Overlegplatform voor erfgoedbibliotheken

Fragment uitnodiging voorstelling Vlaamse Erfgoedbibliotheek

Dialoog

Het overlegplatform is een initiatief van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek in samenwerking met de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief en Documentatie (VVBAD). Via deze jaarlijkse bijeenkomst willen we voeling houden met wat er leeft binnen haar cultureel-erfgoedgemeenschap. Op dit platform toetst de Vlaamse Erfgoedbibliotheek haar werking (in het voorbije en toekomstige werkingsjaar) af bij de brede sector. Hierbij zal er ruimte zijn voor debat, maar ook tijd om te luisteren naar de verzuchtingen, noden en wensen van bewaarbibliotheken in Vlaanderen.

Ontmoeting

Tegelijkertijd wordt dit ontmoetingsmoment benut om informatie-uitwisseling te stimuleren, en om de sector verder te professionaliseren. Dit laatste kan bijvoorbeeld door een spreker uit te nodigen die een bepaald facet van de werking van erfgoedbibliotheken behandelt. Op die manier kan het overlegplatform uitgroeien tot een forum voor dialoog, netwerking en samenwerking voor de sector van erfgoedbibliotheken.

Deelnemen?

Het overlegplatform is een open vergadering die kan bijgewoond worden door alle medewerkers van erfgoedbibliotheken in Vlaanderen en Brussel. Deelname is gratis. De uitnodiging en het programma van elk overlegplatform worden gepubliceerd op de websites van de VVBAD en de Vlaamse Erfgoedbibliotheek.

De vorige bijeenkomst vond plaats op woensdag 19 november 2014. 

Details
Soort activiteit 
Overleg
Looptijd 
01-2010 - 12-2018
Vlaamse Erfgoedbibliotheek
Beleidsperiode 
Beleidsperiode 
Rol 
Projectleiding
  • Activiteit
  • |
  • 16-07-2013