Wij proberen onze website zo toegankelijk mogelijk te maken. Problemen mag u melden aan info@vlaamse-erfgoedbibliotheek.be.

Nieuws

Mannen kijken naar een affiche op de muur
25-05-2016
Naast zijn bekende activiteiten in digitalisering, archivering en interactie, is VIAA ook partner in het project 'Met de Rug tegen de Muur'. In dit...
Sleutel KU Leuven met jaartal 1425
20-05-2016
De nieuw opgerichte dienst Kunst en Erfgoed behoort tot de Rectorale diensten en is bevoegd voor het beheer en de valorisatie van de roerende niet-...
Universiteitsbibliotheek KU Leuven, Ladeuzeplein
20-05-2016
De Universiteitsbibliotheek beheert de bibliothecaire erfgoedcollecties van KU Leuven (manuscripten, oude drukken en kostbare werken van de moderne...
Logo SARC
13-05-2016
De Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC) zoekt onafhankelijke deskundigen. U bent deskundig omwille van uw beroep,...
Voorpagina Algemeen Handelsblad 30 oktober 1964
10-05-2016
De Nederlandse zoekmachine voor historische publicaties Delpher.nl heeft er drie miljoen krantenpagina’s bij. Ruim twintig krantentitels zijn voor...
Titelpagina van het jaarverslag 2015
02-05-2016
Het jaarverslag 2015 van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek vzw is vanaf nu online beschikbaar. In dit document, dat de neerslag vormt van ons zevende...
Foto van een Faro-brochure
29-04-2016
Faro lanceerde dit jaar opnieuw een oproep aan erfgoedorganisaties om ideeën voor stageplaatsen en thesisonderwerpen te bedenken. Het resultaat van...
Logo van het Overleg Cultureel Erfgoed
25-04-2016
In maart 2016 tekende Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz een langetermijnperspectief uit voor de culturele sector in de Conceptnota aan de Vlaamse...

Agenda

50 years of print
05-03-2016
Omdat het wettelijk depot 50 jaar bestaat organiseert de Koninklijke Bibliotheek van België een mobiele en interactieve minitentoonstelling....
Klein getypt boekje
05-03-2016
Beperkte oplages, unieke stukken en ware kunstwerken: ontdek tijdens deze tentoonstelling bijzondere Belgische boeken uit het wettelijk depot van de...
Verso-pagina van het Verhaal van de mooie Melusine van Jean d'Arras
18-05-2016
100 topstukken van 100 meesters in 100 dagen. Dat is de opzet van 100 Masters, de campagne van de Brusselse Museumraad die loopt van 18 mei tot 27...
Logo van de tentoonstelling Grensland
20-05-2016
Achter het ambacht van het boekbinden gaat niet enkel een sterk staaltje vakmanschap schuil, maar vaak ook creatieve ontwerpen. Soms is het resultaat...
17-06-2016
Over de complexe taalkundige, literaire en politieke toestanden in het Antwerpen van de eerste helft van de negentiende eeuw. Reeds voor de Belgische...
Logo Cores
17-06-2016
Hoe katernen samen houden in een omslag of band? De vraag klinkt eenvoudig; het antwoord is dat niet. Steeds opnieuw werden nieuwe methodes bedacht:...
Poster Summer School
27-06-2016
Van maandag 27 juni tot vrijdag 8 juli 2016 vindt in Bologna de summer school 'From shelf to byte. A history of writing from ancient to contemporary...
Logo Ruusbroecgenootschap - Universiteit Antwerpen
27-06-2016
De Antwerp University Summer School: Book and Culture wijdt dit jaar vier dagen (27 juni-1 juli) aan de collecties, materialen en methodologieën van...