en Documentatie (VVBAD) 2013-2018 Wed, 03 Dec 2014 09:01:27 +0000 David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheek) 3374 at http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be Taaluniecommissie Digitaal Erfgoed http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/activiteit/taaluniecommissie-digitaal-erfgoed <div class="field field-type-filefield field-field-images"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/sites/default/files/activiteit/3393/6915-taaluniecommissie-digitaal-erfgoed.jpg" class="imagecache imagecache-image_detail_medium imagecache-imagelink imagecache-image_detail_medium_imagelink"><img src="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/sites/default/files/imagecache/image_detail_medium/activiteit/3393/6915-taaluniecommissie-digitaal-erfgoed.jpg" alt="Man aan scanner met krant" title="Digitalisering van kranten in de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience | © Vlaamse Erfgoedbibliotheek - Foto Stefan Tavernier" width="265" height="398" class="imagecache imagecache-image_detail_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>De Taaluniecommissie Digitaal Erfgoed is een structureel platform voor Nederland-Vlaams overleg over digitaal erfgoed. In deze Commissie zetelen vertegenwoordigers van Nederlandse en Vlaamse veldorganisaties, beleidsorganisaties en uitvoeringsorganisaties die een centrale rol spelen bij digitaal erfgoed. Namens de sector van de Vlaamse erfgoedbibliotheken is de Vlaamse Erfgoedbibliotheek lid van de Taaluniecommissie Digitaal Erfgoed.</p> <fieldset class="fieldgroup group-details"><span class="legend">Details</span><div class="field field-type-text field-field-activiteit-type-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Soort activiteit&nbsp; </div> <div class="inline-element">Initiatief</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-activiteit-periode-dat"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Looptijd&nbsp; </div> <div class="inline-element"><span class="date-display-start">03-2014</span><span class="date-display-separator"> - </span><span class="date-display-end">12-2018</span></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-primair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://taalunie.org" 0="s:45:&quot;s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">Nederlandse Taalunie</a></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-secundair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.kunstenenerfgoed.be" 0="s:45:&quot;s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">Agentschap Kunsten en Erfgoed</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.beeldengeluid.nl/" 0="s:45:&quot;s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">Beeld en Geluid</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.den.nl" 0="s:45:&quot;s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">DEN. Kenniscentrum Digitaal Erfgoed</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.kb.nl" 0="s:45:&quot;s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">Koninklijke Bibliotheek. Nationale bibliotheek van Nederland</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ocw" 0="s:45:&quot;s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.meertens.knaw.nl" 0="s:45:&quot;s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">Meertens Instituut. Onderzoek en documentatie van Nederlandse taal en cultuur</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.nationaalarchief.nl/" 0="s:45:&quot;s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">Nationaal Archief</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://packed.be/" 0="s:45:&quot;s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">PACKED. Expertisecentrum digitaal erfgoed</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be" 0="s:45:&quot;s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">Vlaamse Erfgoedbibliotheek</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://viaa.be/" 0="s:45:&quot;s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">Vlaams Instituut voor Archivering</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.visualdimension.be/" 0="s:45:&quot;s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">Visual Dimension bvba</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-rol-veb"><span class="legend">Vlaamse Erfgoedbibliotheek</span><div class="field field-type-content-taxonomy field-field-beleidsperiode-tax"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2013-2018</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-rol-veb-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Deelnemer</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-userreference field-field-contact-veb-usr"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Aanspreekpunt&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/account/david-coppoolse" title="Gebruikersprofiel weergeven.">David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-referenties"><span class="legend">Zie ook</span><div class="field field-type-nodereference field-field-nieuws-gerelateerd-nid"> <div class="field-label">Nieuwsberichten&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/nieuws/2014/12/3392-rapport-lessen-toekomst-digitaalerfgoedprojecten">Rapport &#039;Lessen voor de toekomst uit Vlaamse en Nederlandse digitaalerfgoedprojecten&#039;</a> </div> </div> </div> </fieldset> <p><a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/activiteit/taaluniecommissie-digitaal-erfgoed" target="_blank">lees verder</a></p> e-Erfgoed Digitaal erfgoed Taaluniecommissie Digitaal Erfgoed 2013-2018 Tue, 23 Dec 2014 11:20:24 +0000 David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheek) 3393 at http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be Onderzoek 'Abdijbibliothecarissen, de laatste getuigen' http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/activiteit/onderzoek-abdijbibliothecarissen-de-laatste-getuigen <div class="field field-type-filefield field-field-images"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/sites/default/files/activiteit/3355/6853-onderzoek-abdijbibliothecarissen-de-laatste-getuigen.jpg" class="imagecache imagecache-image_detail_medium imagecache-imagelink imagecache-image_detail_medium_imagelink"><img src="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/sites/default/files/imagecache/image_detail_medium/activiteit/3355/6853-onderzoek-abdijbibliothecarissen-de-laatste-getuigen.jpg" alt="Pater bij compacusrekken in bibliotheekmagazijn" title="Bibliotheek van de Abdij van Averbode | © Vlaamse Erfgoedbibliotheek - Foto: Stefan Tavernier" width="265" height="388" class="imagecache imagecache-image_detail_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>Het project 'Abdijbibliothecarissen. De laatste getuigen' wil mondelinge en materiële bronnen rond erfgoedbibliotheken in historische kloosters en abdijen in Vlaanderen vastleggen. Deze semi-openbare bibliotheken bezitten bijzonder waardevolle en diverse historische erfgoedcollecties die vaak nog werden samengesteld tijdens het ancien régime. Vaak zijn ze niet of nauwelijks ontsloten. De verantwoordelijke bibliothecarissen zijn meestal hoogbejaard en hun kennis en expertise, die soms eeuwenlang werden doorgegeven, gaan verloren. <fieldset class="fieldgroup group-details"><span class="legend">Details</span><div class="field field-type-text field-field-activiteit-type-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Soort activiteit&nbsp; </div> <div class="inline-element">Project</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-activiteit-periode-dat"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Looptijd&nbsp; </div> <div class="inline-element"><span class="date-display-start">10-2014</span><span class="date-display-separator"> - </span><span class="date-display-end">10-2015</span></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-primair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://theo.kuleuven.be/gbib/" 0="s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">KU Leuven Bibliotheken - Maurits Sabbebibliotheek </a></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-secundair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.crkc.be/" 0="s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur (CRKC)</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://theo.kuleuven.be/apps/press/beth/about-beth-2/members/vrb/" 0="s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">Expertisehouders Levensbeschouwelijke Collecties</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://kadoc.kuleuven.be/" 0="s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">KADOC, Documentatie- en onderzoekscentrum voor religie, cultuur en samenleving</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be" 0="s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">Vlaamse Erfgoedbibliotheek</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-rol-veb"><span class="legend">Vlaamse Erfgoedbibliotheek</span><div class="field field-type-content-taxonomy field-field-beleidsperiode-tax"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2013-2018</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-rol-veb-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Adviseur</div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Lid stuurgroep</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-userreference field-field-contact-veb-usr"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Aanspreekpunt&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/account/david-coppoolse" title="Gebruikersprofiel weergeven.">David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-referenties"><span class="legend">Zie ook</span><div class="field field-type-nodereference field-field-activiteit-gerelateerd-nid"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Gerelateerde activiteiten&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="/activiteit/cometa">Cometa. Een model voor het maken van beschrijvingen op collectieniveau</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Gerelateerde activiteiten&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="/activiteit/collectiewijzer-erfgoedbibliotheken">Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Gerelateerde activiteiten&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="/activiteit/masterplan-preservering-conservering">Masterplan Preservering en Conservering</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Gerelateerde activiteiten&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="/activiteit/masterplan-ontsluiting-digitalisering">Masterplan Ontsluiting en Digitalisering</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <p><a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/activiteit/onderzoek-abdijbibliothecarissen-de-laatste-getuigen" target="_blank">lees verder</a></p> Collecties Onderzoek Ontsluiting (cultureel) abdijbliotheken 2013-2018 Mon, 17 Nov 2014 12:58:51 +0000 Nicolas Janssen (Vlaamse Erfgoedbibliotheek) 3355 at http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be Collegagroep ‘Verhuizen van documentaire collecties' http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/activiteit/collegagroep-verhuizen-documentaire-collecties <div class="field field-type-filefield field-field-images"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/sites/default/files/activiteit/3321/6807-collegagroep-verhuizen-documentaire-collecties.jpg" class="imagecache imagecache-image_detail_medium imagecache-imagelink imagecache-image_detail_medium_imagelink"><img src="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/sites/default/files/imagecache/image_detail_medium/activiteit/3321/6807-collegagroep-verhuizen-documentaire-collecties.jpg" alt="Verhuisdozen" title="" width="265" height="251" class="imagecache imagecache-image_detail_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>Elke erfgoedbibliotheek wordt ooit geconfronteerd met de verhuis van een collectie. Een hele collectie moet worden overgebracht naar een nieuw depot, bepaalde bestanden worden verplaatst naar nieuwe rekken of de collectie van een andere organisatie moet worden geïntegreerd.</p> <fieldset class="fieldgroup group-details"><span class="legend">Details</span><div class="field field-type-text field-field-activiteit-type-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Soort activiteit&nbsp; </div> <div class="inline-element">Initiatief</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-activiteit-periode-dat"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Looptijd&nbsp; </div> <div class="inline-element"><span class="date-display-start">10-2014</span><span class="date-display-separator"> - </span><span class="date-display-end">12-2018</span></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-primair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://faro.be/" 0="s:6:&quot;a:0:{}&quot;;">FARO</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be" 0="s:6:&quot;a:0:{}&quot;;">Vlaamse Erfgoedbibliotheek</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-rol-veb"><span class="legend">Vlaamse Erfgoedbibliotheek</span><div class="field field-type-content-taxonomy field-field-beleidsperiode-tax"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2013-2018</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-rol-veb-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Lid collegagroep</div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Projectleiding</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-userreference field-field-contact-veb-usr"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Aanspreekpunt&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/account/eva-wuyts" title="Gebruikersprofiel weergeven.">Eva Wuyts (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <p><a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/activiteit/collegagroep-verhuizen-documentaire-collecties" target="_blank">lees verder</a></p> Collecties Collectiebeleid Informatie-uitwisseling Netwerking Collegagroep Verhuizen 2013-2018 Fri, 10 Oct 2014 09:19:15 +0000 Nicolas Janssen (Vlaamse Erfgoedbibliotheek) 3321 at http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be Digitalisering Belgische architectuurtijdschriften http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/activiteit/digitalisering-belgische-architectuurtijdschriften <div class="field field-type-filefield field-field-images"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/sites/default/files/activiteit/3285/6741-digitalisering-belgische-architectuurtijdschriften.jpg" class="imagecache imagecache-image_detail_medium imagecache-imagelink imagecache-image_detail_medium_imagelink"><img src="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/sites/default/files/imagecache/image_detail_medium/activiteit/3285/6741-digitalisering-belgische-architectuurtijdschriften.jpg" alt="Voorpagina van het tijdschrift L&#039;Habitation à bon marché" title="Tijdschrift L&#039;Habitation à bon marché - Collectie Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience" width="265" height="258" class="imagecache imagecache-image_detail_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>Historische architectuurtijdschriften als belangrijk cultureel erfgoed zijn vandaag van onschatbare waarde voor geïnteresseerde architecten, ontwerpers, studenten, architectuurwetenschappers, (kunst-)historici, monumentenzorgers en restaurateurs. Ze bieden inzicht in de brede architectuurcultuur van een periode, in de bouwproductie, de opererende en toonaangevende architecten, verschillende visies en polemieken, invloedrijke auteurs, netwerken, enzovoort.</p> <fieldset class="fieldgroup group-details"><span class="legend">Details</span><div class="field field-type-text field-field-activiteit-type-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Soort activiteit&nbsp; </div> <div class="inline-element">Project</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-activiteit-periode-dat"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Looptijd&nbsp; </div> <div class="inline-element"><span class="date-display-start">11-2013</span><span class="date-display-separator"> - </span><span class="date-display-end">12-2015</span></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-primair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.cvaa.be/" 0="a:0:{}">Centrum Vlaamse Architectuurarchieven</a></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-secundair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.consciencebibliotheek.be/nl" 0="a:0:{}">Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://lib.ugent.be" 0="a:0:{}">Universiteitsbibliotheek Gent</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be" 0="a:0:{}">Vlaamse Erfgoedbibliotheek</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-rol-veb"><span class="legend">Vlaamse Erfgoedbibliotheek</span><div class="field field-type-content-taxonomy field-field-beleidsperiode-tax"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2013-2018</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-rol-veb-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Adviseur</div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Projectpartner</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-userreference field-field-contact-veb-usr"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Aanspreekpunt&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/account/david-coppoolse" title="Gebruikersprofiel weergeven.">David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <p><a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/activiteit/digitalisering-belgische-architectuurtijdschriften" target="_blank">lees verder</a></p> e-Erfgoed Conservering Digitalisering Architectuur 2013-2018 Thu, 04 Sep 2014 12:01:53 +0000 David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheek) 3285 at http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be Klimaatnetwerk Vlaanderen http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/activiteit/klimaatnetwerk-vlaanderen <div class="field field-type-filefield field-field-images"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/sites/default/files/activiteit/3240/6710-klimaatnetwerk-vlaanderen.jpg" class="imagecache imagecache-image_detail_medium imagecache-imagelink imagecache-image_detail_medium_imagelink"><img src="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/sites/default/files/imagecache/image_detail_medium/activiteit/3240/6710-klimaatnetwerk-vlaanderen.jpg" alt="Buizen en meters van een airconditioningsysteem" title="Klimaatinstallatie Erfgoedbibliotheek Hendik Conscience | © Vlaamse Erfgoedbibliotheek | Foto: Stefan Tavernier" width="265" height="254" class="imagecache imagecache-image_detail_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>Het Klimaatnetwerk Vlaanderen is een netwerk van institutionele actoren dat zich bezighoudt met preventieve conservering van het cultureel erfgoed. Het netwerk draagt bij tot de besluitvorming, de advisering en/of het onderzoek naar het binnenklimaat van musea, archieven, erfgoedbibliotheken en -depots en monumentale gebouwen. Ook de Vlaamse Erfgoedbibliotheek is lid van dit netwerk.</p> <h2>Activiteiten</h2> <p>Om haar doel te vervullen houdt Klimaatnetwerk Vlaanderen zich bezig met:</p> <fieldset class="fieldgroup group-details"><span class="legend">Details</span><div class="field field-type-text field-field-activiteit-type-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Soort activiteit&nbsp; </div> <div class="inline-element">Initiatief</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-activiteit-periode-dat"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Looptijd&nbsp; </div> <div class="inline-element"><span class="date-display-single">08-2014</span></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-secundair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://faro.be/" 0="s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">FARO</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.kikirpa.be/" 0="s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">KIK-IRPA</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.kuleuven.be/kuleuven////" 0="s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">KU Leuven</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.onroerenderfgoed.be" 0="s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">Agentschap Onroerend Erfgoed</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.monumentenwacht.be/" 0="s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">Monumentenwacht Vlaanderen vzw</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.collectieantwerpen.be/content/view/3/5/lang,nl/" 0="s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">Musea en Erfgoed Antwerpen, Collectiebeleid/Behoud en Beheer</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element">Provinciale museum- en depotconsulenten</div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.ugent.be/" 0="s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">Universiteit Gent</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be" 0="s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">Vlaamse Erfgoedbibliotheek</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-rol-veb"><span class="legend">Vlaamse Erfgoedbibliotheek</span><div class="field field-type-text field-field-rol-veb-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Lid stuurgroep</div> </div> </div> </div> </fieldset> <p><a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/activiteit/klimaatnetwerk-vlaanderen" target="_blank">lees verder</a></p> Conservering Conservering Netwerking Preservering Samenwerking Tue, 05 Aug 2014 12:04:36 +0000 Nicolas Janssen (Vlaamse Erfgoedbibliotheek) 3240 at http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be UniCat - Union Catalogue of Belgian Libraries http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/activiteit/unicat <div class="field field-type-filefield field-field-images"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/sites/default/files/activiteit/3123/6493-unicat.gif" class="imagecache imagecache-image_detail_medium imagecache-imagelink imagecache-image_detail_medium_imagelink"><img src="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/sites/default/files/imagecache/image_detail_medium/activiteit/3123/6493-unicat.gif" alt="Logo UniCat" title="Logo UniCat" width="220" height="200" class="imagecache imagecache-image_detail_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>De Vlaamse Erfgoedbibliotheek participeert in UniCat. De gegevens uit onze twee bibliografische databanken <i>Abraham - Catalogus van Belgische kranten </i>en de <i>Short Tiltle Catalogus Vlaanderen </i>zijn ook te vinden in deze overkoepelende catalogus van de Belgische wetenschappelijke bibliotheken.</p> <fieldset class="fieldgroup group-details"><span class="legend">Details</span><div class="field field-type-text field-field-activiteit-type-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Soort activiteit&nbsp; </div> <div class="inline-element">Initiatief</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-activiteit-periode-dat"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Looptijd&nbsp; </div> <div class="inline-element"><span class="date-display-start">01-2014</span><span class="date-display-separator"> - </span><span class="date-display-end">12-2018</span></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-opdrachtgever-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Opdrachtgever&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be" 0="s:6:&quot;a:0:{}&quot;;">Vlaamse Erfgoedbibliotheek</a></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-primair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.uantwerpen.be/nl/projecten/anet/" 0="s:6:&quot;a:0:{}&quot;;">Anet (Universiteitsbibliotheek Antwerpen)</a></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-secundair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.sempertool.dk" 0="s:6:&quot;a:0:{}&quot;;">SemperTool</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-rol-veb"><span class="legend">Vlaamse Erfgoedbibliotheek</span><div class="field field-type-content-taxonomy field-field-beleidsperiode-tax"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2013-2018</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-rol-veb-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Projectpartner</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-userreference field-field-contact-veb-usr"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Aanspreekpunt&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/account/david-coppoolse" title="Gebruikersprofiel weergeven.">David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-referenties"><span class="legend">Zie ook</span><div class="field field-type-nodereference field-field-activiteit-gerelateerd-nid"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Gerelateerde activiteiten&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="/activiteit/abraham-catalogus-belgische-kranten-vlaamse-bibliotheken">Abraham. Inventariseringsproject voor krantencollecties in Vlaanderen en Brussel</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Gerelateerde activiteiten&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="/activiteit/short-title-catalogus-vlaanderen">Short Title Catalogus Vlaanderen (STCV)</a></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-nodereference field-field-nieuws-gerelateerd-nid"> <div class="field-label">Nieuwsberichten&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/nieuws/2014/03/3120-databank-abraham-kranten-stcv-oude-drukken-belgische-unicat">Unieke historische kranten en boeken toegevoegd aan Belgische wetenschappelijke bibliotheekcatalogus</a> </div> <div class="field-item even"> <a href="/nieuws/2011/03/1767-nieuwe-belgische-union-catalogue-belangrijke-erfgoedcollecties">Nieuwe Belgische &#039;union catalogue&#039; bevat belangrijke erfgoedcollecties</a> </div> </div> </div> </fieldset> <p><a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/activiteit/unicat" target="_blank">lees verder</a></p> Oude drukken Kranten Ontsluiting (beschrijving) Abraham - Catalogus van Belgische kranten Short Title Catalogus Vlaanderen (STCV) UniCat (Union Catalogue of Belgian Libraries) 2013-2018 Tue, 04 Mar 2014 16:51:39 +0000 David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheek) 3123 at http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be BoekenOverleg http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/activiteit/boekenoverleg <div class="field field-type-filefield field-field-images"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/sites/default/files/activiteit/1901/4411-boekenoverleg.jpg" class="imagecache imagecache-image_detail_medium imagecache-imagelink imagecache-image_detail_medium_imagelink"><img src="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/sites/default/files/imagecache/image_detail_medium/activiteit/1901/4411-boekenoverleg.jpg" alt="Het boek. Een veelzijdig product" title="" width="265" height="225" class="imagecache imagecache-image_detail_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>Het Vlaams Fonds voor de Letteren nam in 2007 het voortouw om de partijen die zich bezig houden met het boek, literatuur en lezen in een structureel overleg samen te brengen. Dat overleg werd het BoekenOverleg gedoopt. Het doel van dit overlegplatform is om te werken aan een overkoepelend langetermijnbeleid, gesteund op gemeenschappelijke belangen.</p> <fieldset class="fieldgroup group-details"><span class="legend">Details</span><div class="field field-type-text field-field-activiteit-type-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Soort activiteit&nbsp; </div> <div class="inline-element">Overleg</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-activiteit-periode-dat"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Looptijd&nbsp; </div> <div class="inline-element"><span class="date-display-start">01-2009</span><span class="date-display-separator"> - </span><span class="date-display-end">12-2018</span></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-info-extra-txt"> <div class="field-label">Aanvullende informatie&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <ul> <li><a href="http://staatvanhetboek.be/"><img src="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/sites/default/files/activiteit/1901/6475.gif" alt="Logo De Staat van het Boek" style="float: right; margin: 0pt 0px 5px 10px;" height="115" width="101"></a>Sinds 2011 organiseert het Boekenoverleg jaarlijks <a href="http://staatvanhetboek.be/">De staat van het boek</a>, een ontmoetingsmoment voor auteurs, vormgevers, uitgevers, boekverkopers, bibliothecarissen, opiniemakers, beheersvennootschappen, organisatoren van literaire evenementen, politici, beleidsverantwoordelijken en lezers.&nbsp;</li> <li>Het BoekenOverleg levert actief input voor beleidsontwikkeling op Vlaams, Federaal en Europees niveau. De Vlaamse Erfgoedbibliotheek en het Letterenhuis leveren daarbij steeds een bijdrage rond erfgoed. <ul> <li>Voor de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen in 2014 publiceerde het BoekenOverleg het memorandum <i><a href="/bron/3109">Boeken op tafel. Het BoekenOverleg vraagt actie!</a></i></li> <li>In oktober 2010 werd het BoekenOverleg ontvangen bij de Commissie Cultuur van het Vlaams Parlement om een reeks in overleg opgestelde <a href="/bron/1903">actienota’s</a> voor te stellen.</li> <li>In 2009 stelde het Boekenoverleg een memorandum op voor de nieuwe Vlaamse regering met de titel <i><span class="biblio-title-chicago"></span></i><i><a href="/bron/1902">Het boek. Een veelzijdig product</a></i>. <ul> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-rol-veb"><span class="legend">Vlaamse Erfgoedbibliotheek</span><div class="field field-type-content-taxonomy field-field-beleidsperiode-tax"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2009-2012</div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2013-2018</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-rol-veb-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Deelnemer</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-userreference field-field-contact-veb-usr"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Aanspreekpunt&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/account/eva-wuyts" title="Gebruikersprofiel weergeven.">Eva Wuyts (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)</a></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-contact-veb-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Contactinfo&nbsp; </div> <div class="inline-element"><p><a href="mailto:pierre.delsaerdt@uantwerpen.be">Pierre Delsaerdt (Universiteit Antwerpen)</a></p> </div> </div> </div> </div> </fieldset> <p><a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/activiteit/boekenoverleg" target="_blank">lees verder</a></p> Beleid Organisatiebeleid BoekenOverleg De Staat van het Boek 2009-2012 2013-2018 Tue, 04 Feb 2014 14:06:56 +0000 David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheek) 1901 at http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be Onderzoek 'Digitale noden in de cultureel-erfgoedsector' http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/activiteit/onderzoek-digitale-noden-erfgoedsector <div class="field field-type-filefield field-field-images"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/sites/default/files/activiteit/3119/6488-onderzoek-digitale-noden-erfgoedsector.png" class="imagecache imagecache-image_detail_medium imagecache-imagelink imagecache-image_detail_medium_imagelink"><img src="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/sites/default/files/imagecache/image_detail_medium/activiteit/3119/6488-onderzoek-digitale-noden-erfgoedsector.png" alt="Oud boek in een serverruimte" title="Bron: Tom Raftery (Flickr) &amp; Universiteitsbibliotheek Gent (Antifonarium Tsgrooten)" width="265" height="331" class="imagecache imagecache-image_detail_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>De studie 'Digitale noden in de cultureel-erfgoedsector' vond plaats naar aanleiding van de opmaak van het strategisch plan 2015-2019 van het Vlaams Instituut voor Archivering (VIAA) en het overleg tussen de Vlaamse overheid, de provincies en steden en gemeenten over afstemming en samenwerking rond duurzame digitale infrastructuur.</p> <fieldset class="fieldgroup group-details"><span class="legend">Details</span><div class="field field-type-text field-field-activiteit-type-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Soort activiteit&nbsp; </div> <div class="inline-element">Project</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-activiteit-periode-dat"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Looptijd&nbsp; </div> <div class="inline-element"><span class="date-display-start">11-2013</span><span class="date-display-separator"> - </span><span class="date-display-end">03-2014</span></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-opdrachtgever-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Opdrachtgever&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://viaa.be/" 0="s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;">Vlaams Instituut voor Archivering (VIAA)</a></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-primair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://packed.be/" 0="s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;">Packed. Expertisecentrum Digitaal Erfgoed</a></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-secundair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be" 0="s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;">Vlaamse Erfgoedbibliotheek</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.amsab.be" 0="s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;">Amsab-ISG</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-rol-veb"><span class="legend">Vlaamse Erfgoedbibliotheek</span><div class="field field-type-content-taxonomy field-field-beleidsperiode-tax"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2013-2018</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-rol-veb-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Projectpartner</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-userreference field-field-contact-veb-usr"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Aanspreekpunt&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/account/david-coppoolse" title="Gebruikersprofiel weergeven.">David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-referenties"><span class="legend">Zie ook</span><div class="field field-type-nodereference field-field-activiteit-gerelateerd-nid"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Gerelateerde activiteiten&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="/activiteit/masterplan-ontsluiting-digitalisering">Masterplan Ontsluiting en Digitalisering</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Gerelateerde activiteiten&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="/activiteit/onderzoek-deponering-digitale-publicaties">Haalbaarheidsonderzoek ‘Deponering van digitale publicaties uit Vlaanderen’</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <p><a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/activiteit/onderzoek-digitale-noden-erfgoedsector" target="_blank">lees verder</a></p> e-Erfgoed Digitale duurzaamheid Vlaams Instituut voor digitale Archivering en ontsluiting van het Audiovisueel erfgoed (VIAA) 2013-2018 Thu, 27 Feb 2014 15:38:10 +0000 David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheek) 3119 at http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be Masterplan Ontsluiting en Digitalisering http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/activiteit/masterplan-ontsluiting-digitalisering <div class="field field-type-filefield field-field-images"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/sites/default/files/activiteit/964/3420-masterplan-ontsluiting-digitalisering.jpg" class="imagecache imagecache-image_detail_medium imagecache-imagelink imagecache-image_detail_medium_imagelink"><img src="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/sites/default/files/imagecache/image_detail_medium/activiteit/964/3420-masterplan-ontsluiting-digitalisering.jpg" alt="Collectie Ernest Closson van de Conservatoriumbibliotheek Erasmushogeschool" title="Collectie Ernest Closson - Conservatoriumbibliotheek Erasmushogeschool" width="240" height="364" class="imagecache imagecache-image_detail_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>De ontsluiting van erfgoedcollecties is een eerste noodzakelijke stap in de valorisatie ervan. Slechts wanneer collecties en hun onderdelen op een correcte manier beschreven worden en deze beschrijvingen raadpleegbaar zijn, kan het publiek vlot toegang krijgen. Er zijn echter grote verschillen tussen de Vlaamse erfgoedbibliotheken, zowel inzake de ontsluitingsgraad als wat de beschikbare instrumenten voor deze ontsluiting betreft.</p> <fieldset class="fieldgroup group-details"><span class="legend">Details</span><div class="field field-type-text field-field-activiteit-type-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Soort activiteit&nbsp; </div> <div class="inline-element">Project</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-activiteit-periode-dat"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Looptijd&nbsp; </div> <div class="inline-element"><span class="date-display-start">08-2010</span><span class="date-display-separator"> - </span><span class="date-display-end">12-2012</span></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-primair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element">Vlaamse Erfgoedbibliotheek vzw</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-secundair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.ua.ac.be/">Universiteit Antwerpen</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.muzikaalerfgoed.be/">Resonant</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-rol-veb"><span class="legend">Vlaamse Erfgoedbibliotheek</span><div class="field field-type-content-taxonomy field-field-beleidsperiode-tax"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2009-2012</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-rol-veb-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Projectleiding</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-userreference field-field-contact-veb-usr"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Aanspreekpunt&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/account/david-coppoolse" title="Gebruikersprofiel weergeven.">David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-referenties"><span class="legend">Zie ook</span><div class="field field-type-nodereference field-field-activiteit-gerelateerd-nid"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Gerelateerde activiteiten&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="/activiteit/masterplan-preservering-conservering">Masterplan Preservering en Conservering</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Gerelateerde activiteiten&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="/activiteit/onderzoek-deponering-digitale-publicaties">Haalbaarheidsonderzoek ‘Deponering van digitale publicaties uit Vlaanderen’</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <p><a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/activiteit/masterplan-ontsluiting-digitalisering" target="_blank">lees verder</a></p> e-Erfgoed Collectieregistratie Basisregistratie Catalografie Databank Muzikaal erfgoed Ontsluiten 2009-2012 Thu, 30 Jan 2014 16:38:51 +0000 Eva Wuyts (Vlaamse Erfgoedbibliotheek) 964 at http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be Haalbaarheidsonderzoek ‘Deponering van digitale publicaties uit Vlaanderen’ http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/activiteit/onderzoek-deponering-digitale-publicaties <div class="field field-type-filefield field-field-images"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/sites/default/files/activiteit/3086/6443-onderzoek-deponering-digitale-publicaties.jpg" class="imagecache imagecache-image_detail_medium imagecache-imagelink imagecache-image_detail_medium_imagelink"><img src="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/sites/default/files/imagecache/image_detail_medium/activiteit/3086/6443-onderzoek-deponering-digitale-publicaties.jpg" alt="Jonge man met e-reader" title="Universiteitsbibliotheek Gent | © Vlaamse Erfgoedbibliotheek – Fotografie: Stefan Tavernier" width="265" height="379" class="imagecache imagecache-image_detail_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>Steeds meer publicaties worden niet meer op een fysieke drager uitgebracht maar verschijnen enkel online. Op basis van onderzoek uit 2012 blijkt echter dat een gecoördineerde werking rond het systematisch verzamelen en beheren van <i>born-digital</i> publicaties uit Vlaanderen op dit ogenblik ontbreekt.<a class="see-footnote" id="footnoteref1_o9awu3s" title="Capiau, Sam, Pierre Delsaerdt, David Coppoolse en Lieve Watteeuw. De wet van de remmende achterstand. Preservering, conservering, ontsluiting en digitalisering in Vlaamse erfgoedbibliotheken in: Armarium. Publicaties voor erfgoedbibliotheken. Antwerpen: Vlaamse erfgoedbibliotheek vzw, 2012." href="#footnote1_o9awu3s">1</a> Digitale publicaties verdwijnen haast even snel als ze verschijnen, waardoor een ‘digitaal zwart gat’ in ons collectief geheugen ontstaat.</p> <ul class="footnotes"><li class="footnote" id="footnote1_o9awu3s"><a class="footnote-label" href="#footnoteref1_o9awu3s">1.</a> <span class="biblio-authors">Capiau, Sam, Pierre Delsaerdt, David Coppoolse en Lieve Watteeuw.</span> <i><span class="biblio-title-chicago"><a href="/bron/2544">De wet van de remmende achterstand. Preservering, conservering, ontsluiting en digitalisering in Vlaamse erfgoedbibliotheken</a></span></i> in: <i>Armarium. Publicaties voor erfgoedbibliotheken</i>. Antwerpen: Vlaamse erfgoedbibliotheek vzw, 2012.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rft.title=De+wet+van+de+remmende+achterstand.+Preservering%2C+conservering%2C+ontsluiting+en+digitalisering+in+Vlaamse+erfgoedbibliotheken&amp;rft.btitle=Armarium.+Publicaties+voor+erfgoedbibliotheken&amp;rft.issn=1782-1789&amp;rft.isbn=9789090271606&amp;rft.date=2012&amp;rft.tpages=157&amp;rft.aulast=Capiau&amp;rft.aufirst=Sam&amp;rft.pub=Vlaamse+erfgoedbibliotheek+vzw&amp;rft.place=Antwerpen"></span></li> </ul> <fieldset class="fieldgroup group-details"><span class="legend">Details</span><div class="field field-type-text field-field-activiteit-type-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Soort activiteit&nbsp; </div> <div class="inline-element">Project</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-activiteit-periode-dat"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Looptijd&nbsp; </div> <div class="inline-element"><span class="date-display-start">12-2013</span><span class="date-display-separator"> - </span><span class="date-display-end">12-2014</span></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-opdrachtgever-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Opdrachtgever&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://cjsm.be/">Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media</a></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-primair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be">Vlaamse Erfgoedbibliotheek</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-rol-veb"><span class="legend">Vlaamse Erfgoedbibliotheek</span><div class="field field-type-content-taxonomy field-field-beleidsperiode-tax"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2013-2018</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-rol-veb-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Lid stuurgroep</div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Projectleiding</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-userreference field-field-contact-veb-usr"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Aanspreekpunt&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/account/eva-wuyts" title="Gebruikersprofiel weergeven.">Eva Wuyts (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-referenties"><span class="legend">Zie ook</span><div class="field field-type-nodereference field-field-activiteit-gerelateerd-nid"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Gerelateerde activiteiten&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="/activiteit/masterplan-ontsluiting-digitalisering">Masterplan Ontsluiting en Digitalisering</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Gerelateerde activiteiten&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="/activiteit/onderzoek-digitale-noden-erfgoedsector">Onderzoek &#039;Digitale noden in de cultureel-erfgoedsector&#039;</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <p><a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/activiteit/onderzoek-deponering-digitale-publicaties" target="_blank">lees verder</a></p> e-Erfgoed Collectiebeleid Digitaal erfgoed Digitale duurzaamheid Digitaal depot 2013-2018 Thu, 30 Jan 2014 11:53:13 +0000 David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheek) 3086 at http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be Vorming http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/activiteit/vorming <div class="field field-type-filefield field-field-images"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/sites/default/files/activiteit/919/3415-vorming.jpg" class="imagecache imagecache-image_detail_medium imagecache-imagelink imagecache-image_detail_medium_imagelink"><img src="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/sites/default/files/imagecache/image_detail_medium/activiteit/919/3415-vorming.jpg" alt="Magazijn van de Universiteitsbibliotheek Leuven" title="Magazijn - Universiteitsbibliotheek Leuven" width="240" height="359" class="imagecache imagecache-image_detail_medium"/></a> </div> </div> </div> <h2>Professionalisering</h2> <p>De Vlaamse Erfgoedbibliotheek wil de professionalisering en de inhoudelijke ondersteuning van Vlaamse erfgoedbibliotheken ondersteunen door op regelmatige tijdstippen een vormingsmoment te organiseren. Daarvoor werkt ze samen met diverse organisaties binnen en buiten de erfgoedsector, in Vlaanderen en daarbuiten. Het aanbod behelst alle aspecten van erfgoedbeheer van bibliotheekcollecties en kan diverse werkvormen aannemen (studiedag, colloquium, workshop, infosessie, voordracht, enzovoort).</p> <fieldset class="fieldgroup group-details"><span class="legend">Details</span><div class="field field-type-text field-field-activiteit-type-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Soort activiteit&nbsp; </div> <div class="inline-element">Initiatief</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-activiteit-periode-dat"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Looptijd&nbsp; </div> <div class="inline-element"><span class="date-display-start">01-2010</span><span class="date-display-separator"> - </span><span class="date-display-end">12-2018</span></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-primair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element">Vlaamse Erfgoedbibliotheek vzw</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-secundair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://faro.be/" 0="s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;">FARO</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.vvbad.be/" 0="s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;">Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief en Documentatie</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element">Diverse andere instellingen en organisaties</div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-rol-veb"><span class="legend">Vlaamse Erfgoedbibliotheek</span><div class="field field-type-content-taxonomy field-field-beleidsperiode-tax"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2009-2012</div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2013-2018</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-rol-veb-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Lid stuurgroep</div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Lid werkgroep</div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Projectleiding</div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Projectpartner</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-userreference field-field-contact-veb-usr"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Aanspreekpunt&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/account/eva-wuyts" title="Gebruikersprofiel weergeven.">Eva Wuyts (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <p><a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/activiteit/vorming" target="_blank">lees verder</a></p> Informatie-uitwisseling Professionele vorming Sensibilisering Sectoroverstijgend 2009-2012 2013-2018 Thu, 21 Nov 2013 15:57:36 +0000 Webredactie (Vlaamse Erfgoedbibliotheek) 919 at http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/activiteit/dbnl-digitale-bibliotheek-voor-de-nederlandse-letteren <div class="field field-type-filefield field-field-images"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/sites/default/files/activiteit/2925/7600-dbnl-digitale-bibliotheek-voor-de-nederlandse-letteren.jpg" class="imagecache imagecache-image_detail_medium imagecache-imagelink imagecache-image_detail_medium_imagelink"><img src="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/sites/default/files/imagecache/image_detail_medium/activiteit/2925/7600-dbnl-digitale-bibliotheek-voor-de-nederlandse-letteren.jpg" alt="Schermafbeelding DBNL.org" title="" width="265" height="246" class="imagecache imagecache-image_detail_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>De Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL) is een digitale collectie van teksten die behoren tot de Nederlandse letterkunde, taalkunde en cultuurgeschiedenis van de vroegste tijd tot heden. De online bibliotheek bevat literaire teksten, secundaire literatuur en aanvullende informatie als biografieën, portretten en hyperlinks, naast een groot aantal studies en primaire bronnen op het brede terrein van de Nederlands(talig)e cultuurgeschiedenis. De website DBNL.org wordt jaarlijks zo’n vier miljoen keer geraadpleegd.</p> <p><b>Organisatie</b></p> <fieldset class="fieldgroup group-details"><span class="legend">Details</span><div class="field field-type-text field-field-activiteit-type-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Soort activiteit&nbsp; </div> <div class="inline-element">Initiatief</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-activiteit-periode-dat"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Looptijd&nbsp; </div> <div class="inline-element"><span class="date-display-start">12-2012</span><span class="date-display-separator"> - </span><span class="date-display-end">12-2018</span></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-opdrachtgever-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Opdrachtgever&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.ntu.org/" 0="a:0:{}">Nederlandse Taalunie</a></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-primair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.kb.nl" 0="a:0:{}">Koninklijke Bibliotheek (Nederland)</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be" 0="a:0:{}">Vlaamse Erfgoedbibliotheek</a></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-secundair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.cultuurconnect.be/" 0="a:0:{}">Cultuurconnect</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://kantl.be/" 0="a:0:{}">KANTL</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.fondsvoordeletteren.be" 0="a:0:{}">VFL</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.letterenhuis.be/nl/nl/nl/nl" 0="a:0:{}">Letterenhuis</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.poeziecentrum.be/" 0="a:0:{}">Poëziecentrum</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://viaa.be/" 0="a:0:{}">VIAA</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-rol-veb"><span class="legend">Vlaamse Erfgoedbibliotheek</span><div class="field field-type-content-taxonomy field-field-beleidsperiode-tax"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2013-2018</div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2018-2022</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-rol-veb-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Lid stuurgroep</div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Lid werkgroep</div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Projectpartner</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-userreference field-field-contact-veb-usr"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Aanspreekpunt&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/account/sarah-fierens" title="Gebruikersprofiel weergeven.">Sarah Fierens (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Aanspreekpunt&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/account/eva-wuyts" title="Gebruikersprofiel weergeven.">Eva Wuyts (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <p><a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/activiteit/dbnl-digitale-bibliotheek-voor-de-nederlandse-letteren" target="_blank">lees verder</a></p> e-Erfgoed Digitaal erfgoed Digitalisering DBNL 2013-2018 2018-2022 Tue, 27 Aug 2013 13:46:47 +0000 David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheek) 2925 at http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be 'Nieuws van de Groote Oorlog': Digitalisering van Belgische kranten uit de Eerste Wereldoorlog http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/activiteit/digitalisering-belgische-kranten-eerste-wereldoorlog <div class="field field-type-filefield field-field-images"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/sites/default/files/activiteit/2922/6131-digitalisering-belgische-kranten-eerste-wereldoorlog.jpg" class="imagecache imagecache-image_detail_medium imagecache-imagelink imagecache-image_detail_medium_imagelink"><img src="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/sites/default/files/imagecache/image_detail_medium/activiteit/2922/6131-digitalisering-belgische-kranten-eerste-wereldoorlog.jpg" alt="Voorpagina&#039;s Evergem&#039;s Yzerblad (1917)" title="Evergem&#039;s Yzerblad: komt uit de loopgrachten als ’t past (S.l. 1917 – 1918) | Collectie Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience | © Vlaamse Erfgoedbibliotheek – Foto: Stefan Tavernier | Abraham: http://anet.ua.ac.be/record/abraham/opacbnc/c:bnc:3147/N" width="265" height="188" class="imagecache imagecache-image_detail_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>Op vraag van het VIAA voert de Vlaamse Erfgoedbibliotheek het project 'Nieuws van de Groote Oorlog'&nbsp;uit, een&nbsp;digitaliseringsproject voor kranten uit de Eerste Wereldoorlog. Bij dertien deelnemende bewaarinstellingen werden periodieke publicaties uit '14-'18 geïnventariseerd om te worden gedigitaliseerd.</p> <fieldset class="fieldgroup group-details"><span class="legend">Details</span><div class="field field-type-text field-field-activiteit-type-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Soort activiteit&nbsp; </div> <div class="inline-element">Project</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-activiteit-periode-dat"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Looptijd&nbsp; </div> <div class="inline-element"><span class="date-display-start">08-2013</span><span class="date-display-separator"> - </span><span class="date-display-end">09-2015</span></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-opdrachtgever-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Opdrachtgever&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://viaa.be/" 0="s:93:&quot;s:85:&quot;s:77:&quot;s:69:&quot;s:61:&quot;s:53:&quot;s:45:&quot;s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">VIAA</a></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-primair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be" 0="s:93:&quot;s:85:&quot;s:77:&quot;s:69:&quot;s:61:&quot;s:53:&quot;s:45:&quot;s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">Vlaamse Erfgoedbibliotheek</a></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-secundair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://faro.be/" 0="s:93:&quot;s:85:&quot;s:77:&quot;s:69:&quot;s:61:&quot;s:53:&quot;s:45:&quot;s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">FARO</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://packed.be/" 0="s:93:&quot;s:85:&quot;s:77:&quot;s:69:&quot;s:61:&quot;s:53:&quot;s:45:&quot;s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">PACKED</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.consciencebibliotheek.be/nl" 0="s:93:&quot;s:85:&quot;s:77:&quot;s:69:&quot;s:61:&quot;s:53:&quot;s:45:&quot;s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.limburg.be/pbl" 0="s:93:&quot;s:85:&quot;s:77:&quot;s:69:&quot;s:61:&quot;s:53:&quot;s:45:&quot;s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">Provinciale Bibliotheek Limburg</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.west-vlaanderen.be/genieten/cultuur/provincialeorganisaties/bibliotheek/Paginas/default.aspx" 0="s:93:&quot;s:85:&quot;s:77:&quot;s:69:&quot;s:61:&quot;s:53:&quot;s:45:&quot;s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">Provinciale Bibliotheek Tolhuis</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://lib.ugent.be" 0="s:93:&quot;s:85:&quot;s:77:&quot;s:69:&quot;s:61:&quot;s:53:&quot;s:45:&quot;s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">Universiteitsbibliotheek Gent</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://bib.kuleuven.be/" 0="s:93:&quot;s:85:&quot;s:77:&quot;s:69:&quot;s:61:&quot;s:53:&quot;s:45:&quot;s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">Universiteitsbibliotheek Leuven</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://advn.be/" 0="s:93:&quot;s:85:&quot;s:77:&quot;s:69:&quot;s:61:&quot;s:53:&quot;s:45:&quot;s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">ADVN</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.amsab.be" 0="s:93:&quot;s:85:&quot;s:77:&quot;s:69:&quot;s:61:&quot;s:53:&quot;s:45:&quot;s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">Amsab</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.amvb.be/" 0="s:93:&quot;s:85:&quot;s:77:&quot;s:69:&quot;s:61:&quot;s:53:&quot;s:45:&quot;s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">AMVB</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://kadoc.kuleuven.be/" 0="s:93:&quot;s:85:&quot;s:77:&quot;s:69:&quot;s:61:&quot;s:53:&quot;s:45:&quot;s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">KADOC</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.liberaalarchief.be" 0="s:93:&quot;s:85:&quot;s:77:&quot;s:69:&quot;s:61:&quot;s:53:&quot;s:45:&quot;s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">Liberaal Archief</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.letterenhuis.be/nl" 0="s:93:&quot;s:85:&quot;s:77:&quot;s:69:&quot;s:61:&quot;s:53:&quot;s:45:&quot;s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">Letterenhuis</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.inflandersfields.be" 0="s:93:&quot;s:85:&quot;s:77:&quot;s:69:&quot;s:61:&quot;s:53:&quot;s:45:&quot;s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">In Flanders Fields Museum</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.passchendaele.be" 0="s:93:&quot;s:85:&quot;s:77:&quot;s:69:&quot;s:61:&quot;s:53:&quot;s:45:&quot;s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">Memorial Museum Passchendaele 1917</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-rol-veb"><span class="legend">Vlaamse Erfgoedbibliotheek</span><div class="field field-type-content-taxonomy field-field-beleidsperiode-tax"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2013-2018</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-rol-veb-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Lid stuurgroep</div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Projectleiding</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-userreference field-field-contact-veb-usr"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Aanspreekpunt&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/account/david-coppoolse" title="Gebruikersprofiel weergeven.">David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-referenties"><span class="legend">Zie ook</span><div class="field field-type-nodereference field-field-activiteit-gerelateerd-nid"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Gerelateerde activiteiten&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="/activiteit/abraham-catalogus-belgische-kranten-vlaamse-bibliotheken">Abraham. Inventariseringsproject voor krantencollecties in Vlaanderen en Brussel</a></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-nodereference field-field-nieuws-gerelateerd-nid"> <div class="field-label">Nieuwsberichten&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/nieuws/2013/08/2923-nieuws-van-de-groote-oorlog">Nieuws van de Groote Oorlog: digitalisering van Belgische kranten uit Wereldoorlog I</a> </div> <div class="field-item even"> <a href="/nieuws/2014/02/3103-318000-paginas-nieuws-van-de-groote-oorlog">318.000 pagina&#039;s nieuws van de Groote Oorlog</a> </div> <div class="field-item odd"> <a href="/nieuws/2014/03/3124-offerte-aanvraag-digitalisering-wo-i-kranten-gepubliceerd">Offerte-aanvraag digitalisering van WO I kranten gepubliceerd</a> </div> <div class="field-item even"> <a href="/nieuws/2014/05/3177-185-kranten-eerste-wereldoorlog-toegevoegd-abraham-catalalogus">185 kranten uit Eerste Wereldoorlog toegevoegd aan Abraham-catalogus</a> </div> <div class="field-item odd"> <a href="/nieuws/2014/05/3179-digitaliseringspartner-nieuws-van-de-groote-oorlog-geselecteerd">Digitaliseringspartner voor &#039;Nieuws van de Groote Oorlog&#039; geselecteerd</a> </div> <div class="field-item even"> <a href="/nieuws/2015/09/3550-270000-paginas-belgische-pers-1914-1918-online">Nieuws van de Groote Oorlog: 270.000 pagina&#039;s Belgische pers uit 1914-1918 online</a> </div> <div class="field-item odd"> <a href="/nieuws/2015/09/3553-nieuws-van-de-groote-oorlog-de-krant-over-het-project">Nieuws van de Groote Oorlog: lees de krant over het project</a> </div> </div> </div> </fieldset> <p><a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/activiteit/digitalisering-belgische-kranten-eerste-wereldoorlog" target="_blank">lees verder</a></p> Kranten e-Erfgoed Digitalisering Eerste Wereldoorlog (14-18) Kranten Nieuws van de Groote Oorlog 2013-2018 Wed, 21 Aug 2013 09:40:20 +0000 Tuur Van Hove (Vlaamse Erfgoedbibliotheek) 2922 at http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be Cometa. Een model voor het maken van beschrijvingen op collectieniveau http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/activiteit/cometa <div class="field field-type-filefield field-field-images"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/sites/default/files/activiteit/2824/4534-cometa.png" class="imagecache imagecache-image_detail_medium imagecache-imagelink imagecache-image_detail_medium_imagelink"><img src="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/sites/default/files/imagecache/image_detail_medium/activiteit/2824/4534-cometa.png" alt="Logo Cometa" title="Logo Cometa" width="263" height="179" class="imagecache imagecache-image_detail_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>Het Cometa-model is bedoeld om cultureel-erfgoedorganisaties in Vlaanderen te helpen bij het in kaart brengen van erfgoedcollecties via het opstellen en ter beschikking stellen van beschrijvingen op (deel)collectieniveau.</p> <fieldset class="fieldgroup group-details"><span class="legend">Details</span><div class="field field-type-text field-field-activiteit-type-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Soort activiteit&nbsp; </div> <div class="inline-element">Initiatief</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-activiteit-periode-dat"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Looptijd&nbsp; </div> <div class="inline-element"><span class="date-display-start">09-2011</span><span class="date-display-separator"> - </span><span class="date-display-end">12-2018</span></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-primair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://faro.be/" 0="s:61:&quot;s:53:&quot;s:45:&quot;s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">FARO</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be" 0="s:61:&quot;s:53:&quot;s:45:&quot;s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">Vlaamse Erfgoedbibliotheek</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://packed.be/" 0="s:61:&quot;s:53:&quot;s:45:&quot;s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">PACKED</a></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-website-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Website&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://faro.be/dossier/cometa" 0="s:61:&quot;s:53:&quot;s:45:&quot;s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">www.cometamodel.be</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-rol-veb"><span class="legend">Vlaamse Erfgoedbibliotheek</span><div class="field field-type-content-taxonomy field-field-beleidsperiode-tax"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2009-2012</div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2013-2018</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-rol-veb-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Adviseur</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-userreference field-field-contact-veb-usr"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Aanspreekpunt&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/account/david-coppoolse" title="Gebruikersprofiel weergeven.">David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-referenties"><span class="legend">Zie ook</span><div class="field field-type-nodereference field-field-activiteit-gerelateerd-nid"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Gerelateerde activiteiten&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="/activiteit/prisma-werkgroep-collecties">Prisma-werkgroep Collecties</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Gerelateerde activiteiten&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="/activiteit/collectiewijzer-erfgoedbibliotheken">Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <p><a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/activiteit/cometa" target="_blank">lees verder</a></p> Informatie-uitwisseling Ontsluiting (beschrijving) Standaarden Collectiebeschrijving Cometa 2009-2012 2013-2018 Tue, 16 Apr 2013 09:11:00 +0000 David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheek) 2824 at http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be Zuur? Een gat in je cultuur... http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/activiteit/zuur-een-gat-in-je-cultuur <div class="field field-type-filefield field-field-images"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/sites/default/files/activiteit/2809/5914-zuur-een-gat-in-je-cultuur.jpg" class="imagecache imagecache-image_detail_medium imagecache-imagelink imagecache-image_detail_medium_imagelink"><img src="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/sites/default/files/imagecache/image_detail_medium/activiteit/2809/5914-zuur-een-gat-in-je-cultuur.jpg" alt="Verzuurd document" title="" width="142" height="213" class="imagecache imagecache-image_detail_medium"/></a> </div> </div> </div> <p><span class="ui-sortable cs-rp-wrap"></span>Op zondag 21 april 2013 stond Erfgoeddag in het teken van 'Stop de tijd!'. De Vlaamse Erfgoedbibliotheek en zes erfgoedorganisaties grepen deze gelegenheid aan om een sensibiliserende tentoonstelling te organiseren met als titel <i>Zuur? Een gat in je cultuur...</i><br> <fieldset class="fieldgroup group-details"><span class="legend">Details</span><div class="field field-type-text field-field-activiteit-type-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Soort activiteit&nbsp; </div> <div class="inline-element">Project</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-activiteit-periode-dat"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Looptijd&nbsp; </div> <div class="inline-element"><span class="date-display-start">12-2012</span><span class="date-display-separator"> - </span><span class="date-display-end">04-2013</span></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-opdrachtgever-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Opdrachtgever&nbsp; </div> <div class="inline-element">Vlaamse Erfgoedbibliotheek </div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-primair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element">Vlaamse Erfgoedbibliotheek </div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-secundair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element">Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience - Antwerpen</div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element">Erfgoedcel Mechelen</div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element">Universiteit Antwerpen - Bijzondere Collecties</div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element">Bibliotheca Wasiana vzw - Sint-Niklaas</div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element">Koninklijk Conservatorium Antwerpen</div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element">TRAM41 / Turnhoutse Route Archief en Musea</div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-rol-veb"><span class="legend">Vlaamse Erfgoedbibliotheek</span><div class="field field-type-content-taxonomy field-field-beleidsperiode-tax"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2013-2018</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-rol-veb-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Projectleiding</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-userreference field-field-contact-veb-usr"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Aanspreekpunt&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/account/eva-wuyts" title="Gebruikersprofiel weergeven.">Eva Wuyts (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-referenties"><span class="legend">Zie ook</span><div class="field field-type-nodereference field-field-activiteit-gerelateerd-nid"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Gerelateerde activiteiten&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="/activiteit/boekensteun">Boekensteun (Adopt-a-Book, Crowdfunding)</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <p><a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/activiteit/zuur-een-gat-in-je-cultuur" target="_blank">lees verder</a></p> Conservering Conservering Preservering Publiekswerking Erfgoeddag Verzuring 2013-2018 Wed, 10 Apr 2013 11:03:07 +0000 Eva Wuyts (Vlaamse Erfgoedbibliotheek) 2809 at http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be Prisma http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/activiteit/prisma <div class="field field-type-filefield field-field-images"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/sites/default/files/activiteit/926/3442-prisma.jpg" class="imagecache imagecache-image_detail_medium imagecache-imagelink imagecache-image_detail_medium_imagelink"><img src="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/sites/default/files/imagecache/image_detail_medium/activiteit/926/3442-prisma.jpg" alt="Prisma" title="Logo Prisma" width="150" height="107" class="imagecache imagecache-image_detail_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>FARO, het steunpunt voor cultureel erfgoed, realiseerde in samenwerking met het cultureel-erfgoedveld en met de steun van de Vlaamse overheid in de periode juni 2009 – juni 2011 een uitgebreide veld- en toekomstanalyse van het cultureel-erfgoedveld in Vlaanderen. Dit onderzoekstraject werd Prisma genoemd. De centrale vraagstelling was: waar willen we staan met het cultureel-erfgoedveld in 2020?</p> <fieldset class="fieldgroup group-details"><span class="legend">Details</span><div class="field field-type-text field-field-activiteit-type-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Soort activiteit&nbsp; </div> <div class="inline-element">Project</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-activiteit-periode-dat"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Looptijd&nbsp; </div> <div class="inline-element"><span class="date-display-start">06-2009</span><span class="date-display-separator"> - </span><span class="date-display-end">09-2011</span></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-primair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://faro.be/" 0="s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">FARO</a></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-secundair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element">Vlaamse overheid</div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element">Cultureel-erfgoedveld</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-website-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Website&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://faro.be/prisma/prisma" 0="s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">Prisma</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-rol-veb"><span class="legend">Vlaamse Erfgoedbibliotheek</span><div class="field field-type-content-taxonomy field-field-beleidsperiode-tax"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2009-2012</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-rol-veb-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Lid klankbordgroep</div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Lid werkgroep</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-userreference field-field-contact-veb-usr"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Aanspreekpunt&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/account/david-coppoolse" title="Gebruikersprofiel weergeven.">David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Aanspreekpunt&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/account/eva-wuyts" title="Gebruikersprofiel weergeven.">Eva Wuyts (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <p><a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/activiteit/prisma" target="_blank">lees verder</a></p> Beleid Netwerking Samenwerking Sensibilisering Basisregistratie Benchmarking FARO Sectoronderzoek Sectoroverstijgend 2009-2012 Tue, 16 Apr 2013 09:23:16 +0000 Eva Wuyts (Vlaamse Erfgoedbibliotheek) 926 at http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be Collegagroep collectieplan http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/activiteit/collegagroep-collectieplan <div class="field field-type-filefield field-field-images"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/sites/default/files/activiteit/2820/5934-collegagroep-collectieplan.jpg" class="imagecache imagecache-image_detail_medium imagecache-imagelink imagecache-image_detail_medium_imagelink"><img src="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/sites/default/files/imagecache/image_detail_medium/activiteit/2820/5934-collegagroep-collectieplan.jpg" alt="Boekenplank" title="" width="265" height="176" class="imagecache imagecache-image_detail_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>Een collectieplan is een belangrijk instrument in het beleid van een erfgoedbibliotheek.&nbsp; ‘Een goed collectieplan is meer dan alleen een beschrijving van&nbsp;de collectie. Het geeft inzicht in wat de instelling met de collectie wil: het collectiebeleid.’</p> <fieldset class="fieldgroup group-details"><span class="legend">Details</span><div class="field field-type-text field-field-activiteit-type-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Soort activiteit&nbsp; </div> <div class="inline-element">Initiatief</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-activiteit-periode-dat"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Looptijd&nbsp; </div> <div class="inline-element"><span class="date-display-start">12-2012</span><span class="date-display-separator"> - </span><span class="date-display-end">12-2014</span></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-opdrachtgever-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Opdrachtgever&nbsp; </div> <div class="inline-element">Vlaamse Erfgoedbibliotheek</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-primair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element">FARO</div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-rol-veb"><span class="legend">Vlaamse Erfgoedbibliotheek</span><div class="field field-type-content-taxonomy field-field-beleidsperiode-tax"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2013-2018</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-rol-veb-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Lid collegagroep</div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Projectleiding</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-userreference field-field-contact-veb-usr"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Aanspreekpunt&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/account/eva-wuyts" title="Gebruikersprofiel weergeven.">Eva Wuyts (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)</a></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-contact-veb-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Contactinfo&nbsp; </div> <div class="inline-element"><p><a href="mailto:jeroen.walterus@faronet.be">Jeroen Walterus (FARO)</a></p> </div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-referenties"><span class="legend">Zie ook</span><div class="field field-type-nodereference field-field-activiteit-gerelateerd-nid"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Gerelateerde activiteiten&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="/activiteit/collectiebeleid">Collectiebeleid</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <p><a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/activiteit/collegagroep-collectieplan" target="_blank">lees verder</a></p> Collecties Collectiebeleid 2013-2018 Mon, 15 Apr 2013 10:43:45 +0000 Eva Wuyts (Vlaamse Erfgoedbibliotheek) 2820 at http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be Flandrica.be (uitbouw) http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/activiteit/flandrica-be-2013-2017 <div class="field field-type-filefield field-field-images"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/sites/default/files/activiteit/2766/5490-flandrica-be-2013-2017.png" class="imagecache imagecache-image_detail_medium imagecache-imagelink imagecache-image_detail_medium_imagelink"><img src="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/sites/default/files/imagecache/image_detail_medium/activiteit/2766/5490-flandrica-be-2013-2017.png" alt="Logo Flandrica.be | Erfgoedbibliotheken online" title="Flandrica.be | Erfgoedbibliotheken online" width="265" height="215" class="imagecache imagecache-image_detail_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>Flandrica.be is een portaalsite voor integraal gedigitaliseerd materiaal uit Vlaamse erfgoedbibliotheken. Het corpus bestaat uit 'Flandrica', publicaties geproduceerd in Vlaanderen of handelend&nbsp;over Vlaanderen, en unica uit het Vlaams patrimonium zoals handschriften.</p> <p>De nadruk ligt op visueel attractief of cultuurhistorisch interessant materiaal, dat ter beschikking wordt gesteld in een hoogwaardige kwaliteit en ruim wordt gecontextualiseerd, onder andere via toelichtende beschrijvingen en rondleidingen.</p> <fieldset class="fieldgroup group-details"><span class="legend">Details</span><div class="field field-type-text field-field-activiteit-type-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Soort activiteit&nbsp; </div> <div class="inline-element">Project</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-activiteit-periode-dat"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Looptijd&nbsp; </div> <div class="inline-element"><span class="date-display-start">01-2013</span><span class="date-display-separator"> - </span><span class="date-display-end">12-2018</span></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-primair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element">Vlaamse Erfgoedbibliotheek vzw</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-secundair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.consciencebibliotheek.be/nl" 0="s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;">Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience - Antwerpen</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://lib.ua.ac.be" 0="s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;">Universiteitsbibliotheek Antwerpen</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.brugge.be/bibliotheek/erfgoed" 0="s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;">Openbare Bibliotheek Brugge</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://lib.ugent.be/" 0="s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;">Universiteitsbibliotheek Gent</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.limburg.be/pbl" 0="s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;">Provinciale Bibliotheek Limburg - Hasselt</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://bib.kuleuven.be/" 0="s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;">Universiteitsbibliotheek Leuven</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.libis.be" 0="s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;">LIBIS</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dcul/zilver-diamant/shop-en-bibliotheek.html" 0="s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;">DIVA. Museum voor Edelsmeedkunst, Juwelen en Diamant</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.museumplantinmoretus.be/nl/pagina/leeszaal" 0="s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;">Museum Plantin-Moretus</a></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-website-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Website&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.flandrica.be" 0="s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;">Flandrica</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-rol-veb"><span class="legend">Vlaamse Erfgoedbibliotheek</span><div class="field field-type-content-taxonomy field-field-beleidsperiode-tax"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2013-2018</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-rol-veb-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Projectleiding</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-userreference field-field-contact-veb-usr"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Aanspreekpunt&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/account/david-coppoolse" title="Gebruikersprofiel weergeven.">David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <p><a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/activiteit/flandrica-be-2013-2017" target="_blank">lees verder</a></p> e-Erfgoed Digitalisering Publiekswerking Europeana Flandrica.be 2013-2018 Fri, 01 Mar 2013 10:00:05 +0000 David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheek) 2766 at http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be Europeana Vlaanderen Overlegplatform http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/activiteit/europeana-vlaanderen-overlegplatform <div class="field field-type-filefield field-field-images"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/sites/default/files/activiteit/1110/3451-europeana-vlaanderen-overlegplatform.gif" class="imagecache imagecache-image_detail_medium imagecache-imagelink imagecache-image_detail_medium_imagelink"><img src="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/sites/default/files/imagecache/image_detail_medium/activiteit/1110/3451-europeana-vlaanderen-overlegplatform.gif" alt="Logo Europeana" title="Logo Europeana" width="250" height="306" class="imagecache imagecache-image_detail_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>Europeana is een thematisch netwerk dat wordt gefinancierd door de Europese Commissie eContentplus programma, als onderdeel van het i2010 beleid. Oorspronkelijk bekend onder de naam Europees digitaal netwerk van bibliotheken (EDLnet) is het een samenwerking van honderd vertegenwoordigers op het gebied van erfgoed en kennisorganisaties en IT-experts vanuit heel Europa. Ze dragen bij aan de werkpakketten die de technische problemen en gebruiksproblemen oplossen.</p> <fieldset class="fieldgroup group-details"><span class="legend">Details</span><div class="field field-type-text field-field-activiteit-type-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Soort activiteit&nbsp; </div> <div class="inline-element">Overleg</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-activiteit-periode-dat"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Looptijd&nbsp; </div> <div class="inline-element"><span class="date-display-start">02-2009</span><span class="date-display-separator"> - </span><span class="date-display-end">12-2018</span></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-primair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.kunstenenerfgoed.be/" 0="s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;">Agentschap Kunsten en Erfgoed</a></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-website-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Website&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.europeana.eu/portal/portal/portal/portal/" 0="s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;">Europeana</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-rol-veb"><span class="legend">Vlaamse Erfgoedbibliotheek</span><div class="field field-type-content-taxonomy field-field-beleidsperiode-tax"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2009-2012</div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2013-2018</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-rol-veb-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Deelnemer</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-userreference field-field-contact-veb-usr"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Aanspreekpunt&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/account/david-coppoolse" title="Gebruikersprofiel weergeven.">David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <p><a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/activiteit/europeana-vlaanderen-overlegplatform" target="_blank">lees verder</a></p> e-Erfgoed Digitaal erfgoed Aggregatie Interoperabiliteit Metadata Ontsluiten Sectoroverstijgend 2009-2012 2013-2018 Tue, 26 Mar 2013 14:58:19 +0000 Beheerder Website (Vlaamse Erfgoedbibliotheek) 1110 at http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be Informatie aan Zee 2011 http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/activiteit/informatie-aan-zee-2011 <div class="field field-type-filefield field-field-images"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/sites/default/files/activiteit/1548/3842-informatie-aan-zee-2011.jpg" class="imagecache imagecache-image_detail_medium imagecache-imagelink imagecache-image_detail_medium_imagelink"><img src="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/sites/default/files/imagecache/image_detail_medium/activiteit/1548/3842-informatie-aan-zee-2011.jpg" alt="Logo Informatie aan Zee 2011" title="Logo Informatie aan Zee 2011" width="265" height="210" class="imagecache imagecache-image_detail_medium"/></a> </div> </div> </div> <p><em>Informatie aan Zee, </em>het tweejaarlijkse evenement van de VVBAD, helpt bibliotheken, archieven en documentatiecentra om hun diensten op een professionele manier te ontwikkelen door een overzicht te geven van de recentste technologische evoluties. <em>Informatie aan Zee</em> is een interactief evenement met een beursgedeelte en een omvangrijk programma van presentaties, workshops, panels en productpresentaties.</p> <fieldset class="fieldgroup group-details"><span class="legend">Details</span><div class="field field-type-text field-field-activiteit-type-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Soort activiteit&nbsp; </div> <div class="inline-element">Initiatief</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-activiteit-periode-dat"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Looptijd&nbsp; </div> <div class="inline-element"><span class="date-display-start">12-2010</span><span class="date-display-separator"> - </span><span class="date-display-end">09-2011</span></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-primair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.vvbad.be/" 0="a:0:{}">VVBAD</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-rol-veb"><span class="legend">Vlaamse Erfgoedbibliotheek</span><div class="field field-type-content-taxonomy field-field-beleidsperiode-tax"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2009-2012</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-rol-veb-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Lid werkgroep</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-userreference field-field-contact-veb-usr"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Aanspreekpunt&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/account/david-coppoolse" title="Gebruikersprofiel weergeven.">David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-referenties"><span class="legend">Zie ook</span><div class="field field-type-nodereference field-field-activiteit-gerelateerd-nid"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Gerelateerde activiteiten&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="/activiteit/flandrica-be">Flandrica.be (realisering)</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Gerelateerde activiteiten&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="/activiteit/prisma-werkgroep-collecties">Prisma-werkgroep Collecties</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Gerelateerde activiteiten&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="/activiteit/reizende-fototentoonstelling-erfgoedbibliotheken">Fototentoonstelling &#039;Erfgoedbibliotheken&#039;</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Gerelateerde activiteiten&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="/activiteit/informatie-aan-zee-2013">Informatie aan Zee 2013</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <p><a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/activiteit/informatie-aan-zee-2011" target="_blank">lees verder</a></p> e-Erfgoed Professionele vorming Evenement Informatie aan Zee Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief en Documentatie (VVBAD) 2009-2012 Wed, 09 Jan 2013 16:15:09 +0000 David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheek) 1548 at http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be Informatie aan Zee 2013 http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/activiteit/informatie-aan-zee-2013 <div class="field field-type-filefield field-field-images"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/sites/default/files/activiteit/2674/5663-informatie-aan-zee-2013.gif" class="imagecache imagecache-image_detail_medium imagecache-imagelink imagecache-image_detail_medium_imagelink"><img src="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/sites/default/files/imagecache/image_detail_medium/activiteit/2674/5663-informatie-aan-zee-2013.gif" alt="Logo Informatie aan Zee 2013" title="Informatie aan Zee 2013" width="265" height="193" class="imagecache imagecache-image_detail_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>De digitale en technologische ontwikkelingen volgen elkaar razendsnel op. <i>Informatie aan Zee,</i> het tweejaarlijkse evenement van de VVBAD, helpt bibliotheken, archieven en documentatiecentra om hun diensten op een professionele manier te ontwikkelen door een overzicht te geven van de recentste technologische evoluties. <i></i></p> <p><i>Informatie</i> omvat een beursgedeelte en een omvangrijk programma van presentaties, workshops, panels en productpresentaties. De editie van 2013 vond plaats op 12 en 13 september in het Kursaal te Oostende.</p> <fieldset class="fieldgroup group-details"><span class="legend">Details</span><div class="field field-type-text field-field-activiteit-type-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Soort activiteit&nbsp; </div> <div class="inline-element">Initiatief</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-activiteit-periode-dat"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Looptijd&nbsp; </div> <div class="inline-element"><span class="date-display-start">01-2012</span><span class="date-display-separator"> - </span><span class="date-display-end">09-2013</span></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-primair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.vvbad.be/" 0="s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;">VVBAD</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-rol-veb"><span class="legend">Vlaamse Erfgoedbibliotheek</span><div class="field field-type-content-taxonomy field-field-beleidsperiode-tax"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2013-2018</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-rol-veb-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Lid werkgroep</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-userreference field-field-contact-veb-usr"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Aanspreekpunt&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/account/david-coppoolse" title="Gebruikersprofiel weergeven.">David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-referenties"><span class="legend">Zie ook</span><div class="field field-type-nodereference field-field-activiteit-gerelateerd-nid"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Gerelateerde activiteiten&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="/activiteit/boekensteun">Boekensteun (Adopt-a-Book, Crowdfunding)</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Gerelateerde activiteiten&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="/activiteit/cometa">Cometa. Een model voor het maken van beschrijvingen op collectieniveau</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Gerelateerde activiteiten&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="/activiteit/flandrica-be">Flandrica.be (realisering)</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Gerelateerde activiteiten&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="/activiteit/informatie-aan-zee-2011">Informatie aan Zee 2011</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <p><a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/activiteit/informatie-aan-zee-2013" target="_blank">lees verder</a></p> e-Erfgoed Professionele vorming Evenement Informatie aan Zee Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief en Documentatie (VVBAD) 2013-2018 Wed, 09 Jan 2013 15:49:02 +0000 David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheek) 2674 at http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be Flandrica.be (realisering) http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/activiteit/flandrica-be <div class="field field-type-filefield field-field-images"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/sites/default/files/activiteit/2766/5490-flandrica-be-2013-2017.png" class="imagecache imagecache-image_detail_medium imagecache-imagelink imagecache-image_detail_medium_imagelink"><img src="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/sites/default/files/imagecache/image_detail_medium/activiteit/2766/5490-flandrica-be-2013-2017.png" alt="Logo Flandrica.be | Erfgoedbibliotheken online" title="Flandrica.be | Erfgoedbibliotheken online" width="265" height="215" class="imagecache imagecache-image_detail_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>Digitalisering wordt een steeds belangrijker onderdeel binnen het brede erfgoedbeleid. Ook in de sector van de erfgoedbibliotheken is deze evolutie volop aan de gang. Op nationaal en internationaal vlak werden standaarden vastgelegd en grote projecten opgestart.</p> <fieldset class="fieldgroup group-details"><span class="legend">Details</span><div class="field field-type-text field-field-activiteit-type-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Soort activiteit&nbsp; </div> <div class="inline-element">Project</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-activiteit-periode-dat"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Looptijd&nbsp; </div> <div class="inline-element"><span class="date-display-start">10-2010</span><span class="date-display-separator"> - </span><span class="date-display-end">12-2012</span></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-primair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element">Vlaamse Erfgoedbibliotheek vzw</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-secundair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.consciencebibliotheek.be/nl" 0="s:6:&quot;a:0:{}&quot;;">Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience - Antwerpen</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.uantwerpen.be/bibliotheek" 0="s:6:&quot;a:0:{}&quot;;">Universiteitsbibliotheek Antwerpen</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://cabrio.bibliotheek.brugge.be/" 0="s:6:&quot;a:0:{}&quot;;">Openbare Bibliotheek Brugge</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://lib.ugent.be/" 0="s:6:&quot;a:0:{}&quot;;">Universiteitsbibliotheek Gent</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.limburg.be/pbl" 0="s:6:&quot;a:0:{}&quot;;">Provinciale Bibliotheek Limburg - Hasselt</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://bib.kuleuven.be/" 0="s:6:&quot;a:0:{}&quot;;">Universiteitsbibliotheek Leuven</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.libis.be" 0="s:6:&quot;a:0:{}&quot;;">LIBIS</a></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-website-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Website&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.flandrica.be" 0="s:6:&quot;a:0:{}&quot;;">Flandrica</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-rol-veb"><span class="legend">Vlaamse Erfgoedbibliotheek</span><div class="field field-type-content-taxonomy field-field-beleidsperiode-tax"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2009-2012</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-rol-veb-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Projectleiding</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-userreference field-field-contact-veb-usr"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Aanspreekpunt&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/account/david-coppoolse" title="Gebruikersprofiel weergeven.">David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <p><a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/activiteit/flandrica-be" target="_blank">lees verder</a></p> e-Erfgoed Digitalisering Publiekswerking Europeana Flandrica.be 2009-2012 Sun, 04 Nov 2012 12:50:04 +0000 David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheek) 1011 at http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be Short Title Catalogus Vlaanderen (STCV) http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/activiteit/short-title-catalogus-vlaanderen <div class="field field-type-filefield field-field-images"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/sites/default/files/activiteit/662/3223-short-title-catalogus-vlaanderen.png" class="imagecache imagecache-image_detail_medium imagecache-imagelink imagecache-image_detail_medium_imagelink"><img src="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/sites/default/files/imagecache/image_detail_medium/activiteit/662/3223-short-title-catalogus-vlaanderen.png" alt="Cunctando Propero - Logo Short Title Catalogus Vlaanderen (STCV)" title="Logo Short Title Catalogus Vlaanderen (STCV)" width="250" height="167" class="imagecache imagecache-image_detail_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>De Short Title Catalogus Vlaanderen (STCV) is de on line-bibliografie van het in Vlaanderen gedrukte boek uit de zeventiende en achttiende eeuw. Het project ging van start in het jaar 2000. Sindsdien wordt de databank steeds verder uitgebreid door de verwerking van talrijke erfgoedcollecties.</p> <fieldset class="fieldgroup group-details"><span class="legend">Details</span><div class="field field-type-text field-field-activiteit-type-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Soort activiteit&nbsp; </div> <div class="inline-element">Project</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-activiteit-periode-dat"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Looptijd&nbsp; </div> <div class="inline-element"><span class="date-display-start">01-2000</span><span class="date-display-separator"> - </span><span class="date-display-end">12-2018</span></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-primair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be">Vlaamse Erfgoedbibliotheek vzw</a></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-website-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Website&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/oude-drukken">www.stcv.be</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-rol-veb"><span class="legend">Vlaamse Erfgoedbibliotheek</span><div class="field field-type-content-taxonomy field-field-beleidsperiode-tax"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">&lt;2009</div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2009-2012</div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2013-2018</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-rol-veb-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Projectleiding</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-userreference field-field-contact-veb-usr"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Aanspreekpunt&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/account/susanna-de-schepper" title="Gebruikersprofiel weergeven.">Susanna De Schepper (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <p><a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/activiteit/short-title-catalogus-vlaanderen" target="_blank">lees verder</a></p> Oude drukken Bibliografie Boekgeschiedenis <2009 2009-2012 2013-2018 Tue, 04 Sep 2012 08:53:14 +0000 David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheek) 662 at http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be Boekensteun (Adopt-a-Book, Crowdfunding) http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/activiteit/boekensteun <div class="field field-type-filefield field-field-images"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/sites/default/files/activiteit/2552/6209-boekensteun.png" class="imagecache imagecache-image_detail_medium imagecache-imagelink imagecache-image_detail_medium_imagelink"><img src="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/sites/default/files/imagecache/image_detail_medium/activiteit/2552/6209-boekensteun.png" alt="Logo Boekensteun" title="Logo Boekensteun" width="265" height="217" class="imagecache imagecache-image_detail_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>De noden in Vlaamse erfgoedbibliotheken voor de preservering, conservering en restauratie van hun bewaarcollecties zijn hoog en de huidige middelen te klein om hieraan te voldoen. In deze tijden van economische crisis en budgettaire krapte is er dan ook de (interne) vraag en de (externe) verwachting om alternatieve financiering te zoeken. Dit gaat hand in hand met het feit dat deze instellingen als jonge sector nog op zoek zijn naar een breder maatschappelijk draagvlak voor hun cultureel-erfgoedwerking.</p> <fieldset class="fieldgroup group-details"><span class="legend">Details</span><div class="field field-type-text field-field-activiteit-type-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Soort activiteit&nbsp; </div> <div class="inline-element">Project</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-activiteit-periode-dat"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Looptijd&nbsp; </div> <div class="inline-element"><span class="date-display-start">03-2011</span><span class="date-display-separator"> - </span><span class="date-display-end">12-2014</span></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-opdrachtgever-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Opdrachtgever&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/" 0="s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;">Vlaamse Erfgoedbibliotheek</a></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-primair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.consciencebibliotheek.be/nl" 0="s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;">Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience</a></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-secundair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.kbs-frb.be" 0="s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;">Koning Boudewijnstichting</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.fondsvoordeletteren.be" 0="s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;">Vlaams Fonds voor de Letteren</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://faro.be/" 0="s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;">FARO</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.vvbad.be/" 0="s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;">VVBAD</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.erfgoedcelwaasland.be/" 0="s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;">Erfgoedcel Waasland</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.erfgoedcelbrussel.be/" 0="s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;">Erfgoedcel Brussel</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.brugge.be/bibliotheek" 0="s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;">Openbare Bibliotheek Brugge</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://lib.ugent.be/" 0="s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;">Universiteitsbibliotheek Gent</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www2.limburg.be/Pub/%28670%29-Internet/%28670%29-Internet-Deelsites/Provinciale_Bibliotheek_Limburg.html" 0="s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;">Provinciale Bibliotheek Limburg</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://bib.kuleuven.be/" 0="s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;">Universiteitsbibliotheek Leuven</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.uantwerpen.be/bibliotheek?language=&amp;euser=&amp;session=&amp;service=&amp;robot=&amp;deskservice=desktop&amp;desktop=ua&amp;workstation=&amp;extra=" 0="s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;">Universiteitsbibliotheek Antwerpen</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-rol-veb"><span class="legend">Vlaamse Erfgoedbibliotheek</span><div class="field field-type-content-taxonomy field-field-beleidsperiode-tax"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2013-2018</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-rol-veb-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Lid stuurgroep</div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Projectleiding</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-userreference field-field-contact-veb-usr"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Aanspreekpunt&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/account/eva-wuyts" title="Gebruikersprofiel weergeven.">Eva Wuyts (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-referenties"><span class="legend">Zie ook</span><div class="field field-type-nodereference field-field-activiteit-gerelateerd-nid"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Gerelateerde activiteiten&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="/activiteit/vele-kleintjes">Vele kleintjes, toolbox voor crowdfunding in de culturele sector</a></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-nodereference field-field-nieuws-gerelateerd-nid"> <div class="field-label">Nieuwsberichten&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/nieuws/2013/10/2991-boekensteun-crowdfunding-voor-erfgoedbibliotheken-literatoren">Boekensteun: Crowdfunding voor erfgoedbibliotheken en literatoren</a> </div> </div> </div> </fieldset> <p><a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/activiteit/boekensteun" target="_blank">lees verder</a></p> Conservering Doelgroepen Financiering Crowdfunding Fondsenwerving 2013-2018 Fri, 14 Sep 2012 09:02:09 +0000 Eva Wuyts (Vlaamse Erfgoedbibliotheek) 2552 at http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be Consortium of European Research Librairies http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/activiteit/consortium-of-european-research-librairies <div class="field field-type-filefield field-field-images"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/sites/default/files/activiteit/2334/5228-consortium-of-european-research-librairies.jpg" class="imagecache imagecache-image_detail_medium imagecache-imagelink imagecache-image_detail_medium_imagelink"><img src="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/sites/default/files/imagecache/image_detail_medium/activiteit/2334/5228-consortium-of-european-research-librairies.jpg" alt="Logo van CERL" title="Logo van CERL" width="197" height="241" class="imagecache imagecache-image_detail_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>Het <i>Consortium of European Research Librairies</i> (CERL) is een netwerk van ruim 57 wetenschappelijke bibliotheken en 122 groepen van bibliotheken. Ook de Vlaamse Erfgoedbibliotheek is sedert 1 juni 2012 lid van deze internationale organisatie. <span class="search_hit">Pierre Delsaerdt, de voorzitter van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek zetelt in de Board of Directors van CERL. </span>Op die manier trachten we internationale expertise over oude drukken naar Vlaanderen te halen en onze kennis<span class="search_hit"> te delen binnen een breder netwerk.<br></span></p> <fieldset class="fieldgroup group-details"><span class="legend">Details</span><div class="field field-type-text field-field-activiteit-type-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Soort activiteit&nbsp; </div> <div class="inline-element">Initiatief</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-activiteit-periode-dat"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Looptijd&nbsp; </div> <div class="inline-element"><span class="date-display-start">06-2012</span><span class="date-display-separator"> - </span><span class="date-display-end">12-2014</span></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-primair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.cerl.org/web/" 0="s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;">CERL</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-rol-veb"><span class="legend">Vlaamse Erfgoedbibliotheek</span><div class="field field-type-content-taxonomy field-field-beleidsperiode-tax"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2009-2012</div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2013-2018</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-rol-veb-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Lid werkgroep</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-userreference field-field-contact-veb-usr"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Aanspreekpunt&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/account/eva-wuyts" title="Gebruikersprofiel weergeven.">Eva Wuyts (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <p><a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/activiteit/consortium-of-european-research-librairies" target="_blank">lees verder</a></p> Oude drukken Netwerking Ontsluiting (beschrijving) Lidmaatschap 2009-2012 2013-2018 Mon, 04 Jun 2012 11:55:25 +0000 Eva Wuyts (Vlaamse Erfgoedbibliotheek) 2334 at http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be Digitale containers voor preservatie http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/activiteit/digitale-containers-voor-preservatie <div class="field field-type-filefield field-field-images"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/sites/default/files/activiteit/2424/5202-digitale-containers-voor-preservatie.jpg" class="imagecache imagecache-image_detail_medium imagecache-imagelink imagecache-image_detail_medium_imagelink"><img src="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/sites/default/files/imagecache/image_detail_medium/activiteit/2424/5202-digitale-containers-voor-preservatie.jpg" alt="Externe harde schijf met rits" title="Bron: ramotion.com" width="250" height="281" class="imagecache imagecache-image_detail_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>De culturele sector breekt zich al tien jaar het hoofd over de preservatie van digitale objecten. Veel onderzoek werd al verricht en er werden veel theoretische teksten gepubliceerd over het onderwerp. Aan gebruiksvriendelijke hulpmiddelen om de theorie in de praktijk te brengen ontbreekt het echter nog.</p> <fieldset class="fieldgroup group-details"><span class="legend">Details</span><div class="field field-type-text field-field-activiteit-type-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Soort activiteit&nbsp; </div> <div class="inline-element">Project</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-activiteit-periode-dat"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Looptijd&nbsp; </div> <div class="inline-element"><span class="date-display-start">04-2012</span><span class="date-display-separator"> - </span><span class="date-display-end">12-2012</span></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-primair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://lib.ugent.be/" 0="s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;">Universiteitsbibliotheek Gent</a></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-secundair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://faro.be/" 0="s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;">FARO</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://packed.be/" 0="s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;">PACKED</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be" 0="s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;">Vlaamse Erfgoedbibliotheek</a></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-info-extra-txt"> <div class="field-label">Aanvullende informatie&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Omdat het project nauw aansluit aan bij het gelijktijdig lopende project 'Naar een digitaal depotmodel voor kleine archiefinstellingen' van het Archief en Museum voor het Vlaams leven te Brussel (AMVB) werd voor beide projecten één stuugroep opgericht. Meer informatie over dit project vindt u in de AMBV Nieuwsbrief van april 2012.</p> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-rol-veb"><span class="legend">Vlaamse Erfgoedbibliotheek</span><div class="field field-type-content-taxonomy field-field-beleidsperiode-tax"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2009-2012</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-rol-veb-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Lid stuurgroep</div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Projectpartner</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-userreference field-field-contact-veb-usr"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Aanspreekpunt&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/account/david-coppoolse" title="Gebruikersprofiel weergeven.">David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-referenties"><span class="legend">Zie ook</span><div class="field field-type-nodereference field-field-activiteit-gerelateerd-nid"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Gerelateerde activiteiten&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="/activiteit/archipel">Archipel: Network-centric approach to sustainable digital archives</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <p><a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/activiteit/digitale-containers-voor-preservatie" target="_blank">lees verder</a></p> e-Erfgoed Digitale duurzaamheid Digitale containers voor preservatie Submission Information Package (SIP) 2009-2012 Wed, 16 May 2012 08:01:11 +0000 David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheek) 2424 at http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be Platform Digitale Duurzaamheid http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/activiteit/platform-digitale-duurzaamheid <div class="field field-type-filefield field-field-images"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/sites/default/files/activiteit/2305/5047-platform-digitale-duurzaamheid.jpg" class="imagecache imagecache-image_detail_medium imagecache-imagelink imagecache-image_detail_medium_imagelink"><img src="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/sites/default/files/imagecache/image_detail_medium/activiteit/2305/5047-platform-digitale-duurzaamheid.jpg" alt="Logo Platform Digitale Duurzaamheid" title="Logo Platform Digitale Duurzaamheid" width="133" height="140" class="imagecache imagecache-image_detail_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>Digitale informatiebronnen vormen een steeds belangrijker onderdeel van ons cultureel erfgoed, maar ze dreigen vaak verloren te gaan voor ze als erfgoed kunnen worden erkend. Ze zijn immers heel kwetsbaar tijdens hun hele levensloop, van bij hun creatie tot aan hun raadpleging in de verre toekomst. Veel van de uitdagingen bij de duurzame bewaring en ontsluiting van digitale informatiebronnen overstijgen de mogelijkheden van individuele instellingen en sectoren.</p> <fieldset class="fieldgroup group-details"><span class="legend">Details</span><div class="field field-type-text field-field-activiteit-type-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Soort activiteit&nbsp; </div> <div class="inline-element">Overleg</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-activiteit-periode-dat"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Looptijd&nbsp; </div> <div class="inline-element"><span class="date-display-start">07-2011</span><span class="date-display-separator"> - </span><span class="date-display-end">12-2018</span></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-primair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://faro.be/" 0="s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">FARO</a></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-secundair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.projectcest.be/wiki/Hoofdpagina" 0="s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">Ledenlijst</a></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-website-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Website&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://data.opencultuurdata.be/" 0="s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">www.digitaleduurzaamheid.be</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-rol-veb"><span class="legend">Vlaamse Erfgoedbibliotheek</span><div class="field field-type-content-taxonomy field-field-beleidsperiode-tax"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2009-2012</div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2013-2018</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-rol-veb-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Lid stuurgroep</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-userreference field-field-contact-veb-usr"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Aanspreekpunt&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/account/david-coppoolse" title="Gebruikersprofiel weergeven.">David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-referenties"><span class="legend">Zie ook</span><div class="field field-type-nodereference field-field-activiteit-gerelateerd-nid"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Gerelateerde activiteiten&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="/activiteit/digitale-containers-voor-preservatie">Digitale containers voor preservatie</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Gerelateerde activiteiten&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="/activiteit/viaa">Ontwikkeling van het VIAA</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Gerelateerde activiteiten&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="/activiteit/archipel">Archipel: Network-centric approach to sustainable digital archives</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <p><a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/activiteit/platform-digitale-duurzaamheid" target="_blank">lees verder</a></p> e-Erfgoed Digitale duurzaamheid Platform Digitale Duurzaamheid 2009-2012 2013-2018 Mon, 12 Mar 2012 22:08:11 +0000 David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheek) 2305 at http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be Gebruikersgroep cultureel erfgoed en auteursrecht http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/activiteit/gebruikersgroep-auteursrecht-en-cultureel-erfgoed <div class="field field-type-filefield field-field-images"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/sites/default/files/activiteit/1928/4453-gebruikersgroep-auteursrecht-en-cultureel-erfgoed.jpg" class="imagecache imagecache-image_detail_medium imagecache-imagelink imagecache-image_detail_medium_imagelink"><img src="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/sites/default/files/imagecache/image_detail_medium/activiteit/1928/4453-gebruikersgroep-auteursrecht-en-cultureel-erfgoed.jpg" alt="Copyrightteken" title="Copyrightteken" width="150" height="149" class="imagecache imagecache-image_detail_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>Het belang van auteursrechten neemt voortdurend toe in onze samenleving. Het auteursrecht is immers niet ontworpen voor een digitale omgeving. Voor klassieke cultuur- en informatieproducten, zoals boeken, cd’s en dvd’s, bestaan er duidelijke afspraken en zijn de rechten van de makers en de gebruikers in evenwicht. In een digitale omgeving gelden deze afspraken veel minder. Er ontstaan nieuwe zakelijke modellen die intensieve debatten, onderhandelingen en juridische procedures vergen.</p> <fieldset class="fieldgroup group-details"><span class="legend">Details</span><div class="field field-type-text field-field-activiteit-type-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Soort activiteit&nbsp; </div> <div class="inline-element">Overleg</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-activiteit-periode-dat"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Looptijd&nbsp; </div> <div class="inline-element"><span class="date-display-start">02-2011</span><span class="date-display-separator"> - </span><span class="date-display-end">12-2018</span></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-primair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://faro.be/" 0="s:61:&quot;s:53:&quot;s:45:&quot;s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">FARO</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.vlaamsekunstcollectie.be/" 0="s:61:&quot;s:53:&quot;s:45:&quot;s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">Vlaamse Kunstcollectie</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://packed.be/" 0="s:61:&quot;s:53:&quot;s:45:&quot;s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">Packed</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.museuminzicht.be/public/index.cfm" 0="s:61:&quot;s:53:&quot;s:45:&quot;s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">MoVe</a></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-info-extra-txt"> <div class="field-label">Aanvullende informatie&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Zie ook het <a href="https://faro.be/dossier/auteursrecht">dossier Auteursrecht</a> op de website van FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed.</p> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-rol-veb"><span class="legend">Vlaamse Erfgoedbibliotheek</span><div class="field field-type-content-taxonomy field-field-beleidsperiode-tax"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2009-2012</div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2013-2018</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-rol-veb-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Deelnemer</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-userreference field-field-contact-veb-usr"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Aanspreekpunt&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/account/david-coppoolse" title="Gebruikersprofiel weergeven.">David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <p><a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/activiteit/gebruikersgroep-auteursrecht-en-cultureel-erfgoed" target="_blank">lees verder</a></p> Auteursrecht 2009-2012 2013-2018 Tue, 20 Dec 2011 13:57:43 +0000 Eva Wuyts (Vlaamse Erfgoedbibliotheek) 1928 at http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be Prisma-werkgroep Collecties http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/activiteit/prisma-werkgroep-collecties <div class="field field-type-filefield field-field-images"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/sites/default/files/activiteit/1860/5938-prisma-werkgroep-collecties.png" class="imagecache imagecache-image_detail_medium imagecache-imagelink imagecache-image_detail_medium_imagelink"><img src="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/sites/default/files/imagecache/image_detail_medium/activiteit/1860/5938-prisma-werkgroep-collecties.png" alt="Bewaardozen met componistennamen" title="Collectie Ernest Closson (1870-1950) | Conservatorium Brussel - Erasmushogeschool | © Vlaamse Erfgoedbibliotheek - Foto: Stefan Tavernier" width="265" height="362" class="imagecache imagecache-image_detail_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>De Prisma‐werkgroep Collecties werd opgestart om binnen het cultureel‐erfgoedveld in Vlaanderen de afstemming te verzekeren van methodieken en standaarden met betrekking tot inventarisering van collecties op (deel)collectieniveau.</p> <fieldset class="fieldgroup group-details"><span class="legend">Details</span><div class="field field-type-text field-field-activiteit-type-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Soort activiteit&nbsp; </div> <div class="inline-element">Project</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-activiteit-periode-dat"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Looptijd&nbsp; </div> <div class="inline-element"><span class="date-display-start">12-2009</span><span class="date-display-separator"> - </span><span class="date-display-end">09-2011</span></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-primair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://faro.be/" 0="s:85:&quot;s:77:&quot;s:69:&quot;s:61:&quot;s:53:&quot;s:45:&quot;s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">FARO</a></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-secundair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be" 0="s:85:&quot;s:77:&quot;s:69:&quot;s:61:&quot;s:53:&quot;s:45:&quot;s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">Vlaamse Erfgoedbibliotheek</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://packed.be/" 0="s:85:&quot;s:77:&quot;s:69:&quot;s:61:&quot;s:53:&quot;s:45:&quot;s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">PACKED</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.archiefbank.be" 0="s:85:&quot;s:77:&quot;s:69:&quot;s:61:&quot;s:53:&quot;s:45:&quot;s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">Archiefbank Vlaanderen</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.hetvirtueleland.be/" 0="s:85:&quot;s:77:&quot;s:69:&quot;s:61:&quot;s:53:&quot;s:45:&quot;s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">CAG</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.crkc.be/" 0="s:85:&quot;s:77:&quot;s:69:&quot;s:61:&quot;s:53:&quot;s:45:&quot;s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">CRKC</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.erfgoedcelleuven.be/" 0="s:85:&quot;s:77:&quot;s:69:&quot;s:61:&quot;s:53:&quot;s:45:&quot;s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">Erfgoedcel Leuven</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.erfgoedcelwaasland.be" 0="s:85:&quot;s:77:&quot;s:69:&quot;s:61:&quot;s:53:&quot;s:45:&quot;s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">Erfgoedcel Waasland</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.heemkunde-vlaanderen.be/" 0="s:85:&quot;s:77:&quot;s:69:&quot;s:61:&quot;s:53:&quot;s:45:&quot;s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">Heemkunde Vlaanderen</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.resonant.be" 0="s:85:&quot;s:77:&quot;s:69:&quot;s:61:&quot;s:53:&quot;s:45:&quot;s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">Resonant</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.vvbad.be/" 0="s:85:&quot;s:77:&quot;s:69:&quot;s:61:&quot;s:53:&quot;s:45:&quot;s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">VVBAD</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-rol-veb"><span class="legend">Vlaamse Erfgoedbibliotheek</span><div class="field field-type-content-taxonomy field-field-beleidsperiode-tax"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2009-2012</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-rol-veb-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Lid werkgroep</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-userreference field-field-contact-veb-usr"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Aanspreekpunt&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/account/david-coppoolse" title="Gebruikersprofiel weergeven.">David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-referenties"><span class="legend">Zie ook</span><div class="field field-type-nodereference field-field-activiteit-gerelateerd-nid"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Gerelateerde activiteiten&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="/activiteit/prisma">Prisma</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Gerelateerde activiteiten&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="/activiteit/cometa">Cometa. Een model voor het maken van beschrijvingen op collectieniveau</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Gerelateerde activiteiten&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="/activiteit/collectiewijzer-erfgoedbibliotheken">Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <p><a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/activiteit/prisma-werkgroep-collecties" target="_blank">lees verder</a></p> Informatie-uitwisseling Ontsluiting (beschrijving) Standaarden Collectiebeschrijving Cometa 2009-2012 Thu, 08 Sep 2011 18:18:45 +0000 David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheek) 1860 at http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be Ontwikkeling van een Vlaams e-Boekplatform (VEP) http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/activiteit/vlaams-e-boekplatform <div class="field field-type-filefield field-field-images"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/sites/default/files/activiteit/1148/3468-vlaams-e-boekplatform.jpg" class="imagecache imagecache-image_detail_medium imagecache-imagelink imagecache-image_detail_medium_imagelink"><img src="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/sites/default/files/imagecache/image_detail_medium/activiteit/1148/3468-vlaams-e-boekplatform.jpg" alt="Robot Wall-e leest een e-boek" title="Foto: Flickr - brianjmatis" width="250" height="167" class="imagecache imagecache-image_detail_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>De ontwikkeling van een Vlaams e-boekplatform (VEP) werd ingegeven door de nood om de inhoud van Vlaamse boeken, zowel fictie als non-fictie, toegankelijk te maken via nieuwe digitale media, waaronder e-readers. Het VEP is gepercipieerd als een platform om digitale boeken, te doorzoeken, doorbladeren, kopen, bewaren en lenen.</p> <fieldset class="fieldgroup group-details"><span class="legend">Details</span><div class="field field-type-text field-field-activiteit-type-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Soort activiteit&nbsp; </div> <div class="inline-element">Project</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-activiteit-periode-dat"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Looptijd&nbsp; </div> <div class="inline-element"><span class="date-display-start">01-2010</span><span class="date-display-separator"> - </span><span class="date-display-end">12-2011</span></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-opdrachtgever-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Opdrachtgever&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.sociaalcultureel.be" 0="s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">Agentschap Sociaal-Cultureel Werk</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Opdrachtgever&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://cjsm.be/" 0="s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media</a></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-primair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.bibnet.be" 0="s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">Bibnet vzw</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.vlaio.be/nlnlnlnl" 0="s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie</a></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-secundair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.boek.be/" 0="s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">Boek.be</a></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-website-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Website&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.ewi-vlaanderen.be/innovatieve-overheidsopdrachten/project/e-boek" 0="s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">www.innovatiefaanbesteden.be/project/e-boek</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-rol-veb"><span class="legend">Vlaamse Erfgoedbibliotheek</span><div class="field field-type-content-taxonomy field-field-beleidsperiode-tax"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2009-2012</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-rol-veb-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Lid werkgroep</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-userreference field-field-contact-veb-usr"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Aanspreekpunt&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/account/david-coppoolse" title="Gebruikersprofiel weergeven.">David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <p><a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/activiteit/vlaams-e-boekplatform" target="_blank">lees verder</a></p> e-Erfgoed Digitale duurzaamheid Infrastructuur Bewaren Digitaal depot E-boek Vlaams e-boekplatform 2009-2012 Mon, 01 Aug 2011 14:16:30 +0000 David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheek) 1148 at http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be Ontwikkeling van het VIAA http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/activiteit/viaa <div class="field field-type-filefield field-field-images"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/sites/default/files/activiteit/1905/4414-viaa.jpg" class="imagecache imagecache-image_detail_medium imagecache-imagelink imagecache-image_detail_medium_imagelink"><img src="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/sites/default/files/imagecache/image_detail_medium/activiteit/1905/4414-viaa.jpg" alt="Rek met filmspoelen" title="Bron: www.dewaalsekrook.be" width="265" height="385" class="imagecache imagecache-image_detail_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>De oprichting van een Vlaams Instituut voor digitale Archivering en ontsluiting van het Audiovisueel erfgoed (VIAA) is een engagement uit het Vlaams Regeerakkoord 2009-2014. De oprichting werd ingegegeven door het besef dat ons audiovisuele erfgoed op analoge dragers snel verloren gaat en bovendien maar nauwelijks kan worden ontsloten. Digitalisering gebeurde tot dusver te fragmentarisch en te weinig gecoördineerd. Het VIAA moet voor deze zaken een oplossing bieden.</p> <p> <fieldset class="fieldgroup group-details"><span class="legend">Details</span><div class="field field-type-text field-field-activiteit-type-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Soort activiteit&nbsp; </div> <div class="inline-element">Project</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-activiteit-periode-dat"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Looptijd&nbsp; </div> <div class="inline-element"><span class="date-display-start">01-2011</span><span class="date-display-separator"> - </span><span class="date-display-end">12-2012</span></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-website-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Website&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://viaa.be/" 0="a:0:{}">VIAA</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-rol-veb"><span class="legend">Vlaamse Erfgoedbibliotheek</span><div class="field field-type-content-taxonomy field-field-beleidsperiode-tax"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2009-2012</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-rol-veb-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Lid werkgroep</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-userreference field-field-contact-veb-usr"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Aanspreekpunt&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/account/david-coppoolse" title="Gebruikersprofiel weergeven.">David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-referenties"><span class="legend">Zie ook</span><div class="field field-type-nodereference field-field-activiteit-gerelateerd-nid"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Gerelateerde activiteiten&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="/activiteit/platform-digitale-duurzaamheid">Platform Digitale Duurzaamheid</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Gerelateerde activiteiten&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="/activiteit/archipel">Archipel: Network-centric approach to sustainable digital archives</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <p><a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/activiteit/viaa" target="_blank">lees verder</a></p> e-Erfgoed Digitale duurzaamheid Archipel Vlaams Instituut voor digitale Archivering en ontsluiting van het Audiovisueel erfgoed (VIAA) 2009-2012 Tue, 28 Jun 2011 10:27:43 +0000 David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheek) 1905 at http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be Masterplan Preservering en Conservering http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/activiteit/masterplan-preservering-conservering <div class="field field-type-filefield field-field-images"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/sites/default/files/activiteit/874/3328-masterplan-preservering-conservering.jpg" class="imagecache imagecache-image_detail_medium imagecache-imagelink imagecache-image_detail_medium_imagelink"><img src="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/sites/default/files/imagecache/image_detail_medium/activiteit/874/3328-masterplan-preservering-conservering.jpg" alt="Gevolg van waterschade 05.06.07 in de Universiteitsbibliotheek Gent" title="Gevolg van waterschade 05.06.07 in de Universiteitsbibliotheek Gent" width="250" height="166" class="imagecache imagecache-image_detail_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>De Vlaamse erfgoedbibliotheken beschikken gezamenlijk over een grote collectie belangrijk en kostbaar historisch erfgoedmateriaal. Veel van dit materiaal wordt bedreigd, door calamiteiten (brand, wateroverlast), omdat het lijdt aan autonoom verval (verzuring, inktvraat), of omdat de bewaaromstandigheden niet optimaal zijn. Deze situatie verschilt van bibliotheek tot bibliotheek, en zelfs van collectie tot collectie.</p> <fieldset class="fieldgroup group-details"><span class="legend">Details</span><div class="field field-type-text field-field-activiteit-type-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Soort activiteit&nbsp; </div> <div class="inline-element">Project</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-activiteit-periode-dat"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Looptijd&nbsp; </div> <div class="inline-element"><span class="date-display-start">01-2010</span><span class="date-display-separator"> - </span><span class="date-display-end">12-2012</span></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-primair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element">Vlaamse Erfgoedbibliotheek vzw</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-secundair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.ua.ac.be/">Universiteit Antwerpen</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.illuminare.be/">Illuminare</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-rol-veb"><span class="legend">Vlaamse Erfgoedbibliotheek</span><div class="field field-type-content-taxonomy field-field-beleidsperiode-tax"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2009-2012</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-rol-veb-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Projectleiding</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-userreference field-field-contact-veb-usr"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Aanspreekpunt&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/account/eva-wuyts" title="Gebruikersprofiel weergeven.">Eva Wuyts (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-referenties"><span class="legend">Zie ook</span><div class="field field-type-nodereference field-field-activiteit-gerelateerd-nid"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Gerelateerde activiteiten&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="/activiteit/masterplan-ontsluiting-digitalisering">Masterplan Ontsluiting en Digitalisering</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <p><a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/activiteit/masterplan-preservering-conservering" target="_blank">lees verder</a></p> Conservering Conservering Bewaren Muzikaal erfgoed Onderzoeken 2009-2012 Thu, 23 Jun 2011 12:42:22 +0000 Eva Wuyts (Vlaamse Erfgoedbibliotheek) 874 at http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be Fototentoonstelling 'Erfgoedbibliotheken' http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/activiteit/reizende-fototentoonstelling-erfgoedbibliotheken <div class="field field-type-filefield field-field-images"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/sites/default/files/activiteit/1793/4296-reizende-fototentoonstelling-erfgoedbibliotheken.jpg" class="imagecache imagecache-image_detail_medium imagecache-imagelink imagecache-image_detail_medium_imagelink"><img src="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/sites/default/files/imagecache/image_detail_medium/activiteit/1793/4296-reizende-fototentoonstelling-erfgoedbibliotheken.jpg" alt="Magazijnier met boek" title="‘Magzijnier’ uit de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience – Antwerpen (campagnebeeld) | © Vlaamse Erfgoedbibliotheek - Foto: Stefan Tavernier" width="265" height="398" class="imagecache imagecache-image_detail_medium"/></a> </div> </div> </div> <h2>Erfgoedbibliotheken in beeld</h2> <p>Eind 2009 kreeg fotograaf Stefan Tavernier van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek de <a href="/activiteit/foto-opdracht-erfgoedbibliotheken-vlaanderen-brussel">opdracht</a> om twaalf verschillende erfgoedbibliotheken uit Vlaanderen en Brussel te fotograferen. Dit resulteerde in honderden portretten van kostbare collecties, indrukwekkende interieurs en zorgzame bibliotheekmedewerkers. Tavernier toont niet alleen de schatten die deze bibliotheken bezitten, maar ook de uitdagingen waarmee ze dagelijks worden geconfronteerd.</p> <fieldset class="fieldgroup group-details"><span class="legend">Details</span><div class="field field-type-text field-field-activiteit-type-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Soort activiteit&nbsp; </div> <div class="inline-element">Initiatief</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-activiteit-periode-dat"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Looptijd&nbsp; </div> <div class="inline-element"><span class="date-display-start">06-2011</span><span class="date-display-separator"> - </span><span class="date-display-end">12-2018</span></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-primair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element">Vlaamse Erfgoedbibliotheek</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-secundair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.vvbad.be/">Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief &amp; Documentatie vzw </a></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-info-extra-txt"> <div class="field-label">Aanvullende informatie&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <ul> <li><a href="/info/persbericht-2011-05-26-tentoonstelling-erfgoedbibliotheken">Persbericht 2011-05-26</a></li> </ul> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-rol-veb"><span class="legend">Vlaamse Erfgoedbibliotheek</span><div class="field field-type-content-taxonomy field-field-beleidsperiode-tax"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2009-2012</div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2013-2018</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-rol-veb-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Projectleiding</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-userreference field-field-contact-veb-usr"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Aanspreekpunt&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/account/eva-wuyts" title="Gebruikersprofiel weergeven.">Eva Wuyts (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-referenties"><span class="legend">Zie ook</span><div class="field field-type-nodereference field-field-activiteit-gerelateerd-nid"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Gerelateerde activiteiten&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="/activiteit/foto-opdracht-erfgoedbibliotheken-vlaanderen-brussel">Foto‐opdracht ‘Erfgoedbibliotheken in Vlaanderen en Brussel’</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Gerelateerde activiteiten&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="/activiteit/prentkaartenreeks-abc-erfgoedbibliotheken">Prentkaartenreeks &#039;Een A B C van erfgoedbibliotheken&#039;</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <p><a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/activiteit/reizende-fototentoonstelling-erfgoedbibliotheken" target="_blank">lees verder</a></p> Publiekswerking Fotografie Fototentoonstelling 'Erfgoedbibliotheken' Tentoonstelling 2009-2012 2013-2018 Thu, 19 May 2011 10:14:44 +0000 Eva Wuyts (Vlaamse Erfgoedbibliotheek) 1793 at http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be Symposium 'Ambassadors of the Book: Teaching Competences for Heritage Librarians' http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/activiteit/symposium-ambassadors-of-the-book <div class="field field-type-filefield field-field-images"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/sites/default/files/activiteit/1565/3860-symposium-ambassadors-of-the-book.jpg" class="imagecache imagecache-image_detail_medium imagecache-imagelink imagecache-image_detail_medium_imagelink"><img src="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/sites/default/files/imagecache/image_detail_medium/activiteit/1565/3860-symposium-ambassadors-of-the-book.jpg" alt="Toespraak door prof. dr. Delsaerdt" title="Toespraak door prof. dr. Delsaerdt (Informatie- en Bibliotheekwetenschap Universiteit Antwerpen)" width="265" height="237" class="imagecache imagecache-image_detail_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>Het symposium<i> 'Ambassadors of the Book: Teaching Competences for Heritage Librarians</i>' zal doorgaan op 1, 2 en 3 februari 2012 in Antwerpen. Het wordt georganiseerd door de Vlaamse Erfgoedbibliotheek en het Departement Informatie- en Bibliotheekwetenschap van de Universiteit Antwerpen, en zal de problematiek van competenties voor erfgoedbibliothecarissen en de manier waarop deze competenties op de verschillende onderwijsniveaus kunnen aangeleerd worden behandelen. </p><fieldset class="fieldgroup group-details"><span class="legend">Details</span><div class="field field-type-text field-field-activiteit-type-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Soort activiteit&nbsp; </div> <div class="inline-element">Initiatief</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-activiteit-periode-dat"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Looptijd&nbsp; </div> <div class="inline-element"><span class="date-display-start">10-2010</span><span class="date-display-separator"> - </span><span class="date-display-end">02-2012</span></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-primair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.ua.ac.be/main.aspx?c=.IBW" 0="s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;">Departement Informatie- en Bibliotheekwetenschap van de Universiteit Antwerpen</a></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-secundair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element">Vlaamse Erfgoedbibliotheek vzw</div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.ifla.org/" 0="s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;">IFLA</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://libereurope.eu/" 0="s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;">LIBER Steering Committee Heritage Collections and Preservation</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.cerl.org/" 0="s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;">CERL</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-rol-veb"><span class="legend">Vlaamse Erfgoedbibliotheek</span><div class="field field-type-content-taxonomy field-field-beleidsperiode-tax"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2009-2012</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-rol-veb-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Projectpartner</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-contact-veb-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Contactinfo&nbsp; </div> <div class="inline-element"><p><a href="mailto:pierre.delsaerdt@ua.ac.be">Pierre Delsaerdt</a></p> </div> </div> </div> </div> </fieldset> <p><a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/activiteit/symposium-ambassadors-of-the-book" target="_blank">lees verder</a></p> Conferentie Professionele vorming Ambassadors of the Book 2009-2012 Tue, 04 Jan 2011 13:18:30 +0000 Eva Wuyts (Vlaamse Erfgoedbibliotheek) 1565 at http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be Tentoonstelling 'Bijbel van Anjou - Napels 1340 - een koninklijk handschrift ontsluierd' http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/activiteit/tentoonstelling-bijbel-van-anjou <div class="field field-type-filefield field-field-images"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/sites/default/files/activiteit/1394/7729-tentoonstelling-bijbel-van-anjou.jpg" class="imagecache imagecache-image_detail_medium imagecache-imagelink imagecache-image_detail_medium_imagelink"><img src="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/sites/default/files/imagecache/image_detail_medium/activiteit/1394/7729-tentoonstelling-bijbel-van-anjou.jpg" alt="Folio uit de Bijbel van Anjou" title="Folio uit de Bijbel van Anjou" width="200" height="308" class="imagecache imagecache-image_detail_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>In de KU Leuven Bibliotheken - Maurits Sabbebibliotheek van de Faculteit Godgeleerdheid wordt een grote verzameling handschriften bewaard, voornamelijk afkomstig uit het Grootseminarie van Mechelen. Pronkstuk van de collectie is een verluchte bijbel, bekend onder de naam Bible Angevine of Anjou-Bijbel. Het uitzonderlijk rijkelijk versierde handschrift is ontstaan in het begin van de veertiende eeuw aan het hof van Robert I van Anjou (1277-1343), koning van Napels. Het handschrift werd door de Vlaamse overheid erkend als topstuk.</p> <fieldset class="fieldgroup group-details"><span class="legend">Details</span><div class="field field-type-text field-field-activiteit-type-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Soort activiteit&nbsp; </div> <div class="inline-element">Initiatief</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-activiteit-periode-dat"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Looptijd&nbsp; </div> <div class="inline-element"><span class="date-display-start">07-2009</span><span class="date-display-separator"> - </span><span class="date-display-end">12-2010</span></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-primair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.illuminare.be/" 0="s:6:&quot;a:0:{}&quot;;">Illuminare - Studiecentrum voor Middeleeuwse Kunst (K.U.Leuven)</a></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-secundair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://theo.kuleuven.be/apps/gbib/" 0="s:6:&quot;a:0:{}&quot;;">KU Leuven Bibliotheken - Maurits Sabbebibliotheek - Faculteit Godgeleerdheid</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.kikirpa.be" 0="s:6:&quot;a:0:{}&quot;;">Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium Brussel (KIK-IRPA)</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.mleuven.be/" 0="s:6:&quot;a:0:{}&quot;;">M Leuven</a></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-website-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Website&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.bijbelvananjou.be" 0="s:6:&quot;a:0:{}&quot;;">Bijbel van Anjou - een koninklijk handschrift ontsluierd</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-rol-veb"><span class="legend">Vlaamse Erfgoedbibliotheek</span><div class="field field-type-content-taxonomy field-field-beleidsperiode-tax"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2009-2012</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-rol-veb-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Adviseur</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-userreference field-field-contact-veb-usr"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Aanspreekpunt&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/account/eva-wuyts" title="Gebruikersprofiel weergeven.">Eva Wuyts (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <p><a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/activiteit/tentoonstelling-bijbel-van-anjou" target="_blank">lees verder</a></p> Conservering Publiekswerking Anjoubijbel Manuscripten Tentoonstelling 2009-2012 Fri, 17 Sep 2010 09:27:42 +0000 Eva Wuyts (Vlaamse Erfgoedbibliotheek) 1394 at http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be Cultureel-Erfgoedoverleg http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/activiteit/cultureel-erfgoedoverleg <div class="field field-type-filefield field-field-images"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/sites/default/files/activiteit/1395/3845-cultureel-erfgoedoverleg.png" class="imagecache imagecache-image_detail_medium imagecache-imagelink imagecache-image_detail_medium_imagelink"><img src="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/sites/default/files/imagecache/image_detail_medium/activiteit/1395/3845-cultureel-erfgoedoverleg.png" alt="Gekleurde tagines" title="Gekleurde tagines" width="250" height="300" class="imagecache imagecache-image_detail_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>Het Cultureel-Erfgoedoverleg was tot begin 2015 een open overlegstructuur van organisaties en instellingen die, onafhankelijk van het steunpunt voor cultureel erfgoed en het steunpunt voor lokaal cultuurbeleid, een overkoepelende rol spelen binnen de cultureel-erfgoedsector.</p> <p>In 2015 groeide uit dit platform de vzw Overleg Cultureel Erfgoed als formele belangenbehartiger voor de cultureel-erfgoedsector.</p> <p>Aan het Cultureel-Erfgoedoverleg namen volgende organisaties deel:</p> <fieldset class="fieldgroup group-details"><span class="legend">Details</span><div class="field field-type-text field-field-activiteit-type-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Soort activiteit&nbsp; </div> <div class="inline-element">Overleg</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-activiteit-periode-dat"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Looptijd&nbsp; </div> <div class="inline-element"><span class="date-display-start">06-2009</span><span class="date-display-separator"> - </span><span class="date-display-end">12-2018</span></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-primair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.vvbad.be/">VVBAD</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-rol-veb"><span class="legend">Vlaamse Erfgoedbibliotheek</span><div class="field field-type-content-taxonomy field-field-beleidsperiode-tax"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2009-2012</div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2013-2018</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-rol-veb-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Deelnemer</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-userreference field-field-contact-veb-usr"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Aanspreekpunt&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/account/eva-wuyts" title="Gebruikersprofiel weergeven.">Eva Wuyts (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <p><a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/activiteit/cultureel-erfgoedoverleg" target="_blank">lees verder</a></p> Informatie-uitwisseling Netwerking Samenwerking Cultureel-Erfgoedoverleg Sectoroverstijgend 2009-2012 2013-2018 Fri, 17 Sep 2010 10:36:30 +0000 Eva Wuyts (Vlaamse Erfgoedbibliotheek) 1395 at http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be Vlabidoc & Collecties Online http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/activiteit/vlabidoc-collecties-online <div class="field field-type-filefield field-field-images"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/sites/default/files/activiteit/846/3333-vlabidoc-collecties-online.jpg" class="imagecache imagecache-image_detail_medium imagecache-imagelink imagecache-image_detail_medium_imagelink"><img src="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/sites/default/files/imagecache/image_detail_medium/activiteit/846/3333-vlabidoc-collecties-online.jpg" alt="Steekkaartencatalogus" title="Steekkaartencatalogus" width="250" height="164" class="imagecache imagecache-image_detail_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>De voorloper van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek, het overlegplatform Erfgoedbibliotheken Vlaanderen, nam in 2006 het initiatief om een repertorium aan te leggen van de bewaarcollecties in erfgoedbibliotheken. Tot dan bestond er immers geen overzicht van dergelijke collecties.</p> <p>Met het in kaart brengen en het beschrijven op collectieniveau van erfgoedverzamelingen in bibliotheken hoopte Erfgoedbibliotheken Vlaanderen de zichtbaarheid ervan te verbeteren. Tegelijkertijd vormde deze informatie een goede start voor de ontwikkeling van een beleid rond erfgoedbibliotheken.</p> <fieldset class="fieldgroup group-details"><span class="legend">Details</span><div class="field field-type-text field-field-activiteit-type-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Soort activiteit&nbsp; </div> <div class="inline-element">Project</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-activiteit-periode-dat"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Looptijd&nbsp; </div> <div class="inline-element"><span class="date-display-start">01-2006</span><span class="date-display-separator"> - </span><span class="date-display-end">12-2008</span></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-primair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element">Erfgoedbibliotheken Vlaanderen</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-secundair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.vvbad.be/" 0="s:6:&quot;a:0:{}&quot;;">Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief en Documentatie</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.vvbad.be/over-vvbad/structuur-en-organisatie/besturen/overleg-kunstbibliotheken-vlaanderen-okbv" 0="s:6:&quot;a:0:{}&quot;;">Overleg Kunstbibliotheken Vlaanderen</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-rol-veb"><span class="legend">Vlaamse Erfgoedbibliotheek</span><div class="field field-type-content-taxonomy field-field-beleidsperiode-tax"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">&lt;2009</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-rol-veb-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Projectleiding</div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Projectpartner</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-userreference field-field-contact-veb-usr"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Aanspreekpunt&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/account/david-coppoolse" title="Gebruikersprofiel weergeven.">David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-referenties"><span class="legend">Zie ook</span><div class="field field-type-nodereference field-field-activiteit-gerelateerd-nid"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Gerelateerde activiteiten&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="/activiteit/collectiewijzer-erfgoedbibliotheken">Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <p><a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/activiteit/vlabidoc-collecties-online" target="_blank">lees verder</a></p> Collecties Collectieregistratie Collectiebeschrijving Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken Databank <2009 Tue, 01 Jun 2010 15:25:42 +0000 Eva Wuyts (Vlaamse Erfgoedbibliotheek) 846 at http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be Tentoonstelling 'Gedrukte Stad. Drukken in en voor Mechelen 1581-1800' http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/activiteit/tentoonstelling-gedrukte-stad-mechelen <div class="field field-type-filefield field-field-images"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/sites/default/files/activiteit/867/3326-tentoonstelling-gedrukte-stad-mechelen.jpg" class="imagecache imagecache-image_detail_medium imagecache-imagelink imagecache-image_detail_medium_imagelink"><img src="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/sites/default/files/imagecache/image_detail_medium/activiteit/867/3326-tentoonstelling-gedrukte-stad-mechelen.jpg" alt="In trouwen vast - Stadswapen Mechelen" title="Stadswapen Mechelen" width="250" height="292" class="imagecache imagecache-image_detail_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>De tentoonstelling <i>Gedrukte Stad</i> <i>- Drukken in en voor Mechelen 1581-1800</i> was verbonden met de ontsluiting van de weinig bekende historische boekencollectie van de stad Mechelen in de databank van de Short Title Catalogus Vlaanderen (STCV). In 2007-2008 werden bijna 3.000 boeken in de STCV verwerkt. De Mechelse verzameling bleek een ware schat aan Mechelse drukwerk uit de zeventiende en achttiende eeuw te bevatten.</p> <fieldset class="fieldgroup group-details"><span class="legend">Details</span><div class="field field-type-text field-field-activiteit-type-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Soort activiteit&nbsp; </div> <div class="inline-element">Project</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-activiteit-periode-dat"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Looptijd&nbsp; </div> <div class="inline-element"><span class="date-display-start">10-2010</span><span class="date-display-separator"> - </span><span class="date-display-end">01-2011</span></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-primair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://stadsarchief.mechelen.be/" 0="s:6:&quot;a:0:{}&quot;;">Stadsarchief Mechelen</a></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-secundair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.hofvanbusleyden.be/" 0="s:6:&quot;a:0:{}&quot;;">Stedelijke Musea Mechelen</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.hofvanbusleyden.be/" 0="s:6:&quot;a:0:{}&quot;;">Erfgoedcel Mechelen</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-rol-veb"><span class="legend">Vlaamse Erfgoedbibliotheek</span><div class="field field-type-text field-field-rol-veb-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Projectpartner</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-userreference field-field-contact-veb-usr"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Aanspreekpunt&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/account/susanna-de-schepper" title="Gebruikersprofiel weergeven.">Susanna De Schepper (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <p><a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/activiteit/tentoonstelling-gedrukte-stad-mechelen" target="_blank">lees verder</a></p> Oude drukken Boekgeschiedenis Publiekswerking Gedrukte Stad Short Title Catalogus Vlaanderen (STCV) Stedelijke Erfgoedbibliotheek Mechelen Tentoonstelling Wed, 02 Jun 2010 07:14:06 +0000 Webredactie (Vlaamse Erfgoedbibliotheek) 867 at http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be Publieke ontsluiting en valorisatie van de bibliotheek en het archief van de Stichting de Bethune http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/activiteit/publieke-ontsluiting-valorisatie-bibliotheek-de-bethune <div class="field field-type-filefield field-field-images"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/sites/default/files/activiteit/907/3353-publieke-ontsluiting-valorisatie-bibliotheek-de-bethune.jpg" class="imagecache imagecache-image_detail_medium imagecache-imagelink imagecache-image_detail_medium_imagelink"><img src="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/sites/default/files/imagecache/image_detail_medium/activiteit/907/3353-publieke-ontsluiting-valorisatie-bibliotheek-de-bethune.jpg" alt="Interieur bibliotheek Stichting de Bethune" title="Interieur bibliotheek Stichting de Bethune" width="250" height="167" class="imagecache imagecache-image_detail_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>De Stichting de Bethune werd in 2004 opgericht en heeft als doel in de meest ruime zin van het woord te waken over de bescherming, het behoud, de uitbreiding en de eigentijdse invulling van de bestemming van de goederen en rechten verbonden met het erfgoedgeheel van de familie de Bethune. Dit met respect voor de historische, wetenschappelijke, culturele, morele en maatschappelijke waarden van deze goederen en rechten. De stichting moet onder meer instaan voor 'de ontwikkeling van de bibliotheek en van het familiearchief evenals de openstelling ervan voor wetenschappelijke doeleinden'.</p> <fieldset class="fieldgroup group-details"><span class="legend">Details</span><div class="field field-type-text field-field-activiteit-type-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Soort activiteit&nbsp; </div> <div class="inline-element">Initiatief</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-activiteit-periode-dat"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Looptijd&nbsp; </div> <div class="inline-element"><span class="date-display-start">07-2009</span><span class="date-display-separator"> - </span><span class="date-display-end">06-2011</span></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-primair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element">Stichting de Bethune</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-secundair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.cvaa.be/" 0="s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">Centrum Vlaamse Architectuurarchieven</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.kortrijk.be/" 0="s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">Erfgoedcel Kortrijk</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://faro.be/" 0="s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">FARO</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://kadoc.kuleuven.be/nl/index.php" 0="s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">Katholiek documentatie- en onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element">Vlaamse Erfgoedbibliotheek vzw</div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-rol-veb"><span class="legend">Vlaamse Erfgoedbibliotheek</span><div class="field field-type-content-taxonomy field-field-beleidsperiode-tax"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2009-2012</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-rol-veb-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Lid stuurgroep</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-contact-veb-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Contactinfo&nbsp; </div> <div class="inline-element"><p><a href="mailto:Ludo.Vandamme@brugge.be">Ludo Vandamme</a></p> </div> </div> </div> </div> </fieldset> <p><a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/activiteit/publieke-ontsluiting-valorisatie-bibliotheek-de-bethune" target="_blank">lees verder</a></p> Collectieregistratie Digitalisering Beschikbaar maken Catalografie Stichting de Bethune 2009-2012 Wed, 02 Jun 2010 15:40:37 +0000 Eva Wuyts (Vlaamse Erfgoedbibliotheek) 907 at http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be Adviesverlening http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/activiteit/adviesverlening <div class="field field-type-filefield field-field-images"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/sites/default/files/activiteit/909/3352-adviesverlening.jpg" class="imagecache imagecache-image_detail_medium imagecache-imagelink imagecache-image_detail_medium_imagelink"><img src="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/sites/default/files/imagecache/image_detail_medium/activiteit/909/3352-adviesverlening.jpg" alt="Boekbanden met vergulde rug uit de Maurits Sabbebibliotheek KULeuven" title="Boekbanden met vergulde rug uit de Maurits Sabbebibliotheek KULeuven" width="240" height="160" class="imagecache imagecache-image_detail_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>De Vlaamse Erfgoedbibliotheek wil een deskundig aanspreekpunt zijn voor vragen rond de ontsluiting, digitalisering, preservering en conservering van erfgoedcollecties in Vlaamse erfgoedbibliotheken. Daartoe zullen we de beschikbare expertise opsporen, bundelen, verwerken en o.a. via deze website ter beschikking stellen van de hele cultureel‐erfgoedgemeenschap rond de erfgoedbibliotheken in Vlaanderen.</p> <fieldset class="fieldgroup group-details"><span class="legend">Details</span><div class="field field-type-text field-field-activiteit-type-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Soort activiteit&nbsp; </div> <div class="inline-element">Initiatief</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-activiteit-periode-dat"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Looptijd&nbsp; </div> <div class="inline-element"><span class="date-display-start">01-2010</span><span class="date-display-separator"> - </span><span class="date-display-end">12-2018</span></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-primair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element">Vlaamse Erfgoedbibliotheek vzw</div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-rol-veb"><span class="legend">Vlaamse Erfgoedbibliotheek</span><div class="field field-type-content-taxonomy field-field-beleidsperiode-tax"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2009-2012</div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2013-2018</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-rol-veb-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Projectleiding</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-userreference field-field-contact-veb-usr"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Aanspreekpunt&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/account/eva-wuyts" title="Gebruikersprofiel weergeven.">Eva Wuyts (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Aanspreekpunt&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/account/david-coppoolse" title="Gebruikersprofiel weergeven.">David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Aanspreekpunt&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/account/susanna-de-schepper" title="Gebruikersprofiel weergeven.">Susanna De Schepper (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <p><a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/activiteit/adviesverlening" target="_blank">lees verder</a></p> Organisatie Collecties Oude drukken Kranten e-Erfgoed Conservering Kwaliteitslabel Fondsenwerving Beleid Calamiteitenplanning Collectiebeleid Collectieregistratie Conservering Digitale duurzaamheid Digitalisering Historisch onderzoek Informatie-uitwisseling Netwerking Preservering Publiekswerking Samenwerking Schaderegistratie Sensibilisering Beheer en gebruik Cultureel erfgoed Depot Metadata 2009-2012 2013-2018 Wed, 02 Jun 2010 18:53:09 +0000 Eva Wuyts (Vlaamse Erfgoedbibliotheek) 909 at http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be UPLA: een statistisch model voor schaderegistratie in erfgoedbibliotheken http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/activiteit/upla-statistisch-model-schaderegistratie-erfgoedbibliotheken <div class="field field-type-filefield field-field-images"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/sites/default/files/activiteit/910/6856-upla-statistisch-model-schaderegistratie-erfgoedbibliotheken.jpg" class="imagecache imagecache-image_detail_medium imagecache-imagelink imagecache-image_detail_medium_imagelink"><img src="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/sites/default/files/imagecache/image_detail_medium/activiteit/910/6856-upla-statistisch-model-schaderegistratie-erfgoedbibliotheken.jpg" alt="Verzuring van het boekblok" title="© Vlaamse Erfgoedbibliotheek - Foto: Ivo Wennekes" width="265" height="363" class="imagecache imagecache-image_detail_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>Erfgoedcollecties van bewaarbibliotheken worden bedreigd door verschillende soorten schade. Naast autonoom verval, zoals verzuring en inktvraat, kunnen ze te maken krijgen met vele andere schadevormen: gebruiksschade, opslagcondities, ongedierte, brand en andere calamiteiten. De beheerders van deze collecties zijn zich niet altijd bewust van de aard en de omvang van het probleem of ze weten niet hoe dit planmatig aan te pakken.</p> <fieldset class="fieldgroup group-details"><span class="legend">Details</span><div class="field field-type-text field-field-activiteit-type-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Soort activiteit&nbsp; </div> <div class="inline-element">Project</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-activiteit-periode-dat"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Looptijd&nbsp; </div> <div class="inline-element"><span class="date-display-start">01-2010</span><span class="date-display-separator"> - </span><span class="date-display-end">12-2018</span></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-primair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element">Vlaamse Erfgoedbibliotheek vzw</div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-rol-veb"><span class="legend">Vlaamse Erfgoedbibliotheek</span><div class="field field-type-content-taxonomy field-field-beleidsperiode-tax"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2009-2012</div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2013-2018</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-rol-veb-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Projectleiding</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-userreference field-field-contact-veb-usr"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Aanspreekpunt&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/account/eva-wuyts" title="Gebruikersprofiel weergeven.">Eva Wuyts (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <p><a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/activiteit/upla-statistisch-model-schaderegistratie-erfgoedbibliotheken" target="_blank">lees verder</a></p> Conservering Schaderegistratie Bewaren Schade-inventarisatie 2009-2012 2013-2018 Wed, 02 Jun 2010 19:00:34 +0000 Eva Wuyts (Vlaamse Erfgoedbibliotheek) 910 at http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/activiteit/collectiewijzer-erfgoedbibliotheken <div class="field field-type-filefield field-field-images"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/sites/default/files/activiteit/4040/3495-collectiewijzer-erfgoedbibliotheken-nieuw.gif" class="imagecache imagecache-image_detail_medium imagecache-imagelink imagecache-image_detail_medium_imagelink"><img src="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/sites/default/files/imagecache/image_detail_medium/activiteit/4040/3495-collectiewijzer-erfgoedbibliotheken-nieuw.gif" alt="Schermafdruk geografisch overzicht Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken" title="Schermafdruk geografisch overzicht Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken" width="250" height="186" class="imagecache imagecache-image_detail_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>Bibliotheekerfgoed wordt bewaard door diverse instellingen en organisaties verspreid over heel Vlaanderen en Brussel. Onze Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken probeert dit erfgoed zo volledig mogelijk in kaart te brengen.</p> <fieldset class="fieldgroup group-details"><span class="legend">Details</span><div class="field field-type-text field-field-activiteit-type-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Soort activiteit&nbsp; </div> <div class="inline-element">Initiatief</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-activiteit-periode-dat"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Looptijd&nbsp; </div> <div class="inline-element"><span class="date-display-start">01-2009</span><span class="date-display-separator"> - </span><span class="date-display-end">12-2012</span></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-primair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be">Vlaamse Erfgoedbibliotheek</a></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-secundair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.vvbad.be/">Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief en Documentatie</a></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-website-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Website&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.collectiewijzer.be">www.collectiewijzer.be</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-rol-veb"><span class="legend">Vlaamse Erfgoedbibliotheek</span><div class="field field-type-content-taxonomy field-field-beleidsperiode-tax"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2009-2012</div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2013-2018</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-rol-veb-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Projectleiding</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-userreference field-field-contact-veb-usr"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Aanspreekpunt&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/account/david-coppoolse" title="Gebruikersprofiel weergeven.">David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Aanspreekpunt&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/account/tuur-van-hove" title="Gebruikersprofiel weergeven.">Tuur Van Hove (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-referenties"><span class="legend">Zie ook</span><div class="field field-type-nodereference field-field-activiteit-gerelateerd-nid"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Gerelateerde activiteiten&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="/activiteit/vlabidoc-collecties-online">Vlabidoc &amp; Collecties Online</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Gerelateerde activiteiten&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="/activiteit/cometa">Cometa. Een model voor het maken van beschrijvingen op collectieniveau</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <p><a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/activiteit/collectiewijzer-erfgoedbibliotheken" target="_blank">lees verder</a></p> Collecties Collectiebeleid Collectieregistratie Collectiebeschrijving Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken Cometa Databank 2009-2012 2013-2018 Sun, 13 Jun 2010 16:25:55 +0000 David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheek) 1118 at http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be LIBER Working Group Preservation and Digital Curation http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/activiteit/liber-working-group-preservation-digital-curation <div class="field field-type-filefield field-field-images"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/sites/default/files/activiteit/908/4454-liber-working-group-preservation-digital-curation.jpg" class="imagecache imagecache-image_detail_medium imagecache-imagelink imagecache-image_detail_medium_imagelink"><img src="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/sites/default/files/imagecache/image_detail_medium/activiteit/908/4454-liber-working-group-preservation-digital-curation.jpg" alt="LIBER" title="Logo LIBER" width="265" height="180" class="imagecache imagecache-image_detail_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>LIBER (<i>Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche</i>) is een netwerk van wetenschappelijke bibliotheken. Ruim 400 instellingen uit 45 landen binnen en buiten Europa maken deel uit van deze internationale belangenbehartigingsorganisatie.</p> <p>De Vlaamse Erfgoedbibliotheek is eveneens lid en levert in de persoon van coördinator Eva Wuyts de secretary van de <a href="https://libereurope.eu/heritage-collections-and-preservation-2010-2012/"><i>Working Group Preservation and Digital Curation</i></a>. <fieldset class="fieldgroup group-details"><span class="legend">Details</span><div class="field field-type-text field-field-activiteit-type-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Soort activiteit&nbsp; </div> <div class="inline-element">Initiatief</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-activiteit-periode-dat"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Looptijd&nbsp; </div> <div class="inline-element"><span class="date-display-start">12-2009</span><span class="date-display-separator"> - </span><span class="date-display-end">12-2012</span></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-primair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://libereurope.eu/" 0="s:6:&quot;a:0:{}&quot;;">LIBER</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-rol-veb"><span class="legend">Vlaamse Erfgoedbibliotheek</span><div class="field field-type-content-taxonomy field-field-beleidsperiode-tax"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2009-2012</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-rol-veb-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Lid werkgroep</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-userreference field-field-contact-veb-usr"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Aanspreekpunt&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/account/eva-wuyts" title="Gebruikersprofiel weergeven.">Eva Wuyts (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <p><a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/activiteit/liber-working-group-preservation-digital-curation" target="_blank">lees verder</a></p> Digitaal erfgoed Digitale duurzaamheid Netwerking Preservering Samenwerking 2009-2012 Wed, 02 Jun 2010 15:47:49 +0000 Eva Wuyts (Vlaamse Erfgoedbibliotheek) 908 at http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be Haalbaarheidsstudie Vlaamse horizontale metadata-aggregator http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/activiteit/haalbaarheidsstudie-metadata-aggregator <div class="field field-type-filefield field-field-images"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/sites/default/files/activiteit/1113/3455-haalbaarheidsstudie-metadata-aggregator.png" class="imagecache imagecache-image_detail_medium imagecache-imagelink imagecache-image_detail_medium_imagelink"><img src="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/sites/default/files/imagecache/image_detail_medium/activiteit/1113/3455-haalbaarheidsstudie-metadata-aggregator.png" alt="Metadata-aggregator" title="Metadata-aggregator" width="150" height="183" class="imagecache imagecache-image_detail_medium"/></a> </div> </div> </div> <p align="left">De Haalbaarheidsstudie Vlaamse horizontale metadata-aggregator onderzocht de mogelijkheid, de voorwaarden en de uitvoeringsmodaliteiten van een horizontale of cross-sectorale metadata aggregator in Vlaanderen. De studie werd door het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media uitgeschreven en uitgevoerd door de onderzoeksgroepen SMIT en Multimedia Lab van respectievelijk de Vrije Universiteit Brussel. en de Universiteit Gent.</p> <fieldset class="fieldgroup group-details"><span class="legend">Details</span><div class="field field-type-text field-field-activiteit-type-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Soort activiteit&nbsp; </div> <div class="inline-element">Project</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-activiteit-periode-dat"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Looptijd&nbsp; </div> <div class="inline-element"><span class="date-display-start">01-2010</span><span class="date-display-separator"> - </span><span class="date-display-end">06-2010</span></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-opdrachtgever-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Opdrachtgever&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://cjsm.be/" 0="a:0:{}">Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media</a></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-primair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.mmlab.be/" 0="a:0:{}">SMIT (VUB)</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://smit.vub.ac.be/" 0="a:0:{}">MultiMedia Lab (UG)</a></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-info-extra-txt"> <div class="field-label">Aanvullende informatie&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Het <a href="/bron/1745">rapport van het onderzoek</a>&nbsp;is&nbsp;opgenomen in ons <a href="/documentatie">documentatieoverzicht</a>.</p> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-rol-veb"><span class="legend">Vlaamse Erfgoedbibliotheek</span><div class="field field-type-content-taxonomy field-field-beleidsperiode-tax"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2009-2012</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-rol-veb-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Lid stuurgroep</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-userreference field-field-contact-veb-usr"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Aanspreekpunt&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/account/david-coppoolse" title="Gebruikersprofiel weergeven.">David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <p><a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/activiteit/haalbaarheidsstudie-metadata-aggregator" target="_blank">lees verder</a></p> e-Erfgoed Digitalisering Infrastructuur Ontsluiting (beschrijving) Aggregatie Databank Europeana Harvesting Ontsluiten 2009-2012 Fri, 11 Jun 2010 07:59:52 +0000 David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheek) 1113 at http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be Collectiebeleid http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/activiteit/collectiebeleid <div class="field field-type-filefield field-field-images"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/sites/default/files/activiteit/1013/3419-collectiebeleid.jpg" class="imagecache imagecache-image_detail_medium imagecache-imagelink imagecache-image_detail_medium_imagelink"><img src="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/sites/default/files/imagecache/image_detail_medium/activiteit/1013/3419-collectiebeleid.jpg" alt="Handschrift uit de collectie van de Openbare Bibliotheek Brugge" title="Handschrift - Openbare Bibliotheek Brugge" width="240" height="362" class="imagecache imagecache-image_detail_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>De eerste opdracht van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek is de ontwikkeling op termijn van een collectiebeleid rond Flandrica. Dat zijn alle publicaties die vanuit cultureel en historisch oogpunt of vanwege hun cultureel-erfgoedwaarde voor Vlaanderen van belang zijn. De realisatie van deze doelstelling zal in verschillende stappen moeten gebeuren.</p> <fieldset class="fieldgroup group-details"><span class="legend">Details</span><div class="field field-type-text field-field-activiteit-type-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Soort activiteit&nbsp; </div> <div class="inline-element">Initiatief</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-activiteit-periode-dat"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Looptijd&nbsp; </div> <div class="inline-element"><span class="date-display-start">10-2010</span><span class="date-display-separator"> - </span><span class="date-display-end">12-2012</span></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-primair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element">Vlaamse Erfgoedbibliotheek vzw</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-secundair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.consciencebibliotheek.be/nl" 0="s:6:&quot;a:0:{}&quot;;">Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience - Antwerpen</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://lib.ua.ac.be" 0="s:6:&quot;a:0:{}&quot;;">Universiteitsbibliotheek Antwerpen</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.brugge.be/bibliotheek" 0="s:6:&quot;a:0:{}&quot;;">Openbare Bibliotheek Brugge</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://lib.ugent.be" 0="s:6:&quot;a:0:{}&quot;;">Universiteitsbibliotheek Gent</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.limburg.be/pbl" 0="s:6:&quot;a:0:{}&quot;;">Provinciale Bibliotheek Limburg - Hasselt</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://bib.kuleuven.be/" 0="s:6:&quot;a:0:{}&quot;;">Universiteitsbibliotheek Leuven</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"> </div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-rol-veb"><span class="legend">Vlaamse Erfgoedbibliotheek</span><div class="field field-type-content-taxonomy field-field-beleidsperiode-tax"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2009-2012</div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2013-2018</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-rol-veb-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Projectleiding</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-userreference field-field-contact-veb-usr"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Aanspreekpunt&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/account/eva-wuyts" title="Gebruikersprofiel weergeven.">Eva Wuyts (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <p><a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/activiteit/collectiebeleid" target="_blank">lees verder</a></p> Collectiebeleid Samenwerking Collectieplan Flandrica.be 2009-2012 2013-2018 Mon, 07 Jun 2010 16:28:41 +0000 Eva Wuyts (Vlaamse Erfgoedbibliotheek) 1013 at http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be Digitalisering van het Antifonarium Tsgrooten http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/activiteit/digitalisering-antifonarium-tsgrooten <div class="field field-type-filefield field-field-images"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/sites/default/files/activiteit/1004/3400-digitalisering-antifonarium-tsgrooten.jpg" class="imagecache imagecache-image_detail_medium imagecache-imagelink imagecache-image_detail_medium_imagelink"><img src="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/sites/default/files/imagecache/image_detail_medium/activiteit/1004/3400-digitalisering-antifonarium-tsgrooten.jpg" alt="Antifonarium Tsgrooten, in bewaring bij de Universiteitsbibliotheek Gent" title="Antifonarium Tsgrooten - Universiteitsbibliotheek Gent" width="240" height="361" class="imagecache imagecache-image_detail_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>Op 1 februari 2008 heeft de Vlaamse Gemeenschap het Antifonarium van Tongerlo, ook wel bekend als het Antifonarium Tsgrooten, aangekocht voor de Collectie Vlaanderen. Het gaat om een bijzonder rijkelijk geïllustreerd koorboek dat door abt Antonius Tsgrooten in 1522 bij scribent Franciscus Van Weert, werkzaam in de abdij van Averbode, werd besteld.</p> <p>Het Antifonarium was al jaren in het bezit van de familie de Merode en werd door de Vlaamse Gemeenschap in bruikleen gegeven aan de Vlaamse Erfgoedbibliotheek. Het zal bewaard worden door de partnerbibliotheken van de vzw.</p> <fieldset class="fieldgroup group-details"><span class="legend">Details</span><div class="field field-type-text field-field-activiteit-type-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Soort activiteit&nbsp; </div> <div class="inline-element">Initiatief</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-activiteit-periode-dat"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Looptijd&nbsp; </div> <div class="inline-element"><span class="date-display-single">02-2008</span></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-opdrachtgever-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Opdrachtgever&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.vlaanderen.be/nl">Vlaamse Gemeenschap</a></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-primair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://lib.ugent.be/">Universiteitsbibliotheek Gent</a></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-website-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Website&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.antifonarium-tsgrooten.be">Antifonarium Tsgrooten</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-rol-veb"><span class="legend">Vlaamse Erfgoedbibliotheek</span><div class="field field-type-content-taxonomy field-field-beleidsperiode-tax"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">&lt;2009</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-userreference field-field-contact-veb-usr"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Aanspreekpunt&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/account/eva-wuyts" title="Gebruikersprofiel weergeven.">Eva Wuyts (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <p><a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/activiteit/digitalisering-antifonarium-tsgrooten" target="_blank">lees verder</a></p> Digitalisering Ontsluiting (beschrijving) E-cultuur Muzikaal erfgoed Universiteitsbibliotheek Gent <2009 Mon, 07 Jun 2010 14:34:27 +0000 Eva Wuyts (Vlaamse Erfgoedbibliotheek) 1004 at http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be Het Dagelijks Boek. Zeventiende-eeuwse lectuur anders bekeken http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/activiteit/het-dagelijks-boek <div class="field field-type-filefield field-field-images"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/sites/default/files/activiteit/751/3280-het-dagelijks-boek.png" class="imagecache imagecache-image_detail_medium imagecache-imagelink imagecache-image_detail_medium_imagelink"><img src="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/sites/default/files/imagecache/image_detail_medium/activiteit/751/3280-het-dagelijks-boek.png" alt="Logo Het Dagelijks Boek" title="Logo Het Dagelijks Boek" width="200" height="303" class="imagecache imagecache-image_detail_medium"/></a> </div> </div> </div> <p><i>Welke boeken drukten in de 17de eeuw hun stempel op het dagelijks leven? En wat hebben ze ons vandaag nog te vertellen? </i>In 2007 toonde de tentoonstelling <i>Het Dagelijks Boek</i> twaalf boeken die in onze gewesten gedrukt werden in de 17de eeuw.</p> <fieldset class="fieldgroup group-details"><span class="legend">Details</span><div class="field field-type-text field-field-activiteit-type-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Soort activiteit&nbsp; </div> <div class="inline-element">Project</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-activiteit-periode-dat"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Looptijd&nbsp; </div> <div class="inline-element"><span class="date-display-start">01-2007</span><span class="date-display-separator"> - </span><span class="date-display-end">01-2008</span></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-primair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element">Erfgoedbibliotheken Vlaanderen</div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/oude-drukken" 0="s:6:&quot;a:0:{}&quot;;">Short Title Catalogus Vlaanderen</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="/" 0="s:6:&quot;a:0:{}&quot;;">Vlaamse Erfgoedbibliotheek vzw</a></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-secundair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.vlaanderen.be/nl" 0="s:6:&quot;a:0:{}&quot;;">Vlaamse overheid</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.antwerpen.be/" 0="s:6:&quot;a:0:{}&quot;;">Stad Antwerpen</a></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-website-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Website&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://hetdagelijksboek.be/index.php?p=expo" 0="s:6:&quot;a:0:{}&quot;;">Online tentoontstelling</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-rol-veb"><span class="legend">Vlaamse Erfgoedbibliotheek</span><div class="field field-type-content-taxonomy field-field-beleidsperiode-tax"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">&lt;2009</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-rol-veb-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Projectleiding</div> </div> </div> </div> </fieldset> <p><a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/activiteit/het-dagelijks-boek" target="_blank">lees verder</a></p> Oude drukken e-Erfgoed Communicatie Digitaal erfgoed Publiekswerking Samenwerking Het Dagelijks Boek Ontsluiten Tentoonstelling Virtuele tentoonstelling <2009 Mon, 31 May 2010 09:53:20 +0000 Eva Wuyts (Vlaamse Erfgoedbibliotheek) 751 at http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be Foto‐opdracht ‘Erfgoedbibliotheken in Vlaanderen en Brussel’ http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/activiteit/foto-opdracht-erfgoedbibliotheken-vlaanderen-brussel <div class="field field-type-filefield field-field-images"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/sites/default/files/activiteit/793/3410-foto-opdracht-erfgoedbibliotheken-vlaanderen-brussel.jpg" class="imagecache imagecache-image_detail_medium imagecache-imagelink imagecache-image_detail_medium_imagelink"><img src="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/sites/default/files/imagecache/image_detail_medium/activiteit/793/3410-foto-opdracht-erfgoedbibliotheken-vlaanderen-brussel.jpg" alt="Leeszaal van de Bibliotheek Abdij van Averbode" title="Leeszaal Bibliotheek Abdij van Averbode" width="240" height="364" class="imagecache imagecache-image_detail_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>Eind 2009 kreeg fotograaf Stefan Tavernier van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek de opdracht om twaalf verschillende erfgoedbibliotheken uit Vlaanderen en Brussel te fotograferen. Hij bezocht elke instelling meerdere keren en bracht alle facetten van hun werking (collecties, functies, gebruikers, architectuur…) in beeld.</p> <fieldset class="fieldgroup group-details"><span class="legend">Details</span><div class="field field-type-text field-field-activiteit-type-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Soort activiteit&nbsp; </div> <div class="inline-element">Initiatief</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-activiteit-periode-dat"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Looptijd&nbsp; </div> <div class="inline-element"><span class="date-display-start">01-2009</span><span class="date-display-separator"> - </span><span class="date-display-end">01-2010</span></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-primair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element">Vlaamse Erfgoedbibliotheek vzw</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-secundair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.consciencebibliotheek.be/nl" 0="s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience - Antwerpen</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.plantin-moretus.be/" 0="s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">Museum Plantin-Moretus/Prentenkabinet Antwerpen</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.uantwerpen.be/bibliotheek?language=&amp;euser=&amp;session=&amp;service=&amp;robot=&amp;deskservice=desktop&amp;desktop=ua&amp;workstation=&amp;extra=" 0="s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">Universiteitsbibliotheek Antwerpen</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://sites.google.com/site/homepageabdij/" 0="s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">Bibliotheek Abdij Averbode</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.brugge.be/bibliotheek/erfgoed" 0="s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">Openbare Bibliotheek Brugge</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://wittockiana.org/" 0="s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">Bibliotheca Wittockiana</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.kcb.be/nl" 0="s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">Conservatorium Brussel - Erasmushogeschool</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://lib.ugent.be/" 0="s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">Universiteitsbibliotheek Gent</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.limburg.be/pbl/" 0="s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">Provinciale Bibliotheek Limburg - Hasselt</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://bib.kuleuven.be/" 0="s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">Universiteitsbibliotheek Leuven</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.stichtingdebethune.be/" 0="s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">Stichting de Bethune - Marke</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element">Bibliotheca Wasiana vzw - Sint-Niklaas</div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-rol-veb"><span class="legend">Vlaamse Erfgoedbibliotheek</span><div class="field field-type-content-taxonomy field-field-beleidsperiode-tax"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2009-2012</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-rol-veb-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Projectleiding</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-userreference field-field-contact-veb-usr"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Aanspreekpunt&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/account/eva-wuyts" title="Gebruikersprofiel weergeven.">Eva Wuyts (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-referenties"><span class="legend">Zie ook</span><div class="field field-type-nodereference field-field-activiteit-gerelateerd-nid"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Gerelateerde activiteiten&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="/activiteit/prentkaartenreeks-abc-erfgoedbibliotheken">Prentkaartenreeks &#039;Een A B C van erfgoedbibliotheken&#039;</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Gerelateerde activiteiten&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="/activiteit/reizende-fototentoonstelling-erfgoedbibliotheken">Fototentoonstelling &#039;Erfgoedbibliotheken&#039;</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <p><a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/activiteit/foto-opdracht-erfgoedbibliotheken-vlaanderen-brussel" target="_blank">lees verder</a></p> Communicatie Publiekswerking Ontsluiten 2009-2012 Mon, 31 May 2010 14:27:05 +0000 Eva Wuyts (Vlaamse Erfgoedbibliotheek) 793 at http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be Archipel: Network-centric approach to sustainable digital archives http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/activiteit/archipel <div class="field field-type-filefield field-field-images"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/sites/default/files/activiteit/664/3228-archipel.png" class="imagecache imagecache-image_detail_medium imagecache-imagelink imagecache-image_detail_medium_imagelink"><img src="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/sites/default/files/imagecache/image_detail_medium/activiteit/664/3228-archipel.png" alt="Archipel" title="Logo Archipel" width="125" height="135" class="imagecache imagecache-image_detail_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>In het onderzoeksproject <i>Archipel: Network-centric approach to sustainable digital archives&nbsp;</i>wordt gewerkt rond de technische en organisatorische uitdagingen van digitale langetermijnarchivering. Het Archipel-samenwerkingsverband wil nagaan hoe een netwerkgerichte aanpak kan bijdragen tot het opzetten van een digitale archiefinfrastructuur in Vlaanderen. Daartoe worden innovatieve technologische oplossingen onderzocht en getest. Het einddoel is een generiek model van open data-archief voor de langetermijnbewaring en -ontsluiting van digitale 'data'. </p><fieldset class="fieldgroup group-details"><span class="legend">Details</span><div class="field field-type-text field-field-activiteit-type-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Soort activiteit&nbsp; </div> <div class="inline-element">Project</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-activiteit-periode-dat"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Looptijd&nbsp; </div> <div class="inline-element"><span class="date-display-start">01-2010</span><span class="date-display-separator"> - </span><span class="date-display-end">12-2011</span></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-primair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.imec-int.com/nl/home" 0="s:77:&quot;s:69:&quot;s:61:&quot;s:53:&quot;s:45:&quot;s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">IBBT</a></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-secundair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.kunsten.be" 0="s:77:&quot;s:69:&quot;s:61:&quot;s:53:&quot;s:45:&quot;s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">BAM - Instituut voor Beeldende, Audiovisuele en Mediakunst</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://faro.be/" 0="s:77:&quot;s:69:&quot;s:61:&quot;s:53:&quot;s:45:&quot;s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.inuits.be/" 0="s:77:&quot;s:69:&quot;s:61:&quot;s:53:&quot;s:45:&quot;s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">Inuits bvba</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.klascement.net/" 0="s:77:&quot;s:69:&quot;s:61:&quot;s:53:&quot;s:45:&quot;s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">Klascement (EduCentrum vzw)</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://wunderkraut.be/" 0="s:77:&quot;s:69:&quot;s:61:&quot;s:53:&quot;s:45:&quot;s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">Krimson bvba</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.descartes.com/nl/intercommit-integration-service" 0="s:77:&quot;s:69:&quot;s:61:&quot;s:53:&quot;s:45:&quot;s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">Porthus (Zemblaz nv)</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://lib.ugent.be/" 0="s:77:&quot;s:69:&quot;s:61:&quot;s:53:&quot;s:45:&quot;s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">Universiteitsbibliotheek Gent</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.kunsten.be/" 0="s:77:&quot;s:69:&quot;s:61:&quot;s:53:&quot;s:45:&quot;s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">VTi (Vlaams Theater Instituut)</a></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-website-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Website&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.archipelproject.be/" 0="s:77:&quot;s:69:&quot;s:61:&quot;s:53:&quot;s:45:&quot;s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">Project Archipel</a></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-info-extra-txt"> <div class="field-label">Aanvullende informatie&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Stuurgroepsleden namens de cultureel erfgoedsector (naast de partners):</p> <ul> <li>Bibnet vzw, Cinematek, Argos vzw, Vlaams Architectuurinstituut vzw, Muziekcentrum vzw, Archiefbank vzw, Vzw Lukas Art in Flanders, Vlaamse Erfgoedbibliotheek vzw, Vzw de Krook</li> </ul> <p>Stuurgroepsleden namens de overheid:</p> <ul> <li>Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) en Cultuur, Jeugd, Sport en Media (CJSM), één vertegenwoordiger van CANON Cultuurcel namens het Departement Onderwijs en Vorming en één vertegenwoordiger van het Agentschap Kunsten en Erfgoed</li> </ul> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-rol-veb"><span class="legend">Vlaamse Erfgoedbibliotheek</span><div class="field field-type-text field-field-rol-veb-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Lid stuurgroep</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-userreference field-field-contact-veb-usr"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Aanspreekpunt&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/account/david-coppoolse" title="Gebruikersprofiel weergeven.">David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-referenties"><span class="legend">Zie ook</span><div class="field field-type-nodereference field-field-activiteit-gerelateerd-nid"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Gerelateerde activiteiten&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="/activiteit/platform-digitale-duurzaamheid">Platform Digitale Duurzaamheid</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Gerelateerde activiteiten&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="/activiteit/viaa">Ontwikkeling van het VIAA</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <p><a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/activiteit/archipel" target="_blank">lees verder</a></p> e-Erfgoed Archipel Digitaal depot Duurzaamheidsstrategie Opslag Thu, 27 May 2010 08:14:48 +0000 David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheek) 664 at http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be Abraham. Inventariseringsproject voor krantencollecties in Vlaanderen en Brussel http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/activiteit/abraham-catalogus-belgische-kranten-vlaamse-bibliotheken <div class="field field-type-filefield field-field-images"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/sites/default/files/activiteit/580/3418-abraham-catalogus-belgische-kranten-vlaamse-bibliotheken.jpg" class="imagecache imagecache-image_detail_medium imagecache-imagelink imagecache-image_detail_medium_imagelink"><img src="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/sites/default/files/imagecache/image_detail_medium/activiteit/580/3418-abraham-catalogus-belgische-kranten-vlaamse-bibliotheken.jpg" alt="Verzuurde kranten uit de Universiteitsbibliotheek Leuven" title="Verzuurde kranten - Universiteitsbibliotheek Leuven" width="240" height="160" class="imagecache imagecache-image_detail_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>Kranten vormen een belangrijk onderdeel van ons cultureel erfgoed. Ze zijn niet alleen een unieke historische bron voor onderzoekers, ook bij het grote publiek zijn ze erg in trek. Dag- en weekbladen berichten immers over alle facetten van het maatschappelijke leven. Helaas zijn ze ook erg kwetsbaar. Nieuwsbladen werden niet gemaakt met het oog op de eeuwigheid en vooral kranten uit de jaren 1830-1950 zijn erg verzuurd, waardoor ze uiteindelijk zullen verpulveren tot stof.</p> <fieldset class="fieldgroup group-details"><span class="legend">Details</span><div class="field field-type-text field-field-activiteit-type-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Soort activiteit&nbsp; </div> <div class="inline-element">Project</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-activiteit-periode-dat"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Looptijd&nbsp; </div> <div class="inline-element"><span class="date-display-start">11-2007</span><span class="date-display-separator"> - </span><span class="date-display-end">12-2012</span></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-primair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element">Vlaamse Erfgoedbibliotheek</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-secundair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.amsab.be" 0="s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;">Amsab - Instituut voor Sociale Geschiedenis</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.consciencebibliotheek.be/nl" 0="s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;">Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.erfgoedcelco7.be/" 0="s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;">Erfgoedcel CO7</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.cegesoma.be" 0="s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;">Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.ua.ac.be/" 0="s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;">Universiteit Antwerpen</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://lib.ugent.be/" 0="s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;">Universiteitsbibliotheek Gent</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://bib.kuleuven.be/" 0="s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;">Universiteitsbibliotheek Leuven</a></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-website-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Website&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.krantencatalogus.be/" 0="s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;">www.abraham-online.be</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-rol-veb"><span class="legend">Vlaamse Erfgoedbibliotheek</span><div class="field field-type-content-taxonomy field-field-beleidsperiode-tax"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">&lt;2009</div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2009-2012</div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2013-2018</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-rol-veb-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Projectleiding</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-userreference field-field-contact-veb-usr"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Aanspreekpunt&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/account/david-coppoolse" title="Gebruikersprofiel weergeven.">David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Aanspreekpunt&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/account/susanna-de-schepper" title="Gebruikersprofiel weergeven.">Susanna De Schepper (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <p><a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/activiteit/abraham-catalogus-belgische-kranten-vlaamse-bibliotheken" target="_blank">lees verder</a></p> Kranten Abraham - Catalogus van Belgische kranten <2009 2009-2012 2013-2018 Wed, 19 May 2010 07:37:22 +0000 Eva Wuyts (Vlaamse Erfgoedbibliotheek) 580 at http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be FAK(E)simile? (Erfgoeddag 2010) http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/activiteit/fakesimile-erfgoeddag-2010 <div class="field field-type-filefield field-field-images"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/sites/default/files/activiteit/585/3235-fakesimile-erfgoeddag-2010.png" class="imagecache imagecache-image_detail_medium imagecache-imagelink imagecache-image_detail_medium_imagelink"><img src="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/sites/default/files/imagecache/image_detail_medium/activiteit/585/3235-fakesimile-erfgoeddag-2010.png" alt="Fak(E)simile? Is elke kopie fake? Zijn replica&#039;s waardeloos?" title="Fak(E)simile? Is elke kopie fake? Zijn replica&#039;s waardeloos?" width="250" height="92" class="imagecache imagecache-image_detail_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>Naar aanleiding van Erfgoeddag 2010 met als thema FAKE? werkten de zes partnerbibliotheken van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek samen rond het thema<i> FAK(E)simile?</i>. In elke bibliotheek werd aan de hand van de eigen collectie een tentoonstelling georganiseerd rond het fenomeen van de facsimile: het gebruik, de druktechnieken, het publiek, enzovoort. Via een powerpoint met prikkelende stellingen werd de bezoeker uitgenodigd om zelf een oordeel te vormen over de culturele erfgoedwaarde van dergelijke replica’s: Is elke kopie fake? Zijn facsimile’s waardeloos of bedrog?</p> <fieldset class="fieldgroup group-details"><span class="legend">Details</span><div class="field field-type-text field-field-activiteit-type-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Soort activiteit&nbsp; </div> <div class="inline-element">Project</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-activiteit-periode-dat"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Looptijd&nbsp; </div> <div class="inline-element"><span class="date-display-start">12-2009</span><span class="date-display-separator"> - </span><span class="date-display-end">04-2010</span></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-primair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element">Vlaamse Erfgoedbibliotheek vzw</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-secundair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.consciencebibliotheek.be/nl" 0="s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;">Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience in Antwerpen</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.uantwerpen.be/bibliotheek?language=&amp;euser=&amp;session=&amp;service=&amp;robot=&amp;deskservice=desktop&amp;desktop=ua&amp;workstation=&amp;extra=" 0="s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;">Universiteitsbibliotheek Antwerpen</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://cabrio.bibliotheek.brugge.be/" 0="s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;">Openbare Bibliotheek Brugge</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://lib.ugent.be/" 0="s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;">Universiteitsbibliotheek Gent</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.limburg.be/pbl/" 0="s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;">Provinciale Bibliotheek Limburg in Hasselt</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://bib.kuleuven.be/" 0="s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;">Universiteitsbibliotheek Leuven</a></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-website-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Website&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://faro.be/erfgoeddag" 0="s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;">Erfgoeddag</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-rol-veb"><span class="legend">Vlaamse Erfgoedbibliotheek</span><div class="field field-type-content-taxonomy field-field-beleidsperiode-tax"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2009-2012</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-rol-veb-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Projectleiding</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-userreference field-field-contact-veb-usr"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Aanspreekpunt&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/account/eva-wuyts" title="Gebruikersprofiel weergeven.">Eva Wuyts (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-referenties"><span class="legend">Zie ook</span><div class="field field-type-nodereference field-field-activiteit-gerelateerd-nid"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Gerelateerde activiteiten&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="/activiteit/digitalisering-antifonarium-tsgrooten">Digitalisering van het Antifonarium Tsgrooten</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <p><a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/activiteit/fakesimile-erfgoeddag-2010" target="_blank">lees verder</a></p> Collecties Historisch onderzoek Publiekswerking Cultureel erfgoed Erfgoeddag Facsimile Tentoonstelling Zichtbaar maken 2009-2012 Wed, 19 May 2010 15:14:41 +0000 Eva Wuyts (Vlaamse Erfgoedbibliotheek) 585 at http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be CEST - Cultureel ErfgoedStandaarden Toolbox http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/activiteit/cest <div class="field field-type-filefield field-field-images"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/sites/default/files/activiteit/574/3229-cest.png" class="imagecache imagecache-image_detail_medium imagecache-imagelink imagecache-image_detail_medium_imagelink"><img src="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/sites/default/files/imagecache/image_detail_medium/activiteit/574/3229-cest.png" alt="Logo CEST - Cultureel ErfgoedStandaarden Toolbox" title="Logo CEST - Cultureel ErfgoedStandaarden Toolbox" width="135" height="80" class="imagecache imagecache-image_detail_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>Het project CEST (Cultureel ErfgoedStandaarden Toolbox) wil de erfgoedinstellingen in Vlaanderen wegwijs maken in het gebruik van standaarden bij het creëren, beheren en toegankelijk maken van digitale collecties.<br /> </p><fieldset class="fieldgroup group-details"><span class="legend">Details</span><div class="field field-type-text field-field-activiteit-type-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Soort activiteit&nbsp; </div> <div class="inline-element">Project</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-activiteit-periode-dat"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Looptijd&nbsp; </div> <div class="inline-element"><span class="date-display-start">01-2010</span><span class="date-display-separator"> - </span><span class="date-display-end">09-2010</span></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-opdrachtgever-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Opdrachtgever&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.kunstenenerfgoed.be/" 0="s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;">Agentschap Kunsten en Erfgoed</a></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-primair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://packed.be/" 0="s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;">Packed</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.edavid.be/" 0="s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;">eDavid</a></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-secundair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.den.nl/" 0="s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;">Digitaal Erfgoed Nederland (DEN)</a></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-website-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Website&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.projectcest.be/wiki/Hoofdpagina" 0="s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;">www.projectcest.be</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-rol-veb"><span class="legend">Vlaamse Erfgoedbibliotheek</span><div class="field field-type-text field-field-rol-veb-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Adviseur</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-userreference field-field-contact-veb-usr"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Aanspreekpunt&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/account/david-coppoolse" title="Gebruikersprofiel weergeven.">David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <p><a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/activiteit/cest" target="_blank">lees verder</a></p> e-Erfgoed Digitaal erfgoed Digitalisering Bestandsformaat Bewaren Catalografie Cultureel ErfgoedStandaarden Toolbox (CEST) Interoperabiliteit Metadata Ontsluiten Wed, 19 May 2010 05:30:49 +0000 Webredactie (Vlaamse Erfgoedbibliotheek) 574 at http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be Prentkaartenreeks 'Een A B C van erfgoedbibliotheken' http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/activiteit/prentkaartenreeks-abc-erfgoedbibliotheken <div class="field field-type-filefield field-field-images"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/sites/default/files/activiteit/794/3295-prentkaartenreeks-abc-erfgoedbibliotheken.png" class="imagecache imagecache-image_detail_medium imagecache-imagelink imagecache-image_detail_medium_imagelink"><img src="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/sites/default/files/imagecache/image_detail_medium/activiteit/794/3295-prentkaartenreeks-abc-erfgoedbibliotheken.png" alt="Fragment omslag prentkaartenreeks" title="Fragment omslag prentkaartenreeks" width="250" height="369" class="imagecache imagecache-image_detail_medium"/></a> </div> </div> </div> <h2>Diversiteit</h2> <p>De Vlaamse Erfgoedbibliotheek wil de zichtbaarheid van erfgoedbibliotheken verhogen door het publiek bewust te maken van hun diversiteit en rijkdom.&nbsp;Om die reden vroeg de Vlaamse Erfgoedbibliotheek aan fotograaf Stefan Tavernier om de functies, gebouwen, medewerkers, bezoekers, collecties, enzovoort van twaalf verschillende bewaarbibliotheken in beeld te brengen. Zijn foto’s vertellen een verhaal van verzamelen, bewaren, onderzoeken, ontsluiten en koesteren. </p><fieldset class="fieldgroup group-details"><span class="legend">Details</span><div class="field field-type-text field-field-activiteit-type-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Soort activiteit&nbsp; </div> <div class="inline-element">Initiatief</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-activiteit-periode-dat"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Looptijd&nbsp; </div> <div class="inline-element"><span class="date-display-start">01-2009</span><span class="date-display-separator"> - </span><span class="date-display-end">06-2010</span></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-primair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element">Vlaamse Erfgoedbibliotheek vzw</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-secundair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.consciencebibliotheek.be/nl" 0="s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience - Antwerpen</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.plantin-moretus.be/" 0="s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">Museum Plantin-Moretus/Prentenkabinet Antwerpen</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.uantwerpen.be/bibliotheek?language=&amp;euser=&amp;session=&amp;service=&amp;robot=&amp;deskservice=desktop&amp;desktop=ua&amp;workstation=&amp;extra=" 0="s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">Universiteitsbibliotheek Antwerpen</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://sites.google.com/site/homepageabdij/" 0="s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">Bibliotheek Abdij Averbode</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.brugge.be/bibliotheek/erfgoed" 0="s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">Openbare Bibliotheek Brugge</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://wittockiana.org/" 0="s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">Bibliotheca Wittockiana</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.kcb.be/nl" 0="s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">Conservatorium Brussel - Erasmushogeschool</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://lib.ugent.be/" 0="s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">Universiteitsbibliotheek Gent</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.limburg.be/pbl/" 0="s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">Provinciale Bibliotheek Limburg - Hasselt</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://bib.kuleuven.be/" 0="s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">Universiteitsbibliotheek Leuven</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.stichtingdebethune.be/" 0="s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">Stichting de Bethune - Marke</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element">Bibliotheca Wasiana vzw - Sint-Niklaas</div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-rol-veb"><span class="legend">Vlaamse Erfgoedbibliotheek</span><div class="field field-type-content-taxonomy field-field-beleidsperiode-tax"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2009-2012</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-rol-veb-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Projectleiding</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-userreference field-field-contact-veb-usr"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Aanspreekpunt&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/account/eva-wuyts" title="Gebruikersprofiel weergeven.">Eva Wuyts (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-referenties"><span class="legend">Zie ook</span><div class="field field-type-nodereference field-field-activiteit-gerelateerd-nid"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Gerelateerde activiteiten&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="/activiteit/foto-opdracht-erfgoedbibliotheken-vlaanderen-brussel">Foto‐opdracht ‘Erfgoedbibliotheken in Vlaanderen en Brussel’</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Gerelateerde activiteiten&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="/activiteit/reizende-fototentoonstelling-erfgoedbibliotheken">Fototentoonstelling &#039;Erfgoedbibliotheken&#039;</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <p><a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/activiteit/prentkaartenreeks-abc-erfgoedbibliotheken" target="_blank">lees verder</a></p> Communicatie Publiekswerking Sensibilisering Een ABC van erfgoedbibliotheken Fotoalbum 2009-2012 Mon, 31 May 2010 14:34:53 +0000 Eva Wuyts (Vlaamse Erfgoedbibliotheek) 794 at http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be